Sairaudet
Kuukausi
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

20.02.2020 08:39
9-vuotias Eino kantaa lauantaina Lasten syövän päivän keräyslipasta, jotta muutkin lapset saisivat apua

9-vuo­tias Eino kantaa lauan­tai­na Lasten syövän päivän ke­räys­li­pas­ta, jotta muutkin lapset sai­si­vat apua

14.02.2020 18:30
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 14:46
Ärhäkkä RS-virus riehuu nyt Lapissa – Lastentautien ylilääkäri: pienten lasten kanssa kannattaa välttää kaupassakäyntiä

Ärhäkkä RS-vi­rus riehuu nyt Lapissa – Las­ten­tau­tien yli­lää­kä­ri: pienten lasten kanssa kan­nat­taa välttää kau­pas­sa­käyn­tiä

11.02.2020 15:55
Pääkirjoitus: Koronaviruksen nopea leviämien osoittaa, kuinka kansainvälistyminen tuo toimeentulon lisäksi epävarmuutta, paluuta vanhaan ei ole.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­ruk­sen nopea le­viä­mien osoit­taa, kuinka kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen tuo toi­meen­tu­lon lisäksi epä­var­muut­ta, paluuta vanhaan ei ole.

30.01.2020 12:12
Vanhemmat
Sairastuneet isä ja poika ovat eristyksissä Ivalon terveyskeskuksessa, äiti eristettiin myös. Muita mahdollisesti oireilevia pyydetään soittamaan hätänumeroon

Sai­ras­tu­neet isä ja poika ovat eris­tyk­sis­sä Ivalon ter­veys­kes­kuk­ses­sa, äiti eris­tet­tiin myös. Muita mah­dol­li­ses­ti oi­rei­le­via pyy­de­tään soit­ta­maan hä­tä­nu­me­roon

24.01.2020 12:06
Kiinassa leviävää koronaa ei tarvitse pelätä Lapissa – viruksen saapumisen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sairaalat ohjeistetaan toimimaan tartuntojen varalta

Kii­nas­sa le­viä­vää koronaa ei tar­vit­se pelätä Lapissa – vi­ruk­sen saa­pu­mi­sen to­den­nä­köi­syys on hyvin pieni, mutta sai­raa­lat oh­jeis­te­taan toi­mi­maan tar­tun­to­jen varalta

23.01.2020 06:30
Tilaajille
Kolumni: Hiljaa hulluksi tulee
Kolumni Maria Paldanius

Ko­lum­ni: Hiljaa hul­luk­si tulee

23.01.2020 06:00
14-vuotiaana yllättäen kuolleen Elja-pojan Kela-kortti kulkee mukana äiti Oili Kajavan lompakossa: "Tämä ei ole selviytymisprosessi vaan elämänmuutos, johon pitää tottua"

14-vuo­tiaa­na yl­lät­täen kuol­leen El­ja-po­jan Ke­la-kort­ti kulkee mukana äiti Oili Kajavan lom­pa­kos­sa: "Tämä ei ole sel­viy­ty­mis­pro­ses­si vaan elä­män­muu­tos, johon pitää tottua"

17.01.2020 08:26
Tilaajille
Yle: Huittislaisen lapsen epäillään saaneen tuhkarokkotartunnan Rovaniemeltä – THL ja Lapin keskussairaala selvittävät tilannetta

Yle: Huit­tis­lai­sen lapsen epäil­lään saaneen tuh­ka­rok­ko­tar­tun­nan Ro­va­nie­mel­tä – THL ja Lapin kes­kus­sai­raa­la sel­vit­tä­vät ti­lan­net­ta

14.01.2020 22:31
Espanjantauti verotti raskaasti Inaria

Es­pan­jan­tau­ti verotti ras­kaas­ti Inaria

10.01.2020 15:15
"Kuvittele, että sinulla on samaan aikaan flunssa ja maailman karmein krapula ja että samalla pitää juosta maratonia", kuvailee Julia Mattila kroonista väsymysoireyhtymää

"Ku­vit­te­le, että sinulla on samaan aikaan flunssa ja maail­man karmein krapula ja että samalla pitää juosta ma­ra­to­nia", ku­vai­lee Julia Mattila kroo­nis­ta vä­sy­mys­oi­re­yh­ty­mää

24.10.2019 18:43
Tilaajille
"Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin" – Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara

"Tääl­lä­hän tulee sai­raak­si, mie­luum­min menen lää­kä­riin" – Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut yleis­ty­vät, mutta niissä piilee syr­jäy­ty­mi­sen vaara

12.10.2019 07:00
Uniapnea ei aina parane dieetillä – Ylipainehoito, kyljellään nukkuminen, purentakisko ja usein myös laihduttaminen helpottavat kansantaudin oireita

Uniap­nea ei aina parane diee­til­lä – Yli­pai­ne­hoi­to, kyl­jel­lään nuk­ku­mi­nen, pu­ren­ta­kis­ko ja usein myös laih­dut­ta­mi­nen hel­pot­ta­vat kan­san­tau­din oireita

09.10.2019 07:30
Anne Seppälän sydän alkoi hidastella jo kolmikymppisenä: Ei jaksanut kävellä puolta kilometriä, raskaana ollessa keuhkot täyttyivät nesteellä

Anne Sep­pä­län sydän alkoi hi­das­tel­la jo kol­mi­kymp­pi­se­nä: Ei jak­sa­nut kävellä puolta ki­lo­met­riä, ras­kaa­na ollessa keuhkot täyt­tyi­vät nes­teel­lä

30.09.2019 08:00
Tilaajille
Sydänleikkaukseen menevä Matti Vanhanen avoimena terveyshuolistaan – Eduskunnan isäntä paljastaa myös uransa suurimman virheen

Sy­dän­leik­kauk­seen menevä Matti Van­ha­nen avoi­me­na ter­veys­huo­lis­taan – Edus­kun­nan isäntä pal­jas­taa myös uransa suu­rim­man virheen

12.09.2019 06:00