Sodankylä
Viimeisin 24 tuntia
Sodankyläläinen metsästyskoira Aivi yllätti kansainvälisen koiraväen ja tassutteli voittoon Suomen suurimmassa koiranäyttelyssä

So­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tys­koi­ra Aivi yllätti kan­sain­vä­li­sen koi­ra­väen ja tas­sut­te­li voit­toon Suomen suu­rim­mas­sa koi­ra­näyt­te­lys­sä

11.12.2019 13:46
Kuukausi
Linnainmaa ja Koskela odotetut voittajat Ensilumen Rasteilla - Lapin Veikkojen Matias Maijala 20-vuotiaiden paras

Lin­nain­maa ja Koskela odo­te­tut voit­ta­jat En­si­lu­men Ras­teil­la - Lapin Veik­ko­jen Matias Maijala 20-vuo­tiai­den paras

07.12.2019 17:35
Kuuntele viimeisen sotavangin, Eino Hietalan uskomaton tarina Stalinin vankiloista takaisin Sodankylään 10 vuoden sotavankeuden jälkeen

Kuun­te­le vii­mei­sen so­ta­van­gin, Eino Hie­ta­lan us­ko­ma­ton tarina Sta­li­nin van­ki­lois­ta ta­kai­sin So­dan­ky­lään 10 vuoden so­ta­van­keu­den jälkeen

06.12.2019 06:31
Vuotson koulun kuntotutkimuksen tulokset julki: korjauksia tarvitaan jo alkuvuodesta

Vuotson koulun kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­set julki: kor­jauk­sia tar­vi­taan jo al­ku­vuo­des­ta

04.12.2019 19:52
Koulutus- ja rekrytointimessuja vietetään Sodankylässä keskiviikkona –  messut ovat monen opiskelijan taidonnäyte

Kou­lu­tus- ja rek­ry­toin­ti­mes­su­ja vie­te­tään So­dan­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na – messut ovat monen opis­ke­li­jan tai­don­näy­te

26.11.2019 19:12
Sodankylä aloittaa yt-neuvottelut –Lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia, myös ulkoistamisia harkitaan

So­dan­ky­lä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut –Lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set ovat mah­dol­li­sia, myös ul­kois­ta­mi­sia har­ki­taan

25.11.2019 16:13
Metsurin töiden sijaan poika päättikin jatkaa isänsä uraa: Sodankylän vuoden yrittäjä tuntee urheiluvälineiden valtakunnalliset ja paikalliset trendit

Met­su­rin töiden sijaan poika päät­ti­kin jatkaa isänsä uraa: So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jä tuntee ur­hei­lu­vä­li­nei­den val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set trendit

23.11.2019 19:00
Sodankylä harkitsee yt-neuvotteluita – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme miljoonaa euroa miinukselle

So­dan­ky­lä har­kit­see yt-neu­vot­te­lui­ta – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le

19.11.2019 17:51
Vuotson kylä saa nimikkohuoneen uuteen helsinkiläishotelliin – "Meillä elää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri"

Vuotson kylä saa ni­mik­ko­huo­neen uuteen hel­sin­ki­läis­ho­tel­liin – "Meillä elää vahva yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri"

15.11.2019 19:24
Sodankylä nostaa tuloveroprosenttia – ensi vuonna tuloveroprosentti on 21

So­dan­ky­lä nostaa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia – ensi vuonna tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti on 21

15.11.2019 11:37
Vanhemmat
Aalto-yliopisto tutkii poronluusta tehdyn keramiikan 3D-tulostamista Sodankylässä

Aal­to-yli­opis­to tutkii po­ron­luus­ta tehdyn ke­ra­mii­kan 3D-tu­los­ta­mis­ta So­dan­ky­läs­sä

06.11.2019 18:30
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää, ettei veroja nosteta – Säästöt aiotaan tehdä kuluja karsimalla

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää, ettei veroja nosteta – Säästöt aiotaan tehdä kuluja kar­si­mal­la

05.11.2019 18:25
Sodankylään yhteisöverosta miljoonapotti – "Se helpottaa kummasti tätä ahdinkoa"

So­dan­ky­lään yh­tei­sö­ve­ros­ta mil­joo­na­pot­ti – "Se hel­pot­taa kum­mas­ti tätä ah­din­koa"

05.11.2019 10:58
Poravaunu paloi käyttökelvottomaksi Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Po­ra­vau­nu paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

03.11.2019 10:56
Sodankylän Sakatin kaivoksen hintalappu on nousemassa miljardiin euroon – jängän alle kannattaa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

So­dan­ky­län Sakatin kai­vok­sen hin­ta­lap­pu on nou­se­mas­sa mil­jar­diin euroon – jängän alle kan­nat­taa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

31.10.2019 16:46
Sodankylä on korottamassa veroprosenttejaan – talous on menossa yli kolme miljoonaa miinukselle

So­dan­ky­lä on ko­rot­ta­mas­sa ve­ro­pro­sent­te­jaan – talous on menossa yli kolme mil­joo­naa mii­nuk­sel­le

31.10.2019 14:22

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus So­dan­ky­län ja Ivalon alueel­la vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Ne­los­tiel­lä – har­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tuu myös me­lu­hait­taa

30.10.2019 10:24
Sodankylän kaivossopimus on yhä solmimatta

So­dan­ky­län kai­vos­so­pi­mus on yhä sol­mi­mat­ta

29.10.2019 21:37
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

22.10.2019 19:43
Väistösuunnitelma: Hannuksenkartano väistää terveyskeskukseen Sodankylässä

Väis­tö­suun­ni­tel­ma: Han­nuk­sen­kar­ta­no väistää ter­veys­kes­kuk­seen So­dan­ky­läs­sä

21.10.2019 17:06