Saamelaiset
Kuukausi
Inarinsaamelaisten yhdistys haluaa muuttaa totuus- ja sovintoprosessia, asiasta kokous heti alkuvuodesta

Ina­rin­saa­me­lais­ten yh­dis­tys haluaa muuttaa totuus- ja so­vin­top­ro­ses­sia, asiasta kokous heti al­ku­vuo­des­ta

11.12.2019 10:26
Monitaiteilija Niillas Holmberg monessa roolissa Rovaniemen vierailulla

Mo­ni­tai­tei­li­ja Niillas Holm­berg monessa roo­lis­sa Ro­va­nie­men vie­rai­lul­la

09.12.2019 15:44
Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt neljä oikaisuvaatimusta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tu­lok­ses­ta tehdyt neljä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

28.11.2019 12:37
Pororikas Johan Aslak Labba kummastelee "nuorten kiihkoa ja lukeneiden riitelyä" saamelaisten sorrosta: "Asuntolassahan oli herrojen oltavat"

Po­ro­ri­kas Johan Aslak Labba kum­mas­te­lee "nuor­ten kiihkoa ja lu­ke­nei­den rii­te­lyä" saa­me­lais­ten sor­ros­ta: "A­sun­to­las­sa­han oli her­ro­jen ol­ta­vat"

16.11.2019 07:30
Tilaajille
Johan Aslak Labban asuntola-ajan muistot

Johan Aslak Labban asun­to­la-ajan muistot

15.11.2019 16:52
Kielen kautta yhteys esivanhempiin – Perinne on tärkeää mutta kolttakulttuurin pitää myös uudistua, sanoo Anna Lumikivi

Kielen kautta yhteys esi­van­hem­piin – Perinne on tärkeää mutta kolt­ta­kult­tuu­rin pitää myös uu­dis­tua, sanoo Anna Lu­mi­ki­vi

15.11.2019 06:00

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pe­rus­ta­mi­nen on ete­ne­mäs­sä ni­meä­mis­pro­ses­siin – hal­li­tus kä­sit­te­li man­daat­tia il­ta­kou­lus­sa

13.11.2019 19:19
Vanhemmat

Saa­me­lais­asioi­den neu­vot­te­lu­päi­vil­lä pu­hu­taan mat­kai­lus­ta, sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta sekä kult­tuu­ris­ta

07.11.2019 19:37
Kärppien halloween-ottelussa nähdyt saamenpukua esittävät asut suututtivat saamelaisia, seura poisti kuvan nopeasti – "Haluamme pahoitella koko porukalla tapahtunutta"

Kärp­pien hal­lo­ween-ot­te­lus­sa nähdyt saa­men­pu­kua esit­tä­vät asut suu­tut­ti­vat saa­me­lai­sia, seura poisti kuvan no­peas­ti – "Ha­luam­me pa­hoi­tel­la koko po­ru­kal­la ta­pah­tu­nut­ta"

03.11.2019 16:28
Suomea kehotetaan jälleen toimiin saamelaiskysymysten ratkaisemiseksi

Suomea ke­ho­te­taan jälleen toimiin saa­me­lais­ky­sy­mys­ten rat­kai­se­mi­sek­si

31.10.2019 20:10
Mitä suomalaisten tulee tietää saamelaisista: Vaietun historian sanansaattajat

Mitä suo­ma­lais­ten tulee tietää saa­me­lai­sis­ta: Vaietun his­to­rian sa­nan­saat­ta­jat

25.10.2019 18:11
"Onko potilas sekava vai puhuuko saamea?" – Saamen kieli voi nousta yllättäen pintaan sairauden myötä

"Onko potilas sekava vai puhuuko saa­mea?" – Saamen kieli voi nousta yl­lät­täen pintaan sai­rau­den myötä

25.10.2019 18:10
Tilaajille
Ensimmäinen inarinsaamenkielinen partiolaulu julkaistiin

En­sim­mäi­nen ina­rin­saa­men­kie­li­nen par­tio­lau­lu jul­kais­tiin

24.10.2019 21:22
Elokuvia katsellaan Inarissa pakkasessa ja tanssin pyörteissä

Elo­ku­via kat­sel­laan Ina­ris­sa pak­ka­ses­sa ja tanssin pyör­teis­sä

22.10.2019 20:21
Saamenkielinen nuorten tieto- ja neuvontasivusto avautuu – nuoret voivat osallistua sisällöntuotantoon teksteillä, kuvilla ja videoilla

Saa­men­kie­li­nen nuorten tieto- ja neu­von­ta­si­vus­to avautuu – nuoret voivat osal­lis­tua si­säl­lön­tuo­tan­toon teks­teil­lä, kuvilla ja vi­deoil­la

21.10.2019 17:35
Hildá Länsman Utsjoelta matkalla maailmanmusiikin eliittiin, vauhdilla

Hildá Länsman Uts­joel­ta mat­kal­la maail­man­mu­sii­kin eliit­tiin, vauh­dil­la

21.10.2019 16:06
Girjebussen 30-vuotinen taival rajan kahta puolen päättyy, rahaa ei enää liikene Norjan saamelaiskäräjiltä

Gir­je­bus­sen 30-vuo­ti­nen taival rajan kahta puolen päät­tyy, rahaa ei enää liikene Norjan saa­me­lais­kä­rä­jil­tä

18.10.2019 07:30
Saamelaisvaalien ääniharava metsätalosta – Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on saada rauha Saamenmaahan, Kari Kyrö sanoo

Saa­me­lais­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va met­sä­ta­los­ta – Saa­me­lais­kä­rä­jien tärkein tehtävä on saada rauha Saa­men­maa­han, Kari Kyrö sanoo

17.10.2019 07:30
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30
Tilaajille