Sote-uudistus
Viimeisin 4 tuntia
Eduskunnasta: Hallituksen sementoitava kaksi suurhanketta – sote ja maakuntahallinto
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tuk­sen se­men­toi­ta­va kaksi suur­han­ket­ta – sote ja maa­kun­ta­hal­lin­to

13:55
Viimeisin 12 tuntia
Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula patistaa – "Lapin yhteinen etu on löydettävä"

Val­tio­sih­tee­ri Maria Kaisa Aula pa­tis­taa – "Lapin yh­tei­nen etu on löy­det­tä­vä"

06:30
Vanhemmat
Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen: Hoitotakuun tiukennus tarvitsee onnistuakseen yritysten ja järjestöjen tuottamia palveluja

Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mä­ky­nen: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tar­vit­see on­nis­tuak­seen yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja

07.02.2020 12:06
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus vaatii yhdessä te­ke­mis­tä

06.02.2020 15:01

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru kertoi soten uusista as­kel­mer­keis­tä - mi­nis­te­riö kutsuu aluei­den edus­ta­jat vuo­ro­tel­len Hel­sin­kiin kes­kus­te­le­maan

17.01.2020 13:11
Uudenmaan sote-ratkaisuksi ehdotetaan viittä aluetta – aiemmin kriittinen pormestari Vapaavuori antaa nyt kiitoksen

Uu­den­maan so­te-rat­kai­suk­si eh­do­te­taan viittä aluetta – aiemmin kriit­ti­nen por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ri antaa nyt kii­tok­sen

19.12.2019 20:27
Pääkirjoitus: Kunnissa odotellaan taas kädet ristissä sitä, että hallitus onnistuu sote-uudistuksessaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kun­nis­sa odo­tel­laan taas kädet ris­tis­sä sitä, että hal­li­tus on­nis­tuu so­te-uu­dis­tuk­ses­saan

16.12.2019 08:28
Pääkirjoitus: Kukaan ei puhu enää sotesta, vaikka sen tarve on kovempi kuin koskaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kukaan ei puhu enää so­tes­ta, vaikka sen tarve on kovempi kuin koskaan

20.11.2019 06:00
Lukijalta: Sote-uudistus testaa aluelähtöisen politiikan
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus testaa alue­läh­töi­sen po­li­tii­kan

17.10.2019 06:00