Seksuaalivähemmistöt
"Olen ylpeä siitä, että taiwanilaiset ovat avoimia ja kunnioittavat erilaisia ihmisiä", sanoo taiwanilaisnuori – Taiwan salli samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Pride-marssi keräsi ennätysyleisön

"Olen ylpeä siitä, että tai­wa­ni­lai­set ovat avoimia ja kun­nioit­ta­vat eri­lai­sia ih­mi­siä", sanoo tai­wa­ni­lais­nuo­ri – Taiwan salli samaa su­ku­puol­ta olevien avio­lii­tot ja Pri­de-mars­si keräsi en­nä­tys­ylei­sön

05.11.2019 21:00
Japanissa harkitaan avioliittolain avaamista samansukupuolisille pareille

Ja­pa­nis­sa har­ki­taan avio­liit­to­lain avaa­mis­ta sa­man­su­ku­puo­li­sil­le pa­reil­le

04.10.2019 15:16