Saamelaiskäräjälaki
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain va­lu­viat on kor­jat­ta­va

03.10.2019 08:31
Korkein hallinto-oikeus päätti, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeneen olisi pitänyt saada äänioikeus

Korkein hal­lin­to-oi­keus päätti, että saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon ha­ke­neen olisi pitänyt saada ää­ni­oi­keus

26.09.2019 12:09
Mielipide

Lap­pa­lai­set ve­ro­luet­te­los­sa ovat saa­me­lai­sia

25.09.2019 11:20
Saamelaismääritelmä jakaa mielipiteitä
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­mää­ri­tel­mä jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.09.2019 11:19
Mielipide

Otetaan mallia Nor­jas­ta

23.09.2019 08:50