Saamelaiskulttuuri
Tuore kirja kertoo sarvilakin tarinan sanoin ja kuvin ja tuo päivänvaloon saamelaisen naisen historiaa.

Tuore kirja kertoo sar­vi­la­kin tarinan sanoin ja kuvin ja tuo päi­vän­va­loon saa­me­lai­sen naisen his­to­riaa.

08.04.2020 19:58 0
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02 0
Saamelaiskäräjät jakoi 179 000 euroa kulttuurin edistämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi 179 000 euroa kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen

28.01.2020 21:43 0
Mielipide Anna Korkman

Lu­ki­jal­ta: Lisää tietoa saa­me­lais­kult­tuu­ris­ta

24.10.2019 05:30 0
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41 0
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30 0
Tilaajille