Siida
Valokuvaajat ja yleisö pohtivat Inarissa, säilyvätkö pohjoisen kahdeksan vuodenaikaa

Va­lo­ku­vaa­jat ja yleisö poh­ti­vat Ina­ris­sa, säi­ly­vät­kö poh­joi­sen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa

10.10.2019 10:27
Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyttelyssä eläimet vetävät ihmiskuteet turkkinsa päälle

Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyt­te­lys­sä eläimet vetävät ih­mis­ku­teet turk­kin­sa päälle

09.10.2019 18:00
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Otteita Kaijukan kylän elämästä - kuvamateriaali yli 40 vuoden ajalta lahjoitettiin Inarin Siidaan

Otteita Kai­ju­kan kylän elä­mäs­tä - ku­va­ma­te­riaa­li yli 40 vuoden ajalta lah­joi­tet­tiin Inarin Siidaan

15.09.2019 16:26
Ishikura Toshiaki uskoo luontoon ja pohjoiseen - Japanilainen antropologi opiskeli pohjoisuutta Tiibetissä ja Kiinassa ja vertailee kokemuksiaan Inarissa

Is­hi­ku­ra Tos­hia­ki uskoo luon­toon ja poh­joi­seen - Ja­pa­ni­lai­nen ant­ro­po­lo­gi opis­ke­li poh­joi­suut­ta Tii­be­tis­sä ja Kii­nas­sa ja ver­tai­lee ko­ke­muk­siaan Ina­ris­sa

14.09.2019 12:05