Susi
Kuukausi
Maanviljelijä kuvasi suden keskellä Kuivakankaan kylää Ylitorniolla – "Ihmettelin ensin, mikä heinikossa oikein pölisee"

Maan­vil­je­li­jä kuvasi suden kes­kel­lä Kui­va­kan­kaan kylää Yli­tor­niol­la – "Ih­met­te­lin ensin, mikä hei­ni­kos­sa oikein pö­li­see"

29.06.2020 11:16 3
Tilaajille
Lukijan video: Susi pellolla kesäyönä

Lukijan video: Susi pel­lol­la ke­sä­yö­nä

29.06.2020 11:13 0
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­väs­ai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat

23.06.2020 10:42 0
Tilaajille
Susilaumoja entistä enemmän läntisessä Suomessa – Metsästäjäliitto haluaisi kaataa susia

Su­si­lau­mo­ja entistä enemmän län­ti­ses­sä Suo­mes­sa – Met­säs­tä­jä­liit­to ha­luai­si kaataa susia

16.06.2020 14:02 1
Vanhemmat
Ruotsista ehkä vetoapua suden metsästykseen –Ministeri Leppä: "Metsästyksen avulla pidetään susikanta ihmisarkana"

Ruot­sis­ta ehkä ve­to­apua suden met­säs­tyk­seen –Mi­nis­te­ri Leppä: "Met­säs­tyk­sen avulla pi­de­tään su­si­kan­ta ih­mi­sar­ka­na"

09.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Susikannan elpyminen luonnonsuojelun menestystarina
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Su­si­kan­nan el­py­mi­nen luon­non­suo­je­lun me­nes­tys­ta­ri­na

30.01.2020 08:11 0
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään suden kannanhoidollista metsästystä

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä sel­vi­te­tään suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

23.01.2020 16:48 0
Tilaajille
Poroja raadellut urossusi ammuttiin Simossa – paljon liikkuneesta sudesta tehtiin useita havaintoja

Poroja raa­del­lut uros­su­si am­mut­tiin Simossa – paljon liik­ku­nees­ta sudesta tehtiin useita ha­vain­to­ja

30.12.2019 14:04 0
Tilaajille

Kaksi Itä-Suo­men kan­san­edus­ta­jaa kan­te­lee su­si­kan­ta-ar­vios­ta oi­keus­asia­mie­hel­le – "Arvio ei voi pitää paik­kan­sa, pi­ha­su­sil­le vä­lit­tö­mäs­ti pois­to­lu­vat", kir­joi­te­taan kan­te­lus­sa

11.12.2019 18:21 0
Tilaajille
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30 0
Tilaajille
Analyysi: Lapset, lampaat, elonkirjo ja punahilkka – Susikeskustelu on EU-tasolla kuin suoraan Suomesta

Ana­lyy­si: Lapset, lam­paat, elon­kir­jo ja pu­na­hilk­ka – Su­si­kes­kus­te­lu on EU-ta­sol­la kuin suoraan Suo­mes­ta

09.12.2019 16:50 0
Tilaajille
Susi jatkaa yhä kulkuaan Sallan kirkonkylän alueella – eläimestä tehtiin viisi havaintoa yhdessä illassa, somehuhut lietsovat kuntalaisten pelkoa

Susi jatkaa yhä kul­kuaan Sallan kir­kon­ky­län alueel­la – eläi­mes­tä tehtiin viisi ha­vain­toa yhdessä il­las­sa, so­me­hu­hut liet­so­vat kun­ta­lais­ten pelkoa

29.10.2019 12:40 0
Tilaajille
Näin syntyi susihysteria somessa – Huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Joutasivat hirtheen"

Näin syntyi su­si­hys­te­ria somessa – Huhuttu siir­to­is­tu­tus olikin sie­ni­tut­ki­mus­ta: "Jou­ta­si­vat hirt­heen"

25.10.2019 16:45 0
Sallassa tehtiin susihavainto päiväkodin pihalla – "Havainto vielä vahvistamatta, mutta ei se mikään tavallinen tessu ole"

Sal­las­sa tehtiin su­si­ha­vain­to päi­vä­ko­din pihalla – "Ha­vain­to vielä vah­vis­ta­mat­ta, mutta ei se mikään ta­val­li­nen tessu ole"

25.10.2019 09:14 0
Tilaajille