simo
Viimeisin 4 tuntia
Nelostien Simon Maksniemen pätkä saa rahoituksen

Ne­los­tien Simon Maks­nie­men pätkä saa ra­hoi­tuk­sen

12:03
Kuukausi
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30
Simo jatkaa tarkkaa taloutta - Pieniä investointeja tehdään, vaikka talousarvio painuukin alijäämälle

Simo jatkaa tarkkaa ta­lout­ta - Pieniä in­ves­toin­te­ja teh­dään, vaikka ta­lous­ar­vio pai­nuu­kin ali­jää­mäl­le

04.12.2019 17:38
Kemi tuplaa viemäriremontit, jotta Peurasaareen voidaan rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo

Kemi tuplaa vie­mä­ri­re­mon­tit, jotta Peu­ra­saa­reen voidaan ra­ken­taa uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo

02.12.2019 15:58
Simon Maksniemen nelostien pätkä on saamassa valtion rahoituksen

Simon Maks­nie­men ne­los­tien pätkä on saa­mas­sa valtion ra­hoi­tuk­sen

29.11.2019 17:01
Tuomo Leinonen on Vuoden maanviljelijä Lapissa - Palkittu ei anna median kritiikin lannistaa itseään, "viljelijät ovat ammattilaisia"

Tuomo Lei­no­nen on Vuoden maan­vil­je­li­jä Lapissa - Pal­kit­tu ei anna median kri­tii­kin lan­nis­taa it­seään, "vil­je­li­jät ovat am­mat­ti­lai­sia"

22.11.2019 22:30
Simon sivistyslautakunta haarukoi vauvarahaa tuhanteen euroon

Simon si­vis­tys­lau­ta­kun­ta haa­ru­koi vau­va­ra­haa tu­han­teen euroon

22.11.2019 12:45
Simo pohtii hulppeaa kymppitonnin vauvarahaa lapsiperheille – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

Simo pohtii hulp­peaa kymp­pi­ton­nin vau­va­ra­haa lap­si­per­heil­le – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

20.11.2019 20:30
Vanhemmat
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Simo pitänee veronsa ensi vuonna nykytasolla

Simo pitänee veronsa ensi vuonna ny­ky­ta­sol­la

05.11.2019 11:23
Mies ei saanut naiselta oluita Simossa – haki kirveen ja uhkasi tappaa

Mies ei saanut nai­sel­ta oluita Simossa – haki kirveen ja uhkasi tappaa

02.11.2019 10:25
Hän on vuoden 2019 Sisukas simolainen - "yllätys lämmittää mieltä"

Hän on vuoden 2019 Sisukas si­mo­lai­nen - "yl­lä­tys läm­mit­tää mieltä"

30.10.2019 15:49
Simolainen lauteiden tekijä on kiireinen juhlapyhien alla

Si­mo­lai­nen lau­tei­den tekijä on kii­rei­nen juh­la­py­hien alla

25.10.2019 19:00
Rajakiiri valmistautuu tuulimittauksilla sadan miljoonan euron tuulipuiston rakentamiseen Simoon

Ra­ja­kii­ri val­mis­tau­tuu tuu­li­mit­tauk­sil­la sadan mil­joo­nan euron tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen Simoon

21.10.2019 11:51
Suhankoa on tutkittu jo yli 100 miljoonalla eurolla – avolouhos Rovaniemen lähettyvillä voisi parantaa kannattavuutta

Su­han­koa on tut­kit­tu jo yli 100 mil­joo­nal­la eurolla – avo­lou­hos Ro­va­nie­men lä­het­ty­vil­lä voisi pa­ran­taa kan­nat­ta­vuut­ta

10.10.2019 17:21
Iin ohituskaistaurakka valmistuu tänä syksynä – Oulu–Kemi-välille saadaan myös muuttuvat nopeusrajoitusmerkit

Iin ohi­tus­kais­ta­urak­ka val­mis­tuu tänä syksynä – Ou­lu–­Ke­mi-vä­lil­le saadaan myös muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit

08.10.2019 16:12

Yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti Tii­tiäi­nen saattaa lo­pet­taa Simossa – osa van­hem­mis­ta olisi val­mii­ta mak­sa­maan kor­keam­paa hoi­to­mak­sua

02.10.2019 16:07
Helpotusta Simon liikennesolmuihin - karvalakkilähetystö ministeriössä

Hel­po­tus­ta Simon lii­ken­ne­sol­mui­hin - kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö mi­nis­te­riös­sä

26.09.2019 16:57
Lapset saivat liikettä ja opettajat vinkkejä Simossa

Lapset saivat lii­ket­tä ja opet­ta­jat vink­ke­jä Simossa

18.09.2019 13:20
Nelostien remontti hidastaa Simon ohikulkua ainakin vuoden - rahojen loppuminen kesken oli pettymys

Ne­los­tien re­mont­ti hi­das­taa Simon ohi­kul­kua ainakin vuoden - rahojen lop­pu­mi­nen kesken oli pet­ty­mys

13.09.2019 16:39