Saksan politiikka
Angela Merkelin seuraajaksi veikattu vetäytyy ehdokkuudesta Saksan liittokansleriksi – Äärioikeistoon kytkeytyvä vaalijupakka heikensi uskottavuutta viime viikolla

Angela Mer­ke­lin seu­raa­jak­si vei­kat­tu ve­täy­tyy eh­dok­kuu­des­ta Saksan liit­to­kans­le­rik­si – Ää­ri­oi­keis­toon kyt­key­ty­vä vaa­li­ju­pak­ka hei­ken­si us­kot­ta­vuut­ta viime vii­kol­la

10.02.2020 12:27
Analyysi: Kevytversiot eivät maistu kansallismielisille – Saksan siniset törmäsivät samaan todellisuuteen kuin perussuomalaisista irtaantuneet Suomessa
Kolumni Jussi Orell

Ana­lyy­si: Ke­vyt­ver­siot eivät maistu kan­sal­lis­mie­li­sil­le – Saksan siniset tör­mä­si­vät samaan to­del­li­suu­teen kuin pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ir­taan­tu­neet Suo­mes­sa

08.11.2019 17:37
Saksan sinisille kurja kohtalo – puolue lakkautetaan vaatimattoman vaalimenestyksen jälkeen

Saksan si­ni­sil­le kurja kohtalo – puolue lak­kau­te­taan vaa­ti­mat­to­man vaa­li­me­nes­tyk­sen jälkeen

08.11.2019 07:00