Ruka
"Se oli vähän hauska ja tyhmäkin idea" – Seitsemän hengen porukka teki Rukalla yhteisvoltin, joka saa suitsutusta maailmalla ja kerää miljoonayleisöä

"Se oli vähän hauska ja tyh­mä­kin idea" – Seit­se­män hengen porukka teki Rukalla yh­teis­vol­tin, joka saa suit­su­tus­ta maail­mal­la ja kerää mil­joo­na­ylei­söä

15.01.2020 10:36
Rukan kumparelaskun maailmancupin avauksen voitot Kanadaan ja Ranskaan – Jimi Salonen parhaana suomalaisena 13:s

Rukan kum­pa­re­las­kun maail­man­cu­pin avauk­sen voitot Ka­na­daan ja Rans­kaan – Jimi Salonen par­haa­na suo­ma­lai­se­na 13:s

07.12.2019 19:55
Emmi Lämsä sprinttasi kolmanneksi Rukalla

Emmi Lämsä sprint­ta­si kol­man­nek­si Rukalla

07.12.2019 17:16
Ilmastopalvelu kertoo, koska on kannattavin aika tehdä tykkilunta

Il­mas­to­pal­ve­lu kertoo, koska on kan­nat­ta­vin aika tehdä tyk­ki­lun­ta

29.10.2019 21:38
Ruka levittäytyy uudella hotellilla itään päin – matkailijoiden toivotaan löytävän laskettelukeskukseen myös kesällä

Ruka le­vit­täy­tyy uudella ho­tel­lil­la itään päin – mat­kai­li­joi­den toi­vo­taan löy­tä­vän las­ket­te­lu­kes­kuk­seen myös kesällä

20.10.2019 10:08
Tilaajille
Pyhä ja Ruka tarjoavat ilmaiset kausikortit 10-vuotiaille lapsille lähialueiden kunnissa – tapaa on tarkoitus jatkaa vuosittain

Pyhä ja Ruka tar­joa­vat il­mai­set kau­si­kor­tit 10-vuo­tiail­le lap­sil­le lä­hi­aluei­den kun­nis­sa – tapaa on tar­koi­tus jatkaa vuo­sit­tain

26.09.2019 10:51
Pohjoismaiden ensimmäinen ja ainoa täysimittainen alastulopatja on hankittu Rukalle pysyvästi – lumille päästään jo lokakuun alussa

Poh­jois­mai­den en­sim­mäi­nen ja ainoa täy­si­mit­tai­nen alas­tu­lo­pat­ja on han­kit­tu Rukalle py­sy­väs­ti – lumille pääs­tään jo lo­ka­kuun alussa

13.09.2019 10:37