Slovakia
Slovakian vaalitulos voi johtaa Puolan ja Unkarin tielle – uuden hallituksen linjaa vaikea ennakoida

Slo­va­kian vaa­li­tu­los voi johtaa Puolan ja Unkarin tielle – uuden hal­li­tuk­sen linjaa vaikea en­na­koi­da

06.03.2020 08:09
Slovakialaisen toimittajan murhasta tunnustus oikeudenkäynnissä – Jan Kuciakin ja naisystävän surma oli Euroopan oloissa poikkeuksellinen

Slo­va­kia­lai­sen toi­mit­ta­jan mur­has­ta tun­nus­tus oi­keu­den­käyn­nis­sä – Jan Ku­cia­kin ja nais­ys­tä­vän surma oli Eu­roo­pan oloissa poik­keuk­sel­li­nen

13.01.2020 13:27
Näkökulma: Tshekkoslovakian Samettivallankumouksesta on 30 vuotta – nyt kansa on taas kaduilla vaatimassa valtaapitävien eroa

Nä­kö­kul­ma: Tshek­ko­slo­va­kian Sa­met­ti­val­lan­ku­mouk­ses­ta on 30 vuotta – nyt kansa on taas ka­duil­la vaa­ti­mas­sa val­taa­pi­tä­vien eroa

15.12.2019 07:29
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00