suojamaskit
Kuukausi
LKS:n lahjamaskit eivät läpäisseet VTT:n testiä – Sava Group on reklamoinut kiinalaisvalmistajaa

LKS:n lah­ja­mas­kit eivät lä­päis­seet VTT:n testiä – Sava Group on rek­la­moi­nut kii­na­lais­val­mis­ta­jaa

15.06.2020 16:12 1
Tilaajille
Hallitukselta viimein kanta kasvomaskeihin: Ei yleistä suositusta, mutta "maskeja voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi" tietyissä tilanteissa

Hal­li­tuk­sel­ta viimein kanta kas­vo­mas­kei­hin: Ei yleistä suo­si­tus­ta, mutta "mas­ke­ja voi käyttää toisten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si" tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

03.06.2020 21:06 0
Sava-Group myi Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le suo­ja­mas­ke­ja yli kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla – osa­puol­ten mukaan kaup­paan ei vai­kut­ta­nut yri­tyk­sen aiempi lah­joi­tus

Sa­va-Group myi Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le suo­ja­mas­ke­ja yli kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla – osa­puol­ten mukaan kaup­paan ei vai­kut­ta­nut yri­tyk­sen aiempi lah­joi­tus

02.06.2020 17:15 0
Tilaajille
Yle: Lapin sairaanhoitopiiri osti yli kahdella miljoonalla eurolla suojamaskeja Sava-Groupilta – kauppojen alla sovittiin alemman vaatimustason maskien lahjoituksesta

Yle: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri osti yli kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla suo­ja­mas­ke­ja Sa­va-Grou­pil­ta – kaup­po­jen alla so­vit­tiin alemman vaa­ti­mus­ta­son maskien lah­joi­tuk­ses­ta

02.06.2020 10:02 2
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemeläinen perheyritys lahjoitti Lapin sairaanhoitopiirille 100 000 suojamaskia: Halusimme kantaa kortemme kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kiinasta, rahdin kanssa ongelmia

Ro­va­nie­me­läi­nen per­he­yri­tys lah­joit­ti Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 100 000 suo­ja­mas­kia: Ha­lu­sim­me kantaa kor­tem­me kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kii­nas­ta, rahdin kanssa on­gel­mia

28.05.2020 15:39 0
Tilaajille
Finavia edellyttää maskien käyttöä asiakaspalvelussa lentoasemilla – suosittelee vahvasti myös matkustajille

Finavia edel­lyt­tää maskien käyttöä asia­kas­pal­ve­lus­sa len­to­ase­mil­la – suo­sit­te­lee vah­vas­ti myös mat­kus­ta­jil­le

12.05.2020 11:36 0
Päiväkirja: Teenkö kaiken väärin?
Kolumni Anni Kavander

Päi­vä­kir­ja: Teenkö kaiken väärin?

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Liikemiehet ja maskit pöksyissä
Kolumni Liisa Holmberg

Lii­ke­mie­het ja maskit pök­syis­sä

28.04.2020 09:37 0
Tilaajille
Kankaisen suojamaskin käyttö jää omaan harkintaan – "Ei siitä haittaakaan ole, jos kangasmaskia käyttää"

Kan­kai­sen suo­ja­mas­kin käyttö jää omaan har­kin­taan – "Ei siitä hait­taa­kaan ole, jos kan­gas­mas­kia käyt­tää"

17.04.2020 15:53 0
Lakkapää havitteli jättikauppaa maskimarkkinoilla – "Olimme liikkeellä liian myöhään"

Lak­ka­pää ha­vit­te­li jät­ti­kaup­paa mas­ki­mark­ki­noil­la – "Olimme liik­keel­lä liian myö­hään"

17.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Onko hyötyä vai ei? Kansalaiset ovat ymmällään, kun osa asiantuntijoista suosittelee kangasmaskeja tavallisille suomalaisille ja osa pitää niitä turhina

Onko hyötyä vai ei? Kan­sa­lai­set ovat ym­mäl­lään, kun osa asian­tun­ti­jois­ta suo­sit­te­lee kan­gas­mas­ke­ja ta­val­li­sil­le suo­ma­lai­sil­le ja osa pitää niitä turhina

14.04.2020 18:30 0
Uusi lasti maskeja lentää Suomeen näillä näkymin tiistaina – Huoltovarmuuskeskuksen hallitus vapautti tehtävistään johtoryhmän jäseniä toistaiseksi

Uusi lasti maskeja lentää Suomeen näillä näkymin tiis­tai­na – Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen hal­li­tus va­paut­ti teh­tä­vis­tään joh­to­ryh­män jäseniä tois­tai­sek­si

13.04.2020 19:45 0