Sosiaalinen media
Lukijalta Mielipide Mikko Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Someko somempi tuo­ma­rik­si?

26.06.2020 10:08 0
Tilaajille
Some suututtaa, joten se pitää välillä unohtaa
Kolumni Riina Rastas

Some suu­tut­taa, joten se pitää välillä unohtaa

22.06.2020 06:00 0
Tummaihoisen kuolemaa pilkanneen twiitin jälkeen erotettu perussuomalaisten Ano Turtiainen on kohahduttanut aiemmin kommenteilla "Suomen muinaishistoriasta", ebolasta ja SPR:stä

Tum­ma­ihoi­sen kuo­le­maa pil­kan­neen twiitin jälkeen ero­tet­tu pe­rus­suo­ma­lais­ten Ano Tur­tiai­nen on ko­hah­dut­ta­nut aiemmin kom­men­teil­la "Suomen mui­nais­his­to­rias­ta", ebo­las­ta ja SPR:stä

04.06.2020 17:59 0
Päiväkirja: Hashtag blacklivesmatter – ohitatko vai opitko?
Kolumni Vappu Jaakkola

Päi­vä­kir­ja: Hashtag black­li­ves­mat­ter – ohi­tat­ko vai opitko?

04.06.2020 07:00 0
Tilaajille
15-vuotias poika lähetti koulukavereilleen asiattomia Snapchat-viestejä – syyllistyi rikokseen, mutta ei saanut rangaistusta

15-vuo­tias poika lähetti kou­lu­ka­ve­reil­leen asiat­to­mia Snapc­hat-vies­te­jä – syyl­lis­tyi ri­kok­seen, mutta ei saanut ran­gais­tus­ta

02.06.2020 09:24 0
Tilaajille
Trump yrittää saada sosiaalisen median alustat kuriin uudella lainsäädännöllä

Trump yrittää saada so­siaa­li­sen median alustat kuriin uudella lain­sää­dän­nöl­lä

29.05.2020 08:24 0
Kolumni: Loikka on vielä kesken

Ko­lum­ni: Loikka on vielä kesken

18.05.2020 08:36 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24 0
Koululaisilta: Somekiusaaminen satuttaa
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: So­me­kiu­saa­mi­nen sa­tut­taa

06.05.2020 05:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Median käyttö paisuu yli

06.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Terveiset Lainaanrannasta: Somelle kiitos hallituksen naiskuusikosta
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Somelle kiitos hal­li­tuk­sen nais­kuu­si­kos­ta

29.04.2020 11:07 0
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­lis­ta lä­hei­syyt­tä, fyy­sis­tä etäi­syyt­tä

25.03.2020 16:25 0
Tilaajille
Kun koronavirus sulki Suomen, ihmiset innostuivat auttamaan – naapureille ja maatiloille tarjotaan apukäsiä, opettaja perusti Youtube-kanavan etäoppilaiden tueksi

Kun ko­ro­na­vi­rus sulki Suomen, ihmiset in­nos­tui­vat aut­ta­maan – naa­pu­reil­le ja maa­ti­loil­le tar­jo­taan apu­kä­siä, opet­ta­ja perusti You­tu­be-ka­na­van etä­op­pi­lai­den tueksi

22.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Sosiaalinen media lisää ulkonäköstressiä, todistaa tutkimus, naiset kohtaavat yksityiskohtaisia kauneusodotuksia

So­siaa­li­nen media lisää ul­ko­nä­köst­res­siä, to­dis­taa tut­ki­mus, naiset koh­taa­vat yk­si­tyis­koh­tai­sia kau­neus­odo­tuk­sia

23.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Teini-ikäinen jäi koukkuun nettiin kuin kokaiiniin, eikä äiti saanut häntä pois rikollisten seurasta – nuortenkotikaan ei auttanut, koska puhelin oli käytössä öisin

Tei­ni-ikäi­nen jäi kouk­kuun nettiin kuin ko­kaii­niin, eikä äiti saanut häntä pois ri­kol­lis­ten seu­ras­ta – nuor­ten­ko­ti­kaan ei aut­ta­nut, koska puhelin oli käy­tös­sä öisin

01.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Somettaja innosti, Sodankylä haluaa lisää "vaihtareita" – Kunta avaa sivuston, jossa on tietopaketti kuntaan vuodeksi muuttaville

So­met­ta­ja in­nos­ti, So­dan­ky­lä haluaa lisää "vaih­ta­rei­ta" – Kunta avaa si­vus­ton, jossa on tie­to­pa­ket­ti kuntaan vuo­dek­si muut­ta­vil­le

15.01.2020 08:35 0
Tilaajille
Päiväkirja: Vuosikymmen paketissa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Vuo­si­kym­men pa­ke­tis­sa

14.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Puskaradio täyttyi vääristä tiedoista Ylikiimingissä – vartijan läsnäolo koululla sai aikaan huhumyllyn, että opettajaa olisi puukotettu

Pus­ka­ra­dio täyttyi vää­ris­tä tie­dois­ta Yli­kii­min­gis­sä – var­ti­jan läs­nä­olo kou­lul­la sai aikaan hu­hu­myl­lyn, että opet­ta­jaa olisi puu­ko­tet­tu

09.01.2020 17:00 0
Tilaajille
Professori kertoo, kuinka onnistunutta on hallitus- ja oppositiojohdon some-viestintä – Kuka jakaa kehuja itsestään, kuka keskittyy piikittelyyn?

Pro­fes­so­ri kertoo, kuinka on­nis­tu­nut­ta on hal­li­tus- ja op­po­si­tio­joh­don so­me-vies­tin­tä – Kuka jakaa kehuja it­ses­tään, kuka kes­kit­tyy pii­kit­te­lyyn?

06.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Kimaltelevan nahkapalttoon kateus
Kolumni Armi Auvinen

Ki­mal­te­le­van nah­ka­palt­toon kateus

02.01.2020 07:51 0
Tilaajille