Saamelaiset
Kuukausi
Nuoret maorit ja saamelaiset tuottavat Skábmagoville uutta nähtävää lyhyesti – katso video lyhytelokuvan kulissien takaa

Nuoret maorit ja saa­me­lai­set tuot­ta­vat Skáb­ma­go­vil­le uutta näh­tä­vää ly­hyes­ti – katso video ly­hyt­elo­ku­van ku­lis­sien takaa

23.01.2020 17:56
A short film of making shortfilms in Inari

A short film of making short­films in Inari

23.01.2020 17:09

Saa­me­lai­set voit­ti­vat Ruotsin valtion kiis­tas­sa met­säs­tys- ja ka­las­tus­oi­keuk­sis­ta

23.01.2020 10:56
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansaan – "Koko ajan tapahtuu paljon kaikkea, joten aiheita riittää", tuottaja Outi Paadar iloitsee

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansaan – "Koko ajan ta­pah­tuu paljon kaik­kea, joten aiheita riit­tää", tuot­ta­ja Outi Paadar iloit­see

16.01.2020 18:00
Inarista johtaa 350 kilometrin mittainen oppimisen väylä Lapin yliopistoon

Ina­ris­ta johtaa 350 ki­lo­met­rin mit­tai­nen op­pi­mi­sen väylä Lapin yli­opis­toon

13.01.2020 08:35
Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta

Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät asettaa tulevalle toimikaudelle hallituksen helmikuun lopussa – kokousta voi seurata livenä verkossa

Saa­me­lais­kä­rä­jät asettaa tu­le­val­le toi­mi­kau­del­le hal­li­tuk­sen hel­mi­kuun lopussa – ko­kous­ta voi seurata livenä ver­kos­sa

10.01.2020 11:19
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tarjoaa naisenergiaa ja kielten kirjoa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Skáb­ma­go­vat tarjoaa nais­ener­giaa ja kielten kirjoa

02.01.2020 17:30
Arvio: Frozenin jatko-osassa nähdään tuttuja latuja Lapin tunnelmissa – elokuvassa ripaus kolonialismikritiikkiä

Arvio: Fro­ze­nin jat­ko-osas­sa nähdään tuttuja latuja Lapin tun­nel­mis­sa – elo­ku­vas­sa ripaus ko­lo­nia­lis­mi­kri­tiik­kiä

02.01.2020 16:34
Tutkimusta, joka haastaa valtavirran – Sanna Valkonen toivoo, että saamelaisuutta tutkittaisiin entistä enemmän saamelaisten käsitteiden kautta

Tut­ki­mus­ta, joka haastaa val­ta­vir­ran – Sanna Val­ko­nen toivoo, että saa­me­lai­suut­ta tut­kit­tai­siin entistä enemmän saa­me­lais­ten kä­sit­tei­den kautta

26.12.2019 16:00
Vanhemmat
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:06
Tilaajille
Yrjö Kokko pelasti joutsenet ja valokuvasi tunturien kotaelämää – kuvia on nyt nähtävissä Inarissa

Yrjö Kokko pelasti jout­se­net ja va­lo­ku­va­si tun­tu­rien ko­ta­elä­mää – kuvia on nyt näh­tä­vis­sä Ina­ris­sa

18.12.2019 19:52
Joko nyt ehtii käymään Kirakkajärvellä? Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio vaihtaa vapaalle

Joko nyt ehtii käymään Ki­rak­ka­jär­vel­lä? Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja Tiina Sa­ni­la-Ai­kio vaihtaa va­paal­le

18.12.2019 18:00
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puhuu

Pu­heen­joh­ta­ja Tiina Sa­ni­la-Ai­kio puhuu

17.12.2019 21:23
Inarinsaamelaisten yhdistys haluaa muuttaa totuus- ja sovintoprosessia, asiasta kokous heti alkuvuodesta

Ina­rin­saa­me­lais­ten yh­dis­tys haluaa muuttaa totuus- ja so­vin­top­ro­ses­sia, asiasta kokous heti al­ku­vuo­des­ta

11.12.2019 10:26
Monitaiteilija Niillas Holmberg monessa roolissa Rovaniemen vierailulla

Mo­ni­tai­tei­li­ja Niillas Holm­berg monessa roo­lis­sa Ro­va­nie­men vie­rai­lul­la

09.12.2019 15:44
Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt neljä oikaisuvaatimusta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tu­lok­ses­ta tehdyt neljä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

28.11.2019 12:37
Jos ärsyynnyit Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksipyynnöstä, lue tämä
Kolumni Eero Leppänen

Jos är­syyn­nyit Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­liuk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä, lue tämä

26.11.2019 12:09
Pororikas Johan Aslak Labba kummastelee "nuorten kiihkoa ja lukeneiden riitelyä" saamelaisten sorrosta: "Asuntolassahan oli herrojen oltavat"

Po­ro­ri­kas Johan Aslak Labba kum­mas­te­lee "nuor­ten kiihkoa ja lu­ke­nei­den rii­te­lyä" saa­me­lais­ten sor­ros­ta: "A­sun­to­las­sa­han oli her­ro­jen ol­ta­vat"

16.11.2019 07:30
Tilaajille
Johan Aslak Labban asuntola-ajan muistot

Johan Aslak Labban asun­to­la-ajan muistot

15.11.2019 16:52