Suomen Keskusta
Entinen keskustavaikuttaja Pekka Perttula: ""Parempaankin Katri olisi pystynyt"

Entinen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja Pekka Pert­tu­la: ""­Pa­rem­paan­kin Katri olisi pys­ty­nyt"

28.12.2019 16:17
Kommentti: Kulmunin tulikoe oli raskas ja väsyttävä – Keskusta haluaa välttää kymppipuolueen leiman
Kolumni Anita Simola

Kom­ment­ti: Kul­mu­nin tulikoe oli raskas ja vä­syt­tä­vä – Kes­kus­ta haluaa välttää kymp­pi­puo­lueen leiman

02.12.2019 19:26
Antti Rinteellä ja Sirpa Paaterolla taitaa olla sama suunta –  keskustan epäluottamus ei voi enää johtaa muuhun kuin pääministerin vaihtumiseen

Antti Rin­teel­lä ja Sirpa Paa­te­rol­la taitaa olla sama suunta – kes­kus­tan epä­luot­ta­mus ei voi enää johtaa muuhun kuin pää­mi­nis­te­rin vaih­tu­mi­seen

02.12.2019 18:28
Keskustan puoluehallitus pui pääministeri Rinteen kohtaloa: "Meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta" – Sdp:n puoluehallitus koolle illalla

Kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tus pui pää­mi­nis­te­ri Rinteen koh­ta­loa: "Meillä on hen­ki­löön liit­ty­vää epä­luot­ta­mus­ta" – Sdp:n puo­lue­hal­li­tus koolle illalla

02.12.2019 16:46
Eduskunta hiljentyi täysistuntonsa aluksi kunnioittamaan Antti Rantakankaan muistoa

Edus­kun­ta hil­jen­tyi täys­is­tun­ton­sa aluksi kun­nioit­ta­maan Antti Ran­ta­kan­kaan muistoa

26.11.2019 14:34
Keskustan puoluevaltuusto: kannabiksen käytön rangaistavuudesta ei pidä luopua

Kes­kus­tan puo­lue­val­tuus­to: kan­na­bik­sen käytön ran­gais­ta­vuu­des­ta ei pidä luopua

24.11.2019 12:33
"Onko Suomi tullut hulluksi?" – Keskustan Antti Kurvinen ihmettelee kohuja koulun joulujuhlista kirkoissa ja tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sketseistä

"Onko Suomi tullut hul­luk­si?" – Kes­kus­tan Antti Kur­vi­nen ih­met­te­lee kohuja koulun jou­lu­juh­lis­ta kir­kois­sa ja tut­kin­ta­pyyn­tö­jä van­hois­ta tv-sket­seis­tä

23.11.2019 13:00
IS: Väyrynen on tervetullut takaisin keskustan jäseneksi, sanoo Katri Kulmuni

IS: Väy­ry­nen on ter­ve­tul­lut ta­kai­sin kes­kus­tan jä­se­nek­si, sanoo Katri Kulmuni

02.11.2019 11:11
Lukijalta: Tämä on keskustan maahanmuuttolinja
Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Tämä on kes­kus­tan maa­han­muut­to­lin­ja

16.10.2019 14:07
Mielipide Kari Alaniska

Rea­lis­tis­ten vih­rei­den jäljet pe­lot­ta­vat

07.10.2019 07:30
Keskusta rummuttaa aluepolitiikkaa – nyt halutaan selvittää verotuen maksamista harvaan asutuille alueille

Kes­kus­ta rum­mut­taa alue­po­li­tiik­kaa – nyt ha­lu­taan sel­vit­tää ve­ro­tuen mak­sa­mis­ta harvaan asu­tuil­le alueil­le

04.10.2019 12:34
Perussuomalaisten nousukiiito jatkuu – myös keskusta paransi asemiaan syyskuussa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nou­su­kiii­to jatkuu – myös kes­kus­ta paransi ase­miaan syys­kuus­sa

03.10.2019 07:56
Analyysi: Kulmunilla on vaikea valinta – Nykyinen salkku antaisi aikaa puolueen johtamiselle, mutta voi jättää seinäruusuksi

Ana­lyy­si: Kul­mu­nil­la on vaikea valinta – Ny­kyi­nen salkku antaisi aikaa puo­lueen joh­ta­mi­sel­le, mutta voi jättää sei­nä­ruu­suk­si

15.09.2019 07:00
Kadonneen kannatuksen metsästäjä
Kolumni Antti Kokkonen

Ka­don­neen kan­na­tuk­sen met­säs­tä­jä

14.09.2019 09:51
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:33
Keskusta kääntää kaikki kivet uusien työpaikkojen luomiseksi

Kes­kus­ta kääntää kaikki kivet uusien työ­paik­ko­jen luo­mi­sek­si

12.09.2019 11:24