Saamelaiskäräjälaki
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjien vanhaan malliin tehdyissä valinnoissa ei yllätyksiä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jien vanhaan malliin teh­dyis­sä va­lin­nois­sa ei yl­lä­tyk­siä

28.02.2020 13:00 0
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00 0
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain va­lu­viat on kor­jat­ta­va

03.10.2019 08:31 0
Korkein hallinto-oikeus päätti, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeneen olisi pitänyt saada äänioikeus

Korkein hal­lin­to-oi­keus päätti, että saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon ha­ke­neen olisi pitänyt saada ää­ni­oi­keus

26.09.2019 12:09 0
Mielipide

Lap­pa­lai­set ve­ro­luet­te­los­sa ovat saa­me­lai­sia

25.09.2019 11:20 0
Saamelaismääritelmä jakaa mielipiteitä
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­mää­ri­tel­mä jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.09.2019 11:19 0
Mielipide

Otetaan mallia Nor­jas­ta

23.09.2019 08:50 0