Suomen Keskusta
Äiti huolestui ja lähetti pojalleen viestin eduskuntaan: "Markus muista maltti"

Äiti huo­les­tui ja lähetti po­jal­leen viestin edus­kun­taan: "Markus muista maltti"

14.03.2020 06:00
Tilaajille
Vasabladet: Paavo Väyrynen on nyt palannut keskustan jäseneksi

Va­sab­la­det: Paavo Väy­ry­nen on nyt pa­lan­nut kes­kus­tan jä­se­nek­si

18.02.2020 10:45
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus vaatii yhdessä te­ke­mis­tä

06.02.2020 15:01
Näkökulma: Keskustassa nähtiin paluu kotipesään ja sinisissä loikka naapuriin

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tas­sa nähtiin paluu ko­ti­pe­sään ja si­ni­sis­sä loikka naa­pu­riin

04.02.2020 07:41
Kärnä nukkui yön yli – ei aiokaan erota keskustasta Väyrysen paluun takia

Kärnä nukkui yön yli – ei aiokaan erota kes­kus­tas­ta Väy­ry­sen paluun takia

03.02.2020 10:57
Väyrynen hakee uudelleen keskustan jäsenyyttä – haluaa alkaa ilmaiseksi konsultiksi puolueelle

Väy­ry­nen hakee uu­del­leen kes­kus­tan jä­se­nyyt­tä – haluaa alkaa il­mai­sek­si kon­sul­tik­si puo­lueel­le

03.02.2020 10:22
"Keskustan verkkosivujen kautta voi kuka tahansa klikkailla itsensä puolueen jäseneksi" - Kulmuni vaitonainen keskusteluista Väyrysen kanssa

"Kes­kus­tan verk­ko­si­vu­jen kautta voi kuka tahansa klik­kail­la itsensä puo­lueen jä­se­nek­si" - Kulmuni vai­to­nai­nen kes­kus­te­luis­ta Väy­ry­sen kanssa

30.01.2020 12:15
MT: Janne Kaisanlahti siirtyy valtiovarainministeri Katri Kulmunin erityisavustajaksi

MT: Janne Kai­san­lah­ti siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Katri Kul­mu­nin eri­tyis­avus­ta­jak­si

30.01.2020 10:35
Kärnän kuitti Väyrysen mahdollisesta paluusta Keskustaan: "Jos Väyrynen palaa, harkitsen eroa"

Kärnän kuitti Väy­ry­sen mah­dol­li­ses­ta pa­luus­ta Kes­kus­taan: "Jos Väy­ry­nen palaa, har­kit­sen eroa"

29.01.2020 15:07
Paavo Väyrynen harkitsee paluuta Keskustaan

Paavo Väy­ry­nen har­kit­see paluuta Kes­kus­taan

29.01.2020 10:22
Keskustan Kulmuni puheessaan: Kuluneet kuukaudet eivät ole olleet helppoja

Kes­kus­tan Kulmuni pu­hees­saan: Ku­lu­neet kuu­kau­det eivät ole olleet help­po­ja

23.01.2020 09:50
Entinen keskustavaikuttaja Pekka Perttula: ""Parempaankin Katri olisi pystynyt"

Entinen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja Pekka Pert­tu­la: ""­Pa­rem­paan­kin Katri olisi pys­ty­nyt"

28.12.2019 16:17
Kommentti: Kulmunin tulikoe oli raskas ja väsyttävä – Keskusta haluaa välttää kymppipuolueen leiman
Kolumni Anita Simola

Kom­ment­ti: Kul­mu­nin tulikoe oli raskas ja vä­syt­tä­vä – Kes­kus­ta haluaa välttää kymp­pi­puo­lueen leiman

02.12.2019 19:26
Antti Rinteellä ja Sirpa Paaterolla taitaa olla sama suunta –  keskustan epäluottamus ei voi enää johtaa muuhun kuin pääministerin vaihtumiseen

Antti Rin­teel­lä ja Sirpa Paa­te­rol­la taitaa olla sama suunta – kes­kus­tan epä­luot­ta­mus ei voi enää johtaa muuhun kuin pää­mi­nis­te­rin vaih­tu­mi­seen

02.12.2019 18:28
Keskustan puoluehallitus pui pääministeri Rinteen kohtaloa: "Meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta" – Sdp:n puoluehallitus koolle illalla

Kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tus pui pää­mi­nis­te­ri Rinteen koh­ta­loa: "Meillä on hen­ki­löön liit­ty­vää epä­luot­ta­mus­ta" – Sdp:n puo­lue­hal­li­tus koolle illalla

02.12.2019 16:46
Eduskunta hiljentyi täysistuntonsa aluksi kunnioittamaan Antti Rantakankaan muistoa

Edus­kun­ta hil­jen­tyi täys­is­tun­ton­sa aluksi kun­nioit­ta­maan Antti Ran­ta­kan­kaan muistoa

26.11.2019 14:34
Keskustan puoluevaltuusto: kannabiksen käytön rangaistavuudesta ei pidä luopua

Kes­kus­tan puo­lue­val­tuus­to: kan­na­bik­sen käytön ran­gais­ta­vuu­des­ta ei pidä luopua

24.11.2019 12:33
"Onko Suomi tullut hulluksi?" – Keskustan Antti Kurvinen ihmettelee kohuja koulun joulujuhlista kirkoissa ja tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sketseistä

"Onko Suomi tullut hul­luk­si?" – Kes­kus­tan Antti Kur­vi­nen ih­met­te­lee kohuja koulun jou­lu­juh­lis­ta kir­kois­sa ja tut­kin­ta­pyyn­tö­jä van­hois­ta tv-sket­seis­tä

23.11.2019 13:00
IS: Väyrynen on tervetullut takaisin keskustan jäseneksi, sanoo Katri Kulmuni

IS: Väy­ry­nen on ter­ve­tul­lut ta­kai­sin kes­kus­tan jä­se­nek­si, sanoo Katri Kulmuni

02.11.2019 11:11
Lukijalta: Tämä on keskustan maahanmuuttolinja
Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Tämä on kes­kus­tan maa­han­muut­to­lin­ja

16.10.2019 14:07