Rovaniemi
Viimeisin 4 tuntia
Mielipide Paula Tiainen

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­joel­le kai­va­taan latua

06:00
Viimeisin 24 tuntia
Lukijamme kertovat: Tässä ovat Rovaniemen 11 parasta pulkkamäkeä – liki jokaisessa laskupaikassa olisi jotain parannettavaa

Lu­ki­jam­me ker­to­vat: Tässä ovat Ro­va­nie­men 11 parasta pulk­ka­mä­keä – liki jo­kai­ses­sa las­ku­pai­kas­sa olisi jotain pa­ran­net­ta­vaa

16.11.2019 15:47
Viikko ja vanhemmat
Nuorten perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään Rovaniemellä tänäkin vuonna – kutsun voi tarvittaessa noutaa nuorisotiedotuspisteestä

Nuorten pe­rin­tei­nen it­se­näi­syys­päi­vän vas­taan­ot­to jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä tänäkin vuonna – kutsun voi tar­vit­taes­sa noutaa nuo­ri­so­tie­do­tus­pis­tees­tä

15.11.2019 20:48
Ounasrinteen omatoimikirjaston aukioloajat palaavat ennalleen Rovaniemellä – "Häiriökäyttäytymisestä on käyty rakentavaa keskustelua"

Ou­nas­rin­teen oma­toi­mi­kir­jas­ton au­ki­olo­ajat pa­laa­vat en­nal­leen Ro­va­nie­mel­lä – "Häi­riö­käyt­täy­ty­mi­ses­tä on käyty ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua"

15.11.2019 19:36
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30
Onko tonttulakki hukassa? – Kannattaa etsiä, sillä kahden viikon päästä koko Rovaniemi viettää tonttulakkipäivää

Onko tont­tu­lak­ki hu­kas­sa? – Kan­nat­taa etsiä, sillä kahden viikon päästä koko Ro­va­nie­mi viettää tont­tu­lak­ki­päi­vää

15.11.2019 14:47
Rovaniemen kirjastolla on heijastinpuu

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la on hei­jas­tin­puu

15.11.2019 12:47
Rovaniemen lakkautuslistalla viisi johtajanvirkaa – Kaupunginhallitus päättää maanantaina

Ro­va­nie­men lak­kau­tus­lis­tal­la viisi joh­ta­jan­vir­kaa – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na

15.11.2019 12:37
City-Hotelli haluaa yhdeksän kerrosta ja hakee poikkeamislupaa – Kaupunginjohtaja ei myöntäisi

Ci­ty-Ho­tel­li haluaa yh­dek­sän ker­ros­ta ja hakee poik­kea­mis­lu­paa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei myön­täi­si

14.11.2019 16:40
Lumesta hykertelee turisti ja matkailuyrittäjä – aikainen ja pehmeä lumivaippa ei silti riitä peittämään kaikkia crapland-kohun jälkiä

Lumesta hy­ker­te­lee turisti ja mat­kai­lu­yrit­tä­jä – ai­kai­nen ja pehmeä lu­mi­vaip­pa ei silti riitä peit­tä­mään kaikkia crap­land-ko­hun jälkiä

14.11.2019 16:10
Tilaajille
Mikä on Rovaniemen paras pulkkamäki? Millaisia laskupaikkoja toivot lisää? – Vastaa kyselyymme

Mikä on Ro­va­nie­men paras pulk­ka­mä­ki? Mil­lai­sia las­ku­paik­ko­ja toivot lisää? – Vastaa ky­se­lyym­me

14.11.2019 13:42
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

14.11.2019 11:14
Tältä näyttää valmis Pallarintien alikulkusilta Rovaniemellä – ”Nyt ei tarvitse pelätä, että kuorma-auto ajaa päälle”

Tältä näyttää valmis Pal­la­rin­tien ali­kul­kusil­ta Ro­va­nie­mel­lä – ”Nyt ei tar­vit­se pelätä, että kuor­ma-au­to ajaa päälle”

13.11.2019 20:30
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin yli­opis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

13.11.2019 18:58
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen aamuruuhkia helpotetaan kahdella lisäbussilla – miljoonan matkustajan raja rikkoutumassa joulukuun alussa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen aa­mu­ruuh­kia hel­po­te­taan kah­del­la li­sä­bus­sil­la – mil­joo­nan mat­kus­ta­jan raja rik­kou­tu­mas­sa jou­lu­kuun alussa

13.11.2019 16:25
Toimittajalta: Rovaniemen kaupunkilehden pitää olla moniääninen ja monikasvoinen
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­ki­leh­den pitää olla mo­ni­ää­ni­nen ja mo­ni­kas­voi­nen

13.11.2019 08:41
Rovaniemellä tänä vuonna jo lähes puoli miljoonaa yöpymistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Ro­va­nie­mel­lä tänä vuonna jo lähes puoli mil­joo­naa yö­py­mis­tä enemmän kuin vuotta aiemmin

11.11.2019 22:13
Valtuusto päätti: verot nousevat Rovaniemellä, Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään

Val­tuus­to päätti: verot nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä, Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­lin ja Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mis­ta ly­kä­tään

11.11.2019 21:00

Pe­rään­ajo Ro­va­nie­men Jaa­ti­las­sa, haittaa lii­ken­net­tä

11.11.2019 11:41
Rovaniemen valtuusto parhaillaan koolla: veroprosentti nousemassa

Ro­va­nie­men val­tuus­to par­hail­laan koolla: ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

11.11.2019 10:43