Sairaanhoito
Lapin sairaalat säästävät – yksityinen sparraa julkista sektoria
Pääkirjoitus

Lapin sai­raa­lat sääs­tä­vät – yk­si­tyi­nen sparraa jul­kis­ta sek­to­ria

09.11.2019 04:30
Rovaniemeläinen Maija Pirttijärvi valittiin Vuoden Farmaseutiksi – moniammatillisuuden kehittäjä haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä

Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

25.09.2019 08:00