Salla
Viimeisin tunti
Martin baari Sallassa sulki ovensa, eikä Martti Jokelainen haikaile enää baaritiskin taakse – "En voinut kuvitella aiemmin, että itse saan valita koska lopetan"

Martin baari Sal­las­sa sulki ovensa, eikä Martti Jo­ke­lai­nen hai­kai­le enää baa­ri­tis­kin taakse – "En voinut ku­vi­tel­la aiem­min, että itse saan valita koska lo­pe­tan"

18:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski Pohjois-Sallaan sellaisella raivolla, että herkimmät epäilivät maailmanlopun tulleen

Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski Poh­jois-Sal­laan sel­lai­sel­la rai­vol­la, että her­kim­mät epäi­li­vät maail­man­lo­pun tulleen

04.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Sallan revotulimatkailukaava hyväksyttin – San Parksin läheisyyteen suunnitteilla yksitoista pientä rakennusta

Sallan re­vo­tu­li­mat­kai­lu­kaa­va hy­väk­syt­tin – San Parksin lä­hei­syy­teen suun­nit­teil­la yk­si­tois­ta pientä ra­ken­nus­ta

29.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Helle voi muuttua rajuiksi ukkosmyräköiksi osassa Lappia vielä tänään

Helle voi muuttua ra­juik­si uk­kos­my­rä­köik­si osassa Lappia vielä tänään

24.06.2020 17:51 0
Tilaajille
Virtuaalitodellisuudesta lisäarvoa matkailulle ja kulttuurille - Vanhan Sallan historialliselle hautausmaalle pääsee pian virtuaalivierailulle

Vir­tuaa­li­to­del­li­suu­des­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le - Vanhan Sallan his­to­rial­li­sel­le hau­taus­maal­le pääsee pian vir­tuaa­li­vie­rai­lul­le

21.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Sallan Niemelän kylässä jäi saarroksiin kuusi rakennusta asukkaineen – Lapin pelastuslaitos varautuu suurtulviin

Sallan Nie­me­län kylässä jäi saar­rok­siin kuusi ra­ken­nus­ta asuk­kai­neen – Lapin pe­las­tus­lai­tos va­rau­tuu suur­tul­viin

30.05.2020 17:47 0
Tilaajille
Tulvavesi nousee nyt autoteille Lapissa, Kuusamontie jäi veden alle

Tul­va­ve­si nousee nyt au­to­teil­le La­pis­sa, Kuu­sa­mon­tie jäi veden alle

30.05.2020 10:33 1
Tilaajille
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

20.05.2020 21:52 1
Tilaajille
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Salmivaaran kauppa korjataan kylätaloksi

Sal­mi­vaa­ran kauppa kor­ja­taan ky­lä­ta­lok­si

14.05.2020 18:07 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tutkii Posiolla ja Sallassa kallioperän kykyä johtaa ja varata sähköä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tutkii Po­siol­la ja Sal­las­sa kal­lio­pe­rän kykyä johtaa ja varata sähköä

04.05.2020 12:56 0
Tilaajille
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

28.03.2020 22:34 0
Tilaajille
Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen aukioloaikoja rajoitetaan

Sallan ja Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja ra­joi­te­taan

22.03.2020 18:50 0
Tilaajille
Rovaniemellä koululaisille noutopakkauksia, Salla maksaa koteihin viiden euron ruokarahaa – Kouluruoan tarpeesta keskustellaan vielä paljon

Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­lai­sil­le nou­to­pak­kauk­sia, Salla maksaa ko­tei­hin viiden euron ruo­ka­ra­haa – Kou­lu­ruoan tar­pees­ta kes­kus­tel­laan vielä paljon

20.03.2020 17:59 0
Tilaajille
Velemu oli nopein Sallassa, mutta voittajaksi juoksi Annin Suivakko

Velemu oli nopein Sal­las­sa, mutta voit­ta­jak­si juoksi Annin Sui­vak­ko

15.03.2020 18:12 0
Tilaajille
Ostosmatkailu hiipuu pohjoisessa: Murmanskin maaherra pyytää kansalaisiaan pysymään kotona rajan takana

Os­tos­mat­kai­lu hiipuu poh­joi­ses­sa: Mur­mans­kin maa­her­ra pyytää kan­sa­lai­siaan py­sy­mään kotona rajan takana

11.03.2020 13:43 0
Tilaajille
Sallan Poropuistossa tehdään seitsemän päivän työviikkoa pääsiäisen yli – ensi kesälle on viidennes enemmän varauksia kuin aiempina vuosina

Sallan Po­ro­puis­tos­sa tehdään seit­se­män päivän työ­viik­koa pää­siäi­sen yli – ensi kesälle on vii­den­nes enemmän va­rauk­sia kuin aiem­pi­na vuosina

21.02.2020 12:30 0
Tilaajille
Sallaan suunnitteilla igluja ja tuulimyllyjä

Sallaan suun­nit­teil­la igluja ja tuu­li­myl­ly­jä

18.02.2020 19:32 0
Tilaajille
Kuukkelit istuivat romanttiselle illalliselle – Sallassa asuva Anniina Olkkonen houkutteli pihan linnut hauskaan valokuvaan

Kuuk­ke­lit is­tui­vat ro­mant­ti­sel­le il­lal­li­sel­le – Sal­las­sa asuva Anniina Olk­ko­nen hou­kut­te­li pihan linnut haus­kaan va­lo­ku­vaan

16.02.2020 17:32 0
Tilaajille
Jaana Aholan valokuvanäyttely Arktikumissa: Kuolajärveläisyys näkyy Sallassa edelleen

Jaana Aholan va­lo­ku­va­näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa: Kuo­la­jär­ve­läi­syys näkyy Sal­las­sa edel­leen

13.02.2020 18:18 0
Tilaajille