Sokli

Soklin ase­ma­kaa­va­pää­tök­ses­tä tehdyt va­li­tuk­set nurin

28.10.2019 22:04
Soklin fosforimalmin kairaukset jatkuvat ensi vuonna – malmin kuljetus on päätetty hoitaa rekoilla ja junalla, mutta Yara ei ole kiinnostunut edistämään rautatien rakentamista Sallasta pohjoiseen

Soklin fos­fo­ri­mal­min kai­rauk­set jat­ku­vat ensi vuonna – malmin kul­je­tus on pää­tet­ty hoitaa re­koil­la ja ju­nal­la, mutta Yara ei ole kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta Sal­las­ta poh­joi­seen

25.10.2019 18:59
Mielipide Mika Flöjt

Soklin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuks­ten ar­vioin­nis­sa puut­tei­ta

07.10.2019 07:00
Näkökulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Mielipide Mika Kavakka

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:13
Mielipide Eero Hemming

Soklia suun­ni­tel­laan ym­pä­ris­tö ja ihmiset huo­mioi­den

17.09.2019 07:57