Stora Enso
Viimeisin 12 tuntia
Veitsiluodon suurlomautukset iskisivät Kemin talouteen miljoonaloven – Moody's alensi Outokummun luottoluokitusta

Veit­si­luo­don suur­lo­mau­tuk­set is­ki­si­vät Kemin ta­lou­teen mil­joo­na­lo­ven – Moody's alensi Ou­to­kum­mun luot­to­luo­ki­tus­ta

12:31
Vanhemmat
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09
Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut puunhankinnassa

Stora Enso aloit­taa yt-neu­vot­te­lut puun­han­kin­nas­sa

26.02.2020 09:51
Stora Enso kielsi lentämisen kokonaan henkilökunnaltaan koronaviruksen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun tehtaiden väkeä

Stora Enso kielsi len­tä­mi­sen ko­ko­naan hen­ki­lö­kun­nal­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun teh­tai­den väkeä

07.02.2020 18:16
Veitsiluodossa aletaan tehdä pakkauspaperia – "Uusi tuote, jota on kehitetty pitemmän aikaa"

Veit­si­luo­dos­sa aletaan tehdä pak­kaus­pa­pe­ria – "Uusi tuote, jota on ke­hi­tet­ty pi­tem­män aikaa"

30.01.2020 10:56
Paperiliiton lakko sulki tehtaat – Veitsiluodon porteilla toivottiin, että sopu löytyisi pian

Pa­pe­ri­lii­ton lakko sulki tehtaat – Veit­si­luo­don por­teil­la toi­vot­tiin, että sopu löy­tyi­si pian

27.01.2020 16:37
Stora Enson Kemin-tehtaalla syttyi rajusti savuttanut tulipalo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin taltutettua nopeasti

Stora Enson Ke­min-teh­taal­la syttyi rajusti sa­vut­ta­nut tu­li­pa­lo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin tal­tu­tet­tua no­peas­ti

23.01.2020 12:07
Sellun hinta romahti, mutta Lapin biotehdasunelmat eivät – Kemijärven hankkeen vetäjälle Heikki Nivalalle kelpaisivat nykyisetkin dollarit

Sellun hinta ro­mah­ti, mutta Lapin bio­teh­das­unel­mat eivät – Ke­mi­jär­ven hank­keen ve­tä­jäl­le Heikki Ni­va­lal­le kel­pai­si­vat ny­kyi­set­kin dol­la­rit

16.01.2020 18:20
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla Kemissä paloi yli 30 metrin korkeudessa – ei pitäisi vaikuttaa tuotantoon

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la Kemissä paloi yli 30 metrin kor­keu­des­sa – ei pitäisi vai­kut­taa tuo­tan­toon

08.01.2020 22:15
Yli 2 000 työntekijää on Teollisuusliiton julistamassa lakossa Lapissa – suurin osa lakkolaisista työskentelee Outokummun Tornion tehtailla

Yli 2 000 työn­te­ki­jää on Teol­li­suus­lii­ton ju­lis­ta­mas­sa lakossa Lapissa – suurin osa lak­ko­lai­sis­ta työs­ken­te­lee Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la

09.12.2019 10:55
Stora Enso järjesti turvallisuusviikon omilla työmaillaan ympäri maailmaa – viikko näkyi myös Lapin hakkuutyömailla

Stora Enso jär­jes­ti tur­val­li­suus­vii­kon omilla työ­mail­laan ympäri maail­maa – viikko näkyi myös Lapin hak­kuu­työ­mail­la

20.11.2019 13:53
Pitkän linjan metsäteollisuusosaaja Annica Bresky Stora Enson johtoon

Pitkän linjan met­sä­teol­li­suus­osaa­ja Annica Bresky Stora Enson johtoon

25.09.2019 10:14
Tehtaanjohtaja sai myös toisen tehtaan vastuulleen ja pääsi samalla hienon projektin pariin

Teh­taan­joh­ta­ja sai myös toisen tehtaan vas­tuul­leen ja pääsi samalla hienon pro­jek­tin pariin

25.09.2019 09:58
Stora Enson Kemin tehtailla syttyi tulipalo – voimakkaasti savuttanut palo sai alkunsa puuaineksen murskaimessa: "Isot liekit löivät"

Stora Enson Kemin teh­tail­la syttyi tu­li­pa­lo – voi­mak­kaas­ti sa­vut­ta­nut palo sai alkunsa puu­ai­nek­sen murs­kai­mes­sa: "Isot liekit löivät"

24.09.2019 21:35