Sote-palvelut
Kolumni: Pidän peukkuja ihmeelle
Kolumni Outi Torvinen

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00
Sodankylän uudesta Sopukasta 140 euron lääkäripalvelu viitosella

So­dan­ky­län uudesta So­pu­kas­ta 140 euron lää­kä­ri­pal­ve­lu vii­to­sel­la

08.01.2020 20:59
Sodankylän uusi hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukka aloit­taa

08.01.2020 20:09

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus avaa pian ovensa – kunnan kaikki ter­vey­den- ja so­siaa­li­huol­lon pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle

07.01.2020 12:11
Kuntaliitto: Muillekin kuin Uudellemaalle mahdollisuus järjestää sote-palvelut joustavasti

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää so­te-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 21:44
Uudenmaan sote-ratkaisuksi ehdotetaan viittä aluetta – aiemmin kriittinen pormestari Vapaavuori antaa nyt kiitoksen

Uu­den­maan so­te-rat­kai­suk­si eh­do­te­taan viittä aluetta – aiemmin kriit­ti­nen por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ri antaa nyt kii­tok­sen

19.12.2019 20:27
Pääkirjoitus: Kunnissa odotellaan taas kädet ristissä sitä, että hallitus onnistuu sote-uudistuksessaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kun­nis­sa odo­tel­laan taas kädet ris­tis­sä sitä, että hal­li­tus on­nis­tuu so­te-uu­dis­tuk­ses­saan

16.12.2019 08:28
Väitös: Sote-palveluja kannattaa keskittää – yhteen kokoaminen vaatisi lainsäädännön muutosta

Väitös: So­te-pal­ve­lu­ja kan­nat­taa kes­kit­tää – yhteen ko­koa­mi­nen vaatisi lain­sää­dän­nön muu­tos­ta

01.12.2019 13:56
Sallan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhden katon alle –  sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan haasteellisena tavoitteena palveluille on se, että asiakkaat saataisiin hoidettua oikea-aikaisesti oikeassa paikassa

Sallan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jan mukaan haas­teel­li­se­na ta­voit­tee­na pal­ve­luil­le on se, että asiak­kaat saa­tai­siin hoi­det­tua oi­kea-ai­kai­ses­ti oi­keas­sa pai­kas­sa

15.10.2019 07:58