Silakat-liike
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja pettyi verkon Silakat-liikkeeseen – "Asiallinen postaukseni poistettiin liikkeen Facebook-sivuilta"

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja pettyi verkon Si­la­kat-liik­kee­seen – "A­sial­li­nen pos­tauk­se­ni pois­tet­tiin liik­keen Fa­ce­book-si­vuil­ta"

30.12.2019 18:16 0
Al-Holin pakolaisleiriltä pelastettujen orpolasten jahti synnytti Silakat-liikkeen sosiaaliseen mediaan – Jouluna perustettu liike vastustaa rasismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa

Al-Ho­lin pa­ko­lais­lei­ril­tä pe­las­tet­tu­jen or­po­las­ten jahti syn­nyt­ti Si­la­kat-liik­keen so­siaa­li­seen mediaan – Jouluna pe­rus­tet­tu liike vas­tus­taa ra­sis­mia ja vihaa liet­so­vaa po­li­tiik­kaa

29.12.2019 18:57 0