Sosiaalinen media
Kuukausi
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Rovaniemeläinen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äskettäin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon: "Täydet meikit päälle ennen kuvausta"

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00
Hirviö sisällämme – onko ihmisyyden ydin todellakin pelkoa ja vihaa?
Kolumni Anna Häkkinen

Hirviö si­säl­läm­me – onko ih­mi­syy­den ydin to­del­la­kin pelkoa ja vihaa?

30.09.2019 07:00
Medialukutoukan muistelmat
Kolumni Kaisa-Reetta Seppänen

Me­dia­lu­ku­tou­kan muis­tel­mat

27.09.2019 06:30
Vanhemmat
Nainen halusi käräyttää Tinderissä tapaamansa varatun miehen – Lapin käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Nainen halusi kä­räyt­tää Tin­de­ris­sä ta­paa­man­sa varatun miehen – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

23.09.2019 15:19
Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglejä", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempeä juttelu rentouttaa monia?

Tu­han­net saavat kehoa kut­kut­ta­via "ting­le­jä", kun Markus Pat­ri­kai­nen kuis­kai­lee mik­ro­fo­niin – Miksi pin­to­jen na­put­te­lu ja lempeä juttelu ren­tout­taa monia?

23.09.2019 07:00
Tilaajille
Aasinmaitoa, kiehuvaa vettä tai mehupaastoa syövän hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot leviävät Youtubessa

Aa­sin­mai­toa, kie­hu­vaa vettä tai me­hu­paas­toa syövän hoitoon – Vas­tuut­to­mat us­ko­mus­hoi­to­vi­deot le­viä­vät You­tu­bes­sa

22.09.2019 10:06
Kolumni: Sosiaalisen median varjopuoli
Kolumni Aino Rouhiainen

Ko­lum­ni: So­siaa­li­sen median var­jo­puo­li

13.09.2019 05:10
Sosiaalisessa mediassa ei pelkästään vietetä vapaa-aikaa – Rovaniemeläinen Ola Jomppanen, 18: "Vaihdoin kuluttamaani sisältöä dokumentteihin ja erilaisiin tutoriaaleihin"

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ei pel­käs­tään vietetä va­paa-ai­kaa – Ro­va­nie­me­läi­nen Ola Jomp­pa­nen, 18: "Vaih­doin ku­lut­ta­maa­ni si­säl­töä do­ku­ment­tei­hin ja eri­lai­siin tu­to­riaa­lei­hin"

13.09.2019 05:00
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33