Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Seksuaalirikoset
24-vuotias käytti seksuaalisesti hyväkseen 14-vuotiasta, tuomio 8 kuukautta ehdollista – syyttäjä vaati huomattavasti kovempaa rangaistusta

24-vuo­tias käytti sek­suaa­li­ses­ti hy­väk­seen 14-vuo­tias­ta, tuomio 8 kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta – ­syyt­tä­jä vaati huo­mat­ta­vas­ti ko­vem­paa ran­gais­tus­ta

07.10.2022 11:26
Tilaajille
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – tutustui lapseen viestisovelluksessa ja suostutteli seksiin

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – tu­tus­tui lapseen vies­ti­so­vel­luk­ses­sa ja suos­tut­te­li seksiin

22.09.2022 19:30 2
Tilaajille
Laajan sosiaalisessa mediassa tehdyn seksuaalirikosten sarjan tutkinta on edistynyt – eteläkarjalainen mies lähetti kymmenille alaikäisille seksuaalista materiaalia

Laajan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehdyn sek­suaa­li­ri­kos­ten sarjan tut­kin­ta on edis­ty­nyt – ete­lä­kar­ja­lai­nen mies lähetti kym­me­nil­le ala­ikäi­sil­le sek­suaa­lis­ta ma­te­riaa­lia

20.08.2022 12:28
Tilaajille
Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmania seksuaalirikoksesta

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si epäilee kan­sa­ne­dus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

15.07.2022 17:31
Lappilaismies sai ex-puolisonsa lapsen isän someherjaamisesta käräjätuomion ja 1000 euron korvaukset maksettavaksi – vihjaisi seksuaalirikoksesta, josta oli todellinen epäily olemassa

Lap­pi­lais­mies sai ex-puo­li­son­sa lapsen isän so­me­her­jaa­mi­ses­ta kä­rä­jä­tuo­mion ja 1000 euron kor­vauk­set mak­set­ta­vak­si – vih­jai­si sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, josta oli to­del­li­nen epäily ole­mas­sa

18.03.2022 19:08
Tilaajille
Käräjäoikeus hylkäsi kaikki Veijo Baltzarin syytteet ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kaikki Veijo Balt­za­rin syyt­teet ih­mis­kaup­pa- ja sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

25.02.2022 10:25 2
Tästä syystä poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on kasvanut Lapissa – lapsen hyväksikäyttöepäilyissä synkkä suunta

Tästä syystä po­lii­sil­le il­moi­tet­tu­jen sek­suaa­li­ri­kos­ten määrä on kas­va­nut Lapissa – lapsen hy­väk­si­käyt­tö­epäi­lyis­sä synkkä suunta

07.02.2022 12:09 1
Tilaajille
Vasa kysyi rovaniemeläisen lukion opiskelijoilta, kuinka paljon ja minkälaista seksuaalista häirintää he ovat kohdanneet – liian monelle se on tuttua, etenkin somessa

Vasa kysyi ro­va­nie­me­läi­sen lukion opis­ke­li­joil­ta, kuinka paljon ja min­kä­lais­ta sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää he ovat koh­dan­neet – liian monelle se on tuttua, etenkin somessa

19.11.2021 07:00
Tilaajille
Miksi seksuaaliväkivaltaa kokeneita uhreja syyllistetään? – "Syyllistäminen voi johtua vanhoista asenteista tai hallinnan tunteeseen pyrkimisestä"

Miksi sek­suaa­li­vä­ki­val­taa ko­ke­nei­ta uhreja syyl­lis­te­tään? – "Syyl­lis­tä­mi­nen voi johtua van­hois­ta asen­teis­ta tai hal­lin­nan tun­tee­seen pyr­ki­mi­ses­tä"

19.11.2021 06:15
Tilaajille
Vuosi ja kymmenen kuukautta vankeutta raiskauksesta

Vuosi ja kym­me­nen kuu­kaut­ta van­keut­ta rais­kauk­ses­ta

13.09.2021 09:09
Tilaajille
Nuori mies saalisti eri puolilla Suomea asuvia 8–14-vuotiaita lapsia sosiaalisessa mediassa – Uhreja ainakin 30, todennäköisesti enemmän

Nuori mies saa­lis­ti eri puo­lil­la Suomea asuvia 8–14-vuo­tiai­ta lapsia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – Uhreja ainakin 30, to­den­nä­köi­ses­ti enemmän

01.06.2020 17:07
Viihdeartisti Jari Sillanpään matkapuhelimesta löytyi video ja kuvia hyvin pienen lapsen raiskaamisesta – Oikeus hylkäsi hyväksikäyttösyytteen

Viih­de­ar­tis­ti Jari Sil­lan­pään mat­ka­pu­he­li­mes­ta löytyi video ja kuvia hyvin pienen lapsen rais­kaa­mi­ses­ta – Oikeus hylkäsi hy­väk­si­käyt­tö­syyt­teen

23.03.2020 14:30
Oulun pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­ses­ta 4,5 vuotta vankeutta – 85-vuotias nainen raiskattiin kotitalossaan

Oulun pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­ses­ta 4,5 vuotta van­keut­ta – 85-vuo­tias nainen rais­kat­tiin ko­ti­ta­los­saan

07.02.2020 14:45
Oikeudenkäynti Harvey Weinsteiniä vastaan alkoi New Yorkissa – "Hän on raiskaaja"

Oi­keu­den­käyn­ti Harvey Weins­tei­niä vastaan alkoi New Yor­kis­sa – "Hän on rais­kaa­ja"

22.01.2020 22:47
Hovioikeus antoi kolmannen päätöksen Oulun sek­su­aa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – tuomio pysyi ennallaan

Ho­vi­oi­keus antoi kol­man­nen pää­tök­sen Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – tuomio pysyi en­nal­laan

22.01.2020 12:52
Tilaajille
Hovioikeudelta toinen tuomio Oulun törkeästä seksuaalirikosvyyhdestä – Yli kolmen vuoden vankeustuomio pysyi, vahingonkorvaukset laskivat

Ho­vi­oi­keu­del­ta toinen tuomio Oulun tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – Yli kolmen vuoden van­keus­tuo­mio pysyi, va­hin­gon­kor­vauk­set las­ki­vat

09.01.2020 13:26
Roope Salmista syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon Helsingin käräjäoikeudessa – epäilty rikos tapahtui elokuussa 2015

Roope Sal­mis­ta syy­te­tään pa­kot­ta­mi­ses­ta sek­suaa­li­seen tekoon Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – epäilty rikos ta­pah­tui elo­kuus­sa 2015

23.12.2019 16:55
Ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

02.12.2019 20:48
Tilaajille
Yli kolmen vuoden ehdoton muuttui parin vuoden ehdolliseksi – Hovioikeus lievensi torniolaismiehen tuomiota lasten seksuaalisesta hyväksikäytöistä

Yli kolmen vuoden ehdoton muuttui parin vuoden eh­dol­li­sek­si – Ho­vi­oi­keus lie­ven­si tor­nio­lais­mie­hen tuo­mio­ta lasten sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­töis­tä

17.10.2019 14:57
Tilaajille
Laajasta alaikäisten hyväksikäytöstä epäilty "Eno" peitti kasvonsa oikeudessa ja elehti käsillään – Syytetyllä epäillään olleen lähes 20 alaikäistä uhria

Laa­jas­ta ala­ikäis­ten hy­väk­si­käy­tös­tä epäilty "Eno" peitti kas­von­sa oi­keu­des­sa ja elehti kä­sil­lään – Syy­te­tyl­lä epäil­lään olleen lähes 20 ala­ikäis­tä uhria

10.10.2019 10:47
Tilaajille