sote-ulkoistukset
Kuukausi ja vanhemmat
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10 0
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Te­hyn­kin huo­mioi­ta­va yh­teis­kun­nan etu

22.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hoidon laatua

16.06.2020 12:12 0
Tilaajille