Sierilän voimalaitos
Viimeisin 4 tuntia
Kemijoella soudetaan Sierilän voimalaitosta vastaan

Ke­mi­joel­la sou­de­taan Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­ta vastaan

10:45 2
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Huo­mau­tuk­sia Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­ses­ta

26.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riku Mäenpää

Lu­ki­jal­ta: Sie­ri­län ra­ken­nus­han­ke ri­kok­sen peit­te­lyä

08.05.2020 07:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa Sie­ri­läs­tä

08.05.2020 07:56 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjatta Näätänen

Lu­ki­jal­ta: Kuka hyö­tyi­si Sie­ri­läs­tä?

04.05.2020 12:33 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Raakut löy­tyi­vät luvan jälkeen

27.04.2020 11:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Sierilä tukee hiilineutraalisuustavoitteita
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sierilä tukee hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tei­ta

24.04.2020 09:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Paksua tarinaa Sie­ri­läs­tä

18.04.2020 11:20 0
Tilaajille
Lukijalta: Aika on ajanut Sierilän ohi
Lukijalta Mielipide Marjatta Näätänen

Lu­ki­jal­ta: Aika on ajanut Sie­ri­län ohi

16.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sierilä on malliesimerkki siitä, kuinka vaikeaa nyky-Suomessa on tehdä isoja investointeja
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sierilä on mal­li­esi­merk­ki siitä, kuinka vaikeaa ny­ky-Suo­mes­sa on tehdä isoja in­ves­toin­te­ja

10.04.2020 09:27 0
Tilaajille
Kemijoki Oy:n tekemä Sierilä-valitus kaatui korkeimmassa oikeudessa – vesilain mukainen lupa rakentamiseen yhtiöllä on jo

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

08.04.2020 10:23 0
Tilaajille
Lukijalta: Ministerin ryhdyttävä vaelluskalatekoihin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­rin ryh­dyt­tä­vä vael­lus­ka­la­te­koi­hin

06.04.2020 05:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Sierilän varjostama jokivarsi
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sie­ri­län var­jos­ta­ma jo­ki­var­si

16.01.2020 15:14 0
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00 0
Tilaajille

Sie­ri­län ra­ken­nuk­sil­le esi­te­tään poik­keus­lu­paa – lupaa puol­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan mukaan ra­ken­ta­mi­nen ei aiheuta mer­kit­tä­vää haittaa ym­pä­ris­töl­le

24.10.2019 16:25 0
Tilaajille