Saamelaiskäräjät
Viimeisin tunti
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

08:40
Vanhemmat
Saamelaiskäräjien vaalikauden avajaiset siirtyvät koronaviruksen vuoksi – käräjille oma valmiusryhmä, tiedotusta saameksi edistetään

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­kau­den ava­jai­set siir­ty­vät ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kä­rä­jil­le oma val­mius­ryh­mä, tie­do­tus­ta saa­mek­si edis­te­tään

20.03.2020 13:25
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26
Tuomas Aslak Juuso Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi, Anni Koivisto ja Leo Aikio varapuheenjohtajiksi, myös hallitus on valittu -katso suoraa lähetystä tästä

Tuomas Aslak Juuso Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jak­si, Anni Koi­vis­to ja Leo Aikio va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si, myös hal­li­tus on valittu -katso suoraa lä­he­tys­tä tästä

28.02.2020 09:44
Saamelaiskäräjien kokous päättyi –  Puheenjohtaja jäi valitsematta, kokous jatkuu huomenna

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous päättyi – Pu­heen­joh­ta­ja jäi va­lit­se­mat­ta, kokous jatkuu huo­men­na

27.02.2020 19:49
Saamelaiskäräjien kokous jatkuu edelleen: "Uskon, että puheenjohtaja saadaan valittua tänään"

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous jatkuu edel­leen: "Uskon, että pu­heen­joh­ta­ja saadaan va­lit­tua tänään"

27.02.2020 18:10
Saamelaiskäräjien kokous tyssäsi heti alkuunsa ­ – Puheenjohtajiston valinnoista on neuvoteltu tuntikausia

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous tyssäsi heti al­kuun­sa – Pu­heen­joh­ta­jis­ton va­lin­nois­ta on neu­vo­tel­tu tun­ti­kau­sia

27.02.2020 11:54
Seuraa suoraa lähetystä Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksesta tästä -kokouksessa neuvottelutauko ja erimielisyyttä kuvausoikeuksista heti alussa

Seuraa suoraa lä­he­tys­tä Saa­me­lais­kä­rä­jien jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­ta tästä -ko­kouk­ses­sa neu­vot­te­lu­tau­ko ja eri­mie­li­syyt­tä ku­vaus­oi­keuk­sis­ta heti alussa

27.02.2020 10:40
Lumimassat aiheuttavat vaikeuksia poronhoidolle Lapissa – Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin korvauksien saamiseksi

Lu­mi­mas­sat ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia po­ron­hoi­dol­le Lapissa – Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin kor­vauk­sien saa­mi­sek­si

26.02.2020 18:46
Saamelaiskäräjät valitsee johtajat uudelle nelivuotiselle toimikaudelle

Saa­me­lais­kä­rä­jät va­lit­see joh­ta­jat uudelle ne­li­vuo­ti­sel­le toi­mi­kau­del­le

25.02.2020 17:43
Saamenkieliset Muumit eivät syö vanukasta – "Eihän sellaista sanaa saamessa ole"

Saa­men­kie­li­set Muumit eivät syö va­nu­kas­ta – "Eihän sel­lais­ta sanaa saa­mes­sa ole"

23.02.2020 19:34
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00
Saamelaiskäräjät jakoi 179 000 euroa kulttuurin edistämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi 179 000 euroa kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen

28.01.2020 21:43
Saamelaiskäräjät asettaa tulevalle toimikaudelle hallituksen helmikuun lopussa – kokousta voi seurata livenä verkossa

Saa­me­lais­kä­rä­jät asettaa tu­le­val­le toi­mi­kau­del­le hal­li­tuk­sen hel­mi­kuun lopussa – ko­kous­ta voi seurata livenä ver­kos­sa

10.01.2020 11:19
Joko nyt ehtii käymään Kirakkajärvellä? Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio vaihtaa vapaalle

Joko nyt ehtii käymään Ki­rak­ka­jär­vel­lä? Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja Tiina Sa­ni­la-Ai­kio vaihtaa va­paal­le

18.12.2019 18:00
Saamelaiskäräjät hyväksyi esityksen totuus- ja sovintokomissiosta

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi esi­tyk­sen totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­ta

17.12.2019 21:32
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puhuu

Pu­heen­joh­ta­ja Tiina Sa­ni­la-Ai­kio puhuu

17.12.2019 21:23
Saamelaiskäräjät haluaa Suomen valtion irtisanovan Tenon kalastussopimuksen – sopimus loukkaa alkuperäiskansan oikeuksia ja aiheuttaa haittaa perinteiselle kalastukselle

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa Suomen valtion ir­ti­sa­no­van Tenon ka­las­tus­so­pi­muk­sen – sopimus loukkaa al­ku­pe­räis­kan­san oi­keuk­sia ja ai­heut­taa haittaa pe­rin­tei­sel­le ka­las­tuk­sel­le

13.12.2019 15:25
Saamelaiskäräjien hallitus julkaisi ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus jul­kai­si eh­do­tuk­sen saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­ta

05.12.2019 13:31

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi kuusi 500 euron sti­pen­diä opis­ke­li­joil­le

02.12.2019 14:34