SDP
Terhi Heikkilä jatkaa Rovaniemen SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana

Terhi Heik­ki­lä jatkaa Ro­va­nie­men SDP:n val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

16.01.2020 19:47
Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Lu­ki­jal­ta: Marinin hal­li­tus oi­keal­la uralla

16.01.2020 05:00
Sdp näpäytti nimityksillään keskustaa – Sirpa Paateron paluu iso riski sdp:lle, koska kunta-asiat umpisolmussa

Sdp nä­päyt­ti ni­mi­tyk­sil­lään kes­kus­taa – Sirpa Paa­te­ron paluu iso riski sdp:l­le, koska kun­ta-asiat um­pi­sol­mus­sa

09.12.2019 12:51
Sdp:n pääministeriehdokkaat esittäytyivät puoluevaltuustolle – näin Marin ja Lindtman kehuivat itseään

Sdp:n pää­mi­nis­te­ri­eh­dok­kaat esit­täy­tyi­vät puo­lue­val­tuus­tol­le – näin Marin ja Lindt­man ke­hui­vat itseään

08.12.2019 19:42
Sdp:n valtuutetut koolla jännittävässä kokouksessa – Onko seuraava pääministeri Sanna Marin vai Antti Lindtman?

Sdp:n val­tuu­te­tut koolla jän­nit­tä­väs­sä ko­kouk­ses­sa – Onko seu­raa­va pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin vai Antti Lindt­man?

08.12.2019 17:54
Tää on viimeinen taisto? – Antti Rinne sai puolueiden vastaukset, mutta tämän jälkeen hallitusta tuskin vähään aikaan muodostetaan demareiden johdolla
Kolumni Ilari Tapio

Tää on vii­mei­nen taisto? – Antti Rinne sai puo­luei­den vas­tauk­set, mutta tämän jälkeen hal­li­tus­ta tuskin vähään aikaan muo­dos­te­taan de­ma­rei­den joh­dol­la

07.12.2019 19:01
Valtuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seuraajan valintaa – "Ei ole tällä tiedolla tulossa, vaan on sairauslomalla"

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seu­raa­jan va­lin­taa – "Ei ole tällä tie­dol­la tu­los­sa, vaan on sai­raus­lo­mal­la"

07.12.2019 17:22
Näkökulma: Siellä missä tapahtuu, siellä on Rinne
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Siellä missä ta­pah­tuu, siellä on Rinne

06.12.2019 15:31
Rinteen eron syyt lakaistiin kansanvallan maton alle – onko palapelin puuttuva pala sellainen, josta yksikään puolue ei halua puhua?
Kolumni Matti Posio

Rinteen eron syyt la­kais­tiin kan­san­val­lan maton alle – onko pa­la­pe­lin puut­tu­va pala sel­lai­nen, josta yk­si­kään puolue ei halua puhua?

06.12.2019 07:00
Demarinaiset Sanna Marinin taakse pääministerikisassa

De­ma­ri­nai­set Sanna Marinin taakse pää­mi­nis­te­ri­ki­sas­sa

05.12.2019 13:59
Pääministerin valinta etenee: Sdp:n puoluehallitus kokoontuu ja valitsee hallitustunnustelijan – Miten ja milloin Suomi saa uuden pääministerin?

Pää­mi­nis­te­rin valinta etenee: Sdp:n puo­lue­hal­li­tus ko­koon­tuu ja va­lit­see hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan – Miten ja milloin Suomi saa uuden pää­mi­nis­te­rin?

05.12.2019 06:30
Lännen Median kysely sdp:n puoluevaltuutetuille: Sanna Marin on kärkiehdokas pääministeriksi, mutta yllättävän moni epäröi yhä kantaansa

Lännen Median kysely sdp:n puo­lue­val­tuu­te­tuil­le: Sanna Marin on kär­ki­eh­do­kas pää­mi­nis­te­rik­si, mutta yl­lät­tä­vän moni epäröi yhä kan­taan­sa

04.12.2019 21:15
Sdp:n hallitusneuvottelutoimikunta kokoontuu keskiviikkona iltapäivällä pohjustamaan hallitustunnustelijan valintaa – Li Andersson: Emme ota kantaa sdp:n sisäisiin valintoihin

Sdp:n hal­li­tus­neu­vot­te­lu­toi­mi­kun­ta ko­koon­tuu kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä poh­jus­ta­maan hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan va­lin­taa – Li An­ders­son: Emme ota kantaa sdp:n si­säi­siin va­lin­toi­hin

04.12.2019 11:57
Pääkirjoitus: Keskusta pelaa rohkeaa riskipeliä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­ta pelaa rohkeaa ris­ki­pe­liä

02.12.2019 22:19
Rinteen aseman ratkaiseva puoluehallituksen kokous käynnissä – Keskusta toivoo sdp:n vetävän johtopäätökset

Rinteen aseman rat­kai­se­va puo­lue­hal­li­tuk­sen kokous käyn­nis­sä – Kes­kus­ta toivoo sdp:n vetävän joh­to­pää­tök­set

02.12.2019 19:22
Demarien hallituskumppanit odottavat pääministeri Rinteeltä selitystä tiistaihin saakka – Orpo lisää painetta keskustaa ja vihreitä kohtaan

De­ma­rien hal­li­tus­kump­pa­nit odot­ta­vat pää­mi­nis­te­ri Rin­teel­tä se­li­tys­tä tiis­tai­hin saakka – Orpo lisää pai­net­ta kes­kus­taa ja vih­rei­tä kohtaan

30.11.2019 13:43
Politiikassa kaveri jätetään – Demarit tirisevät omassa grillissään hallituskumppanien katsoessa vierestä

Po­li­tii­kas­sa kaveri jä­te­tään – Demarit ti­ri­se­vät omassa gril­lis­sään hal­li­tus­kump­pa­nien kat­soes­sa vie­res­tä

30.11.2019 10:06
LM-kysely: Jo kaksi kolmesta keskustan kannattajasta on tyytymättömiä hallitukseen, vaikka oma puolue on mukana – Rinteen hallituksen kansansuosio romahti kesästä

LM-ky­se­ly: Jo kaksi kol­mes­ta kes­kus­tan kan­nat­ta­jas­ta on tyy­ty­mät­tö­miä hal­li­tuk­seen, vaikka oma puolue on mukana – Rinteen hal­li­tuk­sen kan­san­suo­sio romahti kesästä

30.11.2019 06:00
Ei tietoakaan kriisitunnelmista – Antti Rinne luetteli hallituksen saavutuksia demareiden puoluevaltuustossa Porissa

Ei tie­toa­kaan krii­si­tun­nel­mis­ta – Antti Rinne luet­te­li hal­li­tuk­sen saa­vu­tuk­sia de­ma­rei­den puo­lue­val­tuus­tos­sa Porissa

16.11.2019 17:20
Rinne ihmettelee työmarkkinajärjestöjen nuivaa suhtautumista pienten eläkkeiden korottamiseen

Rinne ih­met­te­lee työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen nuivaa suh­tau­tu­mis­ta pienten eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­seen

16.11.2019 14:47