Suomen hallitus
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide Elsi Katainen

Lu­ki­jal­ta: Pu­heen­joh­ta­ja­maal­le riittää haas­tei­ta

13:00
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ää­nes­tä­jä on lain­suo­ja­ton

12:52
Kuukausi ja vanhemmat
Maltti on valttia kaivoslain muuttamisessakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Maltti on valttia kai­vos­lain muut­ta­mi­ses­sa­kin

18.10.2019 06:00
Hallitus purkaa terveyskeskusten hoitojonoja ensi vuonna 70 miljoonalla eurolla – valtionavustuksella palkataan muun muassa lisää lääkäreitä

Hal­li­tus purkaa ter­veys­kes­kus­ten hoi­to­jo­no­ja ensi vuonna 70 mil­joo­nal­la eurolla – val­tion­avus­tuk­sel­la pal­ka­taan muun muassa lisää lää­kä­rei­tä

15.10.2019 14:44
Analyysi: Aprillihoitajamitoitus, valevappusatanen ja muut Rinteen vaalilupaukset – nyt älähti arvostettu arviointineuvostokin
Kolumni Aki Taponen

Ana­lyy­si: Ap­ril­li­hoi­ta­ja­mi­toi­tus, va­le­vap­pu­sa­ta­nen ja muut Rinteen vaa­li­lu­pauk­set – nyt älähti ar­vos­tet­tu ar­vioin­ti­neu­vos­to­kin

09.10.2019 18:33
Hallituksen kannattaisi ottaa rahakirstuministeriön varoitukset vakavasti
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kan­nat­tai­si ottaa ra­ha­kirs­tu­mi­nis­te­riön va­roi­tuk­set va­ka­vas­ti

09.10.2019 06:00
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus toimii kansan enem­mis­tön vel­ka-asen­tei­ta vas­taan, mutta pe­rus­tel­luis­ta syistä

08.10.2019 08:52
Valtiovarainministeriö heikensi talousennustettaan: Kasvu hidastuu lähivuosina alle prosenttiin ja työllisyystavoite karkaa ilman uusia toimia

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö hei­ken­si ta­lou­sen­nus­tet­taan: Kasvu hi­das­tuu lä­hi­vuo­si­na alle pro­sent­tiin ja työl­li­syys­ta­voi­te karkaa ilman uusia toimia

07.10.2019 14:11
Pelkkä laki ei riitä korjaamaan vanhushoivan ongelmia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelkkä laki ei riitä kor­jaa­maan van­hus­hoi­van on­gel­mia

07.10.2019 07:00
Eduskunta sai vasta lippuäänestyksellä luottamuksen selville – Hallitus saa jatkaa äänin 97-75

Edus­kun­ta sai vasta lip­pu­ää­nes­tyk­sel­lä luot­ta­muk­sen sel­vil­le – Hal­li­tus saa jatkaa äänin 97-75

04.10.2019 13:47
Kuntien ulkoistuspäätöksiä voi nyt rajoittaa, kunhan hallitus saa sote-työnsä vihdoinkin valmiiksi. Kuntien ulkoistukset ovat olleet usein pakon sanelemia.
Pääkirjoitus

Kuntien ul­kois­tus­pää­tök­siä voi nyt ra­joit­taa, kunhan hal­li­tus saa so­te-työn­sä vih­doin­kin val­miik­si. Kuntien ul­kois­tuk­set ovat olleet usein pakon sa­ne­le­mia.

04.10.2019 06:00
Lisää poliiseja myös maaseudulle
Mielipide Anne Kalmari

Lisää po­lii­se­ja myös maa­seu­dul­le

03.10.2019 08:32
Sisäministeri Ohisalo : "Poliisien määrää on jo päätetty lisätä ja ennaltaehkäisyyn tulee lisää resursseja"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo : "Po­lii­sien määrää on jo pää­tet­ty lisätä ja en­nal­ta­eh­käi­syyn tulee lisää re­surs­se­ja"

01.10.2019 18:29
Mykkänen Lintilälle: "Urheasti yritätte puolustaa hallitustanne, mutta vähissä olivat konkreettiset vastaukset"

Myk­kä­nen Lin­ti­läl­le: "Ur­heas­ti yri­tät­te puo­lus­taa hal­li­tus­tan­ne, mutta vähissä olivat konk­reet­ti­set vas­tauk­set"

01.10.2019 14:49
Lintilä vastasi välikysymykseen: Hallitus etenee kohti työllisyystavoitetta ja budjettiesitys lisää tuloja noin 70 prosentilla suomalaisia

Lintilä vastasi vä­li­ky­sy­myk­seen: Hal­li­tus etenee kohti työl­li­syys­ta­voi­tet­ta ja bud­jet­ti­esi­tys lisää tuloja noin 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sia

01.10.2019 14:48
Mielipide Heikki Elonheimo

Li­ki­nä­köis­tä ta­lous­po­li­tiik­kaa

01.10.2019 06:55
Tutkintojen lisääminen leikkaa korkeakoulujen rahoitusta
Mielipide Petri Lempinen

Tut­kin­to­jen li­sää­mi­nen leikkaa kor­kea­kou­lu­jen ra­hoi­tus­ta

30.09.2019 22:09
Antti Rinteen suostuttelukiertue alkoi Tshekistä – tavoitteena sopu EU:n hiilineutraaliustavoitteesta joulukuuhun mennessä

Antti Rinteen suos­tut­te­lu­kier­tue alkoi Tshe­kis­tä – ta­voit­tee­na sopu EU:n hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­ta jou­lu­kuu­hun men­nes­sä

30.09.2019 17:33
Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen Kulmunin esityksestä: Kuljetustuen laajennus tarpeen – "Olisi erinomaista, jos tukea voitaisiin lisätä ja sen ehtoja väljentää"

Suomen Yrit­tä­jien Mikael Pen­ti­käi­nen Kul­mu­nin esi­tyk­ses­tä: Kul­je­tus­tuen laa­jen­nus tarpeen – "Olisi eri­no­mais­ta, jos tukea voi­tai­siin lisätä ja sen ehtoja väl­jen­tää"

28.09.2019 19:30
Elinkeinoministeri Kulmuni: Kuljetustuki tärkeä alueiden ja kansainvälisen kilpailun kannalta – mallia olisi otettava Ruotsista

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Kul­je­tus­tu­ki tärkeä aluei­den ja kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun kan­nal­ta – mallia olisi otet­ta­va Ruot­sis­ta

28.09.2019 19:00