Sampokeskus
Raijan albumista: Mitä meillä oli ennen Sampokeskusta? Katso vanhoista kuvista, miten katukuva muuttui!

Raijan al­bu­mis­ta: Mitä meillä oli ennen Sam­po­kes­kus­ta? Katso van­hois­ta ku­vis­ta, miten ka­tu­ku­va muut­tui!

11.03.2020 10:26
Antti Tuisku äänestettiin Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi selvin numeroin –  "Voiko olla valovoimaisempaa, myönteisempää ja täyspäisempää johtotähteä"

Antti Tuisku ää­nes­tet­tiin Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­sek­si selvin nu­me­roin – "Voiko olla va­lo­voi­mai­sem­paa, myön­tei­sem­pää ja täys­päi­sem­pää joh­to­täh­teä"

22.02.2020 16:59
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

18.02.2020 14:40
Espresso House avaa kahvilan Sampokeskukseen Rovaniemelle

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Sam­po­kes­kuk­seen Ro­va­nie­mel­le

14.02.2020 15:06
Kuka heistä on Vuosikymmenen rovaniemeläinen? Osallistu äänestykseen!

Kuka heistä on Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­nen? Osal­lis­tu ää­nes­tyk­seen!

04.02.2020 15:31
Toimittajalta: Rovaniemen vanhin kauppakeskus 30-vuotias –  kauppakeskukset etsivät nyt uutta roolia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vanhin kaup­pa­kes­kus 30-vuo­tias – kaup­pa­kes­kuk­set etsivät nyt uutta roolia

15.01.2020 13:28