Sodankylä
Viimeisin 4 tuntia
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Eliisa Lintula, 37, Riipi: "Olen oppinut luottamaan omaan vaistoon"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Eliisa Lin­tu­la, 37, Riipi: "Olen oppinut luot­ta­maan omaan vais­toon"

12:10 0
Kuukausi
Lokkaan haluttiin uusia ammattikalastajia – tavoite täyttyi moninkertaisesti

Lokkaan ha­lut­tiin uusia am­mat­ti­ka­las­ta­jia – tavoite täyttyi mo­nin­ker­tai­ses­ti

04.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 08:30 3
Tilaajille
Vuotovahinkoja Sakatin työmaa-alueella Sodankylän Kuusivaarassa, Natura-alueen ulkopuolella

Vuo­to­va­hin­ko­ja Sakatin työ­maa-alueel­la So­dan­ky­län Kuu­si­vaa­ras­sa, Na­tu­ra-alueen ul­ko­puo­lel­la

01.07.2020 20:44 1
Tilaajille
Porttipahdasta irti liki kolmannes enemmän sähköä – Ensimmäinen peruskorjaus 40 vuoteen seitsemällä miljoonalla eurolla

Port­ti­pah­das­ta irti liki kol­man­nes enemmän sähköä – En­sim­mäi­nen pe­rus­kor­jaus 40 vuoteen seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la eurolla

30.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen Pia-Karin Nikkinen vannoi, ettei koskaan muuta lökäpöksyjen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää Sodankylässä

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen Pia-Ka­rin Nik­ki­nen vannoi, ettei koskaan muuta lö­kä­pök­sy­jen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää So­dan­ky­läs­sä

25.06.2020 21:57 1
Tilaajille
Sodankylässä paloi uudehko hevostalli, palo levisi myös maastoon

So­dan­ky­läs­sä paloi uudehko he­vos­tal­li, palo levisi myös maas­toon

25.06.2020 17:05 0
Tilaajille
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Topi Mikkola, 71, Kersilö: Kulttuurin tekijöitä ei pidetty 1970-luvulla pohjoisessa ihan täysjärkisinä

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Topi Mik­ko­la, 71, Ker­si­lö: Kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä ei pidetty 1970-lu­vul­la poh­joi­ses­sa ihan täys­jär­ki­si­nä

25.06.2020 13:00 0
Puutavaralastissa ollut rekka ja traktori törmäsivät Sodankylässä

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 15:55 0
Tilaajille
Kaivoshankkeen uusi johtaja uskoo Sakatin tuovan vaurautta Sodankylään, Lappiin ja koko Suomeen – "Pelkkä verojalanjälki on miljardeja"

Kai­vos­hank­keen uusi johtaja uskoo Sakatin tuovan vau­raut­ta So­dan­ky­lään, Lappiin ja koko Suomeen – "Pelkkä ve­ro­ja­lan­jäl­ki on mil­jar­de­ja"

21.06.2020 18:30 7
Tilaajille
Sodankylä sinetöi monitoimikeskuksen toteuttamisen – hintalappu 2400 euroa neliöltä, oppimissoluja ilman käytäviä

So­dan­ky­lä sinetöi mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen to­teut­ta­mi­sen – hin­ta­lap­pu 2400 euroa ne­liöl­tä, op­pi­mis­so­lu­ja ilman käy­tä­viä

18.06.2020 21:56 1
Tilaajille
Sodankylä ikuisesti -verkkofestivaali onnistui yli odostusten – "Positiivisen palautteen määrä on ollut pökerryttävä"

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­li on­nis­tui yli odos­tus­ten – "Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen määrä on ollut pö­ker­ryt­tä­vä"

14.06.2020 17:38 1
Tilaajille
Sodankylä, et(i)äisesti
Kolumni Anu Jormalainen

So­dan­ky­lä, et(i)äi­ses­ti

14.06.2020 17:06 0
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka valittiin rahoituksen saajaksi

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukka va­lit­tiin ra­hoi­tuk­sen saa­jak­si

12.06.2020 18:20 0
Tilaajille
Terveystalo ostaa sodankyläläisen Keski-Lapin Hammashuollon – työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä

Ter­veys­ta­lo ostaa so­dan­ky­lä­läi­sen Kes­ki-La­pin Ham­mas­huol­lon – työn­te­ki­jät siir­ty­vät van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

11.06.2020 14:34 0
Tilaajille
Rovaniemelle suunniteltu muutto peruuntui: Jääkäriprikaatin esikunta säilyy Sodankylässä

Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu muutto pe­ruun­tui: Jää­kä­ri­pri­kaa­tin esi­kun­ta säilyy So­dan­ky­läs­sä

10.06.2020 20:09 5
Tilaajille
Sodankylän etäelokuvajuhlat käynnistyivät – festarin somebaari räjähti

So­dan­ky­län etä­elo­ku­va­juh­lat käyn­nis­tyi­vät – fes­ta­rin so­me­baa­ri räjähti

10.06.2020 18:08 0
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 11:50 3
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja irtisanoutui

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

09.06.2020 10:32 0
Tilaajille