Suomutunturi
Viimeisin 4 tuntia
Suomulle kaivataan Kemijärven kaupungin tukea uusiin reitteihin ja uusille yrityksille – alueella on vapaana noin 250 tonttia

Suo­mul­le kai­va­taan Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin tukea uusiin reit­tei­hin ja uusille yri­tyk­sil­le – alueel­la on vapaana noin 250 tonttia

07:00
Viimeisin 24 tuntia
Canterbury Travel palaa Suomulle – hotelli avataan jo loppukesällä

Can­ter­bu­ry Travel palaa Suo­mul­le – hotelli avataan jo lop­pu­ke­säl­lä

26.02.2020 12:47
Vanhemmat
Suomun uudisrakennus on valmis kevään kuluessa ja hotellia laajennetaan lähivuosina – tunturissa odotetaan kotimaan turisteja paikkaamaan kiinalaisryhmiä

Suomun uu­dis­ra­ken­nus on valmis kevään ku­lues­sa ja ho­tel­lia laa­jen­ne­taan lä­hi­vuo­si­na – tun­tu­ris­sa odo­te­taan ko­ti­maan tu­ris­te­ja paik­kaa­maan kii­na­lais­ryh­miä

27.01.2020 15:01
Paikallisille tukea lasketteluun rinnekeskuksissa

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Suomu tähtää kansainväliseksi huippuvalmennuskeskukseksi – uuden lumetusjärjestelmän hinta nousee yli 1,3 miljoonaan euroon

Suomu tähtää kan­sain­vä­li­sek­si huip­pu­val­men­nus­kes­kuk­sek­si – uuden lu­me­tus­jär­jes­tel­män hinta nousee yli 1,3 mil­joo­naan euroon

02.10.2019 20:39
Suomutunturista rakennetaan kansainvälinen alppihiihdon huippuvalmennuskeskus – "Voimme tarjota alppijoukkueille varhain käynnistyvän, mutta pitkään jatkuvan harjoituskauden"

Suo­mu­tun­tu­ris­ta ra­ken­ne­taan kan­sain­vä­li­nen alp­pi­hiih­don huip­pu­val­men­nus­kes­kus – "Voimme tarjota alp­pi­jouk­kueil­le varhain käyn­nis­ty­vän, mutta pitkään jat­ku­van har­joi­tus­kau­den"

02.10.2019 10:46