Sodankylä
Kuukausi
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Likiliike laajenee Sodankylään – Rovaniemellä luotu tunnus haluaa valtakunnalliseksi

Li­ki­lii­ke laa­je­nee So­dan­ky­lään – Ro­va­nie­mel­lä luotu tunnus haluaa val­ta­kun­nal­li­sek­si

10.10.2019 20:04
Sodankylä paikkaa uhkaavaa talouden upposukellusta

So­dan­ky­lä paikkaa uh­kaa­vaa ta­lou­den up­po­su­kel­lus­ta

09.10.2019 17:55
Jäähallin lapsentauteja korjataan Sodankylässä – varusteita voi säilyttää mutta ei kuivattaa

Jää­hal­lin lap­sen­tau­te­ja kor­ja­taan So­dan­ky­läs­sä – va­rus­tei­ta voi säi­lyt­tää mutta ei kui­vat­taa

08.10.2019 07:00
Pioneerejä aletaan kouluttaa Sodankylässä reilun 20 vuoden tauon jälkeen – vuosittain koulutetaan 60–80 varusmiestä

Pio­nee­re­jä aletaan kou­lut­taa So­dan­ky­läs­sä reilun 20 vuoden tauon jälkeen – vuo­sit­tain kou­lu­te­taan 60–80 va­rus­mies­tä

07.10.2019 19:46
Pohjoiset kunnat perustavat yhteiset osaavat ja erikoistuvat ympäristöjoukot

Poh­joi­set kunnat pe­rus­ta­vat yh­tei­set osaavat ja eri­kois­tu­vat ym­pä­ris­tö­jou­kot

05.10.2019 13:47
Sodankylä etsii investoijaa kylpylähotellille Jeesiönrantaan – kohdetta markkinoidaan sekä kotimaahan että ulkomaille

So­dan­ky­lä etsii in­ves­toi­jaa kyl­py­lä­ho­tel­lil­le Jee­siön­ran­taan – koh­det­ta mark­ki­noi­daan sekä ko­ti­maa­han että ul­ko­mail­le

05.10.2019 07:30
Sodankylän hyvinvointikeskuksen nimeksi tuli lähes 300 ehdotusta – paras oli Sopukka

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen nimeksi tuli lähes 300 eh­do­tus­ta – paras oli Sopukka

03.10.2019 16:55

So­dan­ky­lä haas­tat­te­lee neljä hakijaa talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan vir­kaan, kun­nan­val­tuus­to tekee va­lin­nan mar­ras­kuus­sa

01.10.2019 13:29
Valaisimen kuristimen kärähdys hälytti palokunnan Sodankylän terveyskeskukseen – savu- ja hajuhaitta vaikuttaa akuutin ja kiireettömän vastaanoton toimintaan

Va­lai­si­men ku­ris­ti­men kä­räh­dys hälytti pa­lo­kun­nan So­dan­ky­län ter­veys­kes­kuk­seen – savu- ja ha­ju­hait­ta vai­kut­taa akuutin ja kii­reet­tö­män vas­taan­oton toi­min­taan

30.09.2019 08:00
Sodankylässä murtauduttiin apteekkiin, epäillyt jäivät heti kiinni

So­dan­ky­läs­sä mur­tau­dut­tiin ap­teek­kiin, epäil­lyt jäivät heti kiinni

29.09.2019 12:43
Riikka Karppinen jättää Sodankylän kunnanhallituksen

Riikka Karp­pi­nen jättää So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen

23.09.2019 14:57

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo So­dan­ky­län Vuot­sos­sa – palo huo­mat­tiin Ra­ja­var­tios­ton he­li­kop­te­ris­ta

19.09.2019 17:49
Vanhemmat
Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin - majoittajat ovat valmiita hoitamaan osansa uuden euroopanhalkovan pyöräilyreitin varrella

Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin - ma­joit­ta­jat ovat val­mii­ta hoi­ta­maan osansa uuden eu­roo­pan­hal­ko­van pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la

15.09.2019 19:18
Sisäilma ja hakijapula nakertavat Lapin opettajien hyvinvointia – erityistä tukea tarvitsevien lasten opetus huolettaa koko maassa

Si­sä­il­ma ja ha­ki­ja­pu­la na­ker­ta­vat Lapin opet­ta­jien hy­vin­voin­tia – eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vien lasten opetus huo­let­taa koko maassa

06.09.2019 08:00

Hal­lin­to-oi­keus kumosi So­dan­ky­län tekemiä pää­tök­siä, nyt alkaa jäl­ki­puin­ti: luot­ta­mus kun­nan­joh­ta­jaan voi olla koe­tuk­sel­la ja kuka lopulta maksaa oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut?

09.08.2018 19:21

So­dan­ky­län kun­nal­le 25 000 euron avustus Tai­kel­ta taiteen hank­ki­mi­sek­si hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen

21.06.2018 12:36

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat hui­pen­tui­vat yleisön toi­ve­uu­sin­taan – elo­ku­via kävi kat­so­mas­sa yli 28 000 vie­ras­ta

17.06.2018 14:19

Ra­ken­ta­mi­nen näkyy So­dan­ky­län ka­tu­ku­vas­sa kesällä

06.06.2018 13:24

Ka­las­tus hiipuu So­dan­ky­län te­ko­jär­vil­lä, ka­las­ta­jien tu­ki­koh­dis­ta lo­ma­mök­ke­jä

06.06.2018 11:48