Seksuaalivähemmistöt
Konservatiivinen Utah kieltää seksuaalivähemmistöihin kuuluvien alaikäisten käännytysyritykset heteroiksi

Kon­ser­va­tii­vi­nen Utah kieltää sek­suaa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten kään­ny­tys­yri­tyk­set he­te­roik­si

23.01.2020 14:00 0
Rovaniemi voi jatkossa nostaa salkoonsa Romanilipun ja sateenkaarilipun – kaupunginjohtajalta tuki uusille liputuskäytännöille

Ro­va­nie­mi voi jat­kos­sa nostaa sal­koon­sa Ro­ma­ni­li­pun ja sa­teen­kaa­ri­li­pun – kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta tuki uusille li­pu­tus­käy­tän­nöil­le

27.11.2019 19:55 0
Tilaajille
"Olen ylpeä siitä, että taiwanilaiset ovat avoimia ja kunnioittavat erilaisia ihmisiä", sanoo taiwanilaisnuori – Taiwan salli samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Pride-marssi keräsi ennätysyleisön

"Olen ylpeä siitä, että tai­wa­ni­lai­set ovat avoimia ja kun­nioit­ta­vat eri­lai­sia ih­mi­siä", sanoo tai­wa­ni­lais­nuo­ri – Taiwan salli samaa su­ku­puol­ta olevien avio­lii­tot ja Pri­de-mars­si keräsi en­nä­tys­ylei­sön

05.11.2019 21:00 0
Tilaajille
Japanissa harkitaan avioliittolain avaamista samansukupuolisille pareille

Ja­pa­nis­sa har­ki­taan avio­liit­to­lain avaa­mis­ta sa­man­su­ku­puo­li­sil­le pa­reil­le

04.10.2019 15:16 0