Saamelaiset
Viimeisin 4 tuntia
Saamelaiskäräjien hallitus julkaisi ehdotuksen saamelaisten totuuskomissiosta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus jul­kai­si eh­do­tuk­sen saa­me­lais­ten to­tuus­ko­mis­sios­ta

13:31
Kuukausi
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansan sivuille

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansan si­vuil­le

28.11.2019 19:29
Jos ärsyynnyit Pirkka Pekka Peteliuksen anteeksipyynnöstä, lue tämä
Kolumni Eero Leppänen

Jos är­syyn­nyit Pirkka Pekka Pe­te­liuk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä, lue tämä

26.11.2019 12:09
Vihreiden Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta "Sketsit olivat oman aikansa tuotteita, enkä tänä päivänä allekirjoita niitä" -Lue tästä koko anteeksipyyntö

Vih­rei­den Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta "S­ket­sit olivat oman aikansa tuot­tei­ta, enkä tänä päivänä al­le­kir­joi­ta niitä" -Lue tästä koko an­teek­si­pyyn­tö

21.11.2019 09:42
Johan Aslak Labban kokemukset saamelaisten asemasta herättivät huomiota: "Jokaisella on omat kokemuksensa ja syynsä, yhtäkään ei pidä väheksyä"
Kolumni Risto Pyykkö

Johan Aslak Labban ko­ke­muk­set saa­me­lais­ten ase­mas­ta he­rät­ti­vät huo­mio­ta: "Jo­kai­sel­la on omat ko­ke­muk­sen­sa ja syynsä, yh­tä­kään ei pidä vä­hek­syä"

21.11.2019 06:00
Vanhemmat
Ehdotus: Maihinnousu Inarijärven Ukonsaarelle tulisi kieltää

Eh­do­tus: Mai­hin­nou­su Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le tulisi kieltää

28.10.2019 10:34
Mitä tehdään jopa 1500-luvulta peräisin olevalle lapinnoidan luurangolle, siirretäänkö Siidaan vai Kuusamoon? - Asian ratkaisevia dna-tuloksia odotettu viisi vuotta

Mitä tehdään jopa 1500-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­val­le la­pin­noi­dan luu­ran­gol­le, siir­re­tään­kö Siidaan vai Kuu­sa­moon? - Asian rat­kai­se­via dna-tu­lok­sia odo­tet­tu viisi vuotta

23.10.2019 09:32

Kela uu­dis­taa saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vun­sa

22.10.2019 12:24
Saamelaiset perustivat asiantuntijaryhmän opastamaan, miten lähestyä saamelaisuutta elokuvissa

Saa­me­lai­set pe­rus­ti­vat asian­tun­ti­ja­ryh­män opas­ta­maan, miten lä­hes­tyä saa­me­lai­suut­ta elo­ku­vis­sa

17.10.2019 19:05
Inari haluaa edustajansa takaisin SAKK:n johtokuntaan, opetushallitus antoi paikan Sodankylälle ja alensi inarilaisen varalle

Inari haluaa edus­ta­jan­sa ta­kai­sin SAKK:n joh­to­kun­taan, ope­tus­hal­li­tus antoi paikan So­dan­ky­läl­le ja alensi ina­ri­lai­sen varalle

08.10.2019 12:05
Mielipide Martin Scheinin

Ko­mi­tean lan­get­ta­va ei pelkkä mie­li­pi­de

05.10.2019 15:01
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain va­lu­viat on kor­jat­ta­va

03.10.2019 08:31
Saamelaiskäräjät vahvisti vaalituloksen – tulokset säilyivät ennallaan, ääniharavina Kari Kyrö, Anu Avaskari ja Anne Nuorgam

Saa­me­lais­kä­rä­jät vah­vis­ti vaa­li­tu­lok­sen – tu­lok­set säi­lyi­vät en­nal­laan, ää­ni­ha­ra­vi­na Kari Kyrö, Anu Avas­ka­ri ja Anne Nuorgam

02.10.2019 20:14
Saamelaiskäräjille nousee tuttuja vaalivoittajia ja uusia valittuja

Saa­me­lais­kä­rä­jil­le nousee tuttuja vaa­li­voit­ta­jia ja uusia va­lit­tu­ja

01.10.2019 16:49
Saamelaiskäräjävaalien alustavat tulokset on saatu – Kari Kyrö, Anu Avaskari ja Anne Nuorgam vaalien ääniharavia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­vat tu­lok­set on saatu – Kari Kyrö, Anu Avas­ka­ri ja Anne Nuorgam vaalien ää­ni­ha­ra­via

01.10.2019 12:24
Mielipide Martin Scheinin

Mitä YK:n ih­mis­oi­keus­ko­mi­tea päätti?

27.09.2019 08:29
Mielipide Irja Seurujärvi-Kari

Yh­teis­työ­tai­to­ja saa­me­lais­kä­rä­jil­le

25.09.2019 11:21
Mielipide

Lap­pa­lai­set ve­ro­luet­te­los­sa ovat saa­me­lai­sia

25.09.2019 11:20
Saamelaismääritelmä jakaa mielipiteitä
Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­mää­ri­tel­mä jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.09.2019 11:19
Mielipide

Otetaan mallia Nor­jas­ta

23.09.2019 08:50