Ruoka
Kuukausi
Oletko jo kokeillut lanttunuudeleita, valkojuuritahnaa, raitajuurisalaattia tai punajuuribrownieta? Kokosimme 10 parasta juuresreseptiä

Oletko jo ko­keil­lut lant­tu­nuu­de­lei­ta, val­ko­juu­ri­tah­naa, rai­ta­juu­ri­sa­laat­tia tai pu­na­juu­rib­row­nie­ta? Ko­ko­sim­me 10 parasta juu­res­re­sep­tiä

10.10.2019 14:38
Lukijalta: Tietävätkö lapsesi, mistä ruoka tulee?
Mielipide Anni-Mari Syväniemi, Veli-Matti Puutio

Lu­ki­jal­ta: Tie­tä­vät­kö lap­se­si, mistä ruoka tulee?

07.10.2019 13:41
Kasvisruoka on monipuolinen porkkana
Mielipide Miikka Keränen

Kas­vis­ruo­ka on mo­ni­puo­li­nen pork­ka­na

04.10.2019 07:00
Rovaniemeläinen kuusenkerkkäjauhe sai kunniamaininnan Vuoden luomutuote 2019 -kilpailussa

Ro­va­nie­me­läi­nen kuu­sen­kerk­kä­jau­he sai kun­nia­mai­nin­nan Vuoden luo­mu­tuo­te 2019 -kil­pai­lus­sa

03.10.2019 08:25
Posiolaisravintola menestyi kansainvälisessä oppaassa: Tapio nousi maailmanlistalle muiden suomalaisravintoloiden ohi vastuullisuudellaan

Po­sio­lais­ra­vin­to­la me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä op­paas­sa: Tapio nousi maail­man­lis­tal­le muiden suo­ma­lais­ra­vin­to­loi­den ohi vas­tuul­li­suu­del­laan

02.10.2019 13:42
Kasvisproteiinivalikoima kasvaa koko ajan – Näin kokkaat puolessa tunnissa maistuvaa arkiruokaa uusista lihankorvikkeista

Kas­vis­pro­teii­ni­va­li­koi­ma kasvaa koko ajan – Näin kokkaat puo­les­sa tun­nis­sa mais­tu­vaa ar­ki­ruo­kaa uusista li­han­kor­vik­keis­ta

26.09.2019 08:00
Lihan kulutus kääntyy tänä vuonna laskuun Suomessa, ennustaa PTT – Kasvisten määrä lautasella lisääntyy ja lihaa korvaavat tuotteet yleistyvät

Lihan kulutus kääntyy tänä vuonna laskuun Suo­mes­sa, en­nus­taa PTT – Kas­vis­ten määrä lau­ta­sel­la li­sään­tyy ja lihaa kor­vaa­vat tuot­teet yleis­ty­vät

24.09.2019 12:21
Ranualainen kala-alan yritys Arctic Circle Delight palkittiin artesaaniruoan SM-kilpailuissa

Ra­nua­lai­nen ka­la-alan yritys Arctic Circle Delight pal­kit­tiin ar­te­saa­ni­ruoan SM-kil­pai­luis­sa

16.09.2019 14:32
Vanhemmat
Hukutko kotipihan omenoihin? Näin hyödynnät hapokkaat hedelmät ruoanlaitossa ja säilöt vitamiinit talteen

Hukutko ko­ti­pi­han ome­noi­hin? Näin hyö­dyn­nät ha­pok­kaat he­del­mät ruoan­lai­tos­sa ja säilöt vi­ta­mii­nit talteen

12.09.2019 08:00
Tilaajille
Kaksi nuorta perusti ravintolan keskelle ei-mitään – Nyt maailman huippukokit seuraavat sen Instagram-päivityksiä, ja monet tulevat matkojen päästä syömään

Kaksi nuorta perusti ra­vin­to­lan kes­kel­le ei-mi­tään – Nyt maail­man huip­pu­ko­kit seu­raa­vat sen Ins­tag­ram-päi­vi­tyk­siä, ja monet tulevat mat­ko­jen päästä syömään

18.08.2019 15:30
Tilaajille
Uusi vegaaninen Lapin Mallasleipä syntyy oluen valmistuksesta ylijäämästä mäskistä

Uusi ve­gaa­ni­nen Lapin Mal­las­lei­pä syntyy oluen val­mis­tuk­ses­ta yli­jää­mäs­tä mäs­kis­tä

13.08.2019 11:13

Vadelma sopii sa­laat­tiin­kin – pu­nai­nen herk­ku­mar­ja ja­los­tuu juus­ton, päh­ki­nöi­den ja pi­naa­tin kanssa fii­nik­si sa­laa­tik­si

01.08.2019 08:00
Tilaajille
Tiedätkö, mistä pihvisi on peräisin? Lihan alkuperämaan ilmoittaminen on nyt pakollista tarjoilupaikoissa, ja näin se on esillä Lapin ravintoloissa

Tie­dät­kö, mistä pihvisi on pe­räi­sin? Lihan al­ku­pe­rä­maan il­moit­ta­mi­nen on nyt pa­kol­lis­ta tar­joi­lu­pai­kois­sa, ja näin se on esillä Lapin ra­vin­to­lois­sa

09.07.2019 07:30
Tilaajille

Maitoa juodaan vä­hem­män ja sii­pi­kar­jaa syödään enemmän – lihan ja vi­han­nes­ten kulutus en­nal­laan

27.06.2019 14:44

Ju­han­nus­her­kut gril­la­taan hel­pos­ti var­taas­sa – Kokeile tänä jussina ca­jun-kat­ka­ra­pu­ja, vaah­te­ra­sii­rap­pi­loh­ta tai sie­ni-pe­ru­na­var­tai­ta

20.06.2019 08:00
Korvasienen sesonki on nyt, Lapin sato ei saa vielä ylistystä

Kor­va­sie­nen sesonki on nyt, Lapin sato ei saa vielä ylis­tys­tä

28.05.2019 08:58

Hyö­dyn­nä kesän en­sim­mäi­set vil­li­vi­han­nek­set – Näin val­mis­tat kor­va­sie­nis­tä, voi­ku­kis­ta, nok­ko­sis­ta ja mai­to­hors­mis­ta kolmen ruo­ka­la­jin il­lal­li­sen

16.05.2019 17:29

Äiti on herk­ku­het­ken ar­voi­nen, kokeile ainakin tätä su­per­help­poa jää­te­lö­kak­kua – ko­ko­sim­me 10 helppoa ja mais­tu­vaa re­sep­tiä aa­miai­sel­le ja bruns­sil­le

09.05.2019 08:00

Kau­pas­sa kau­ra­juo­ma kiin­nos­taa, mutta ra­vin­to­las­sa eko­lo­gi­nen ruoka ei pure asiak­kai­siin – Syötkö lihaa 81 kiloa vuo­des­sa vai mais­tu­vat­ko pavut?

23.04.2019 07:00

Suo­ma­lai­nen Emma ran­kat­tiin maail­man 12 parhaan kak­ku­tai­tei­li­jan jouk­koon: "Nyt kak­ku­je­ni hinta on 10 000 euroa" – Ute­liai­suus muutti elämän suunnan

20.04.2019 08:00