Rovaniemi
Viimeisin tunti
Sähköpyörä voi rapistaa urheilevan kuntoa – "Jos ajatellaan, että ennen on mennyt kauppaan tavallisella pyörällä ja nyt menee saman matkan sähköavusteisesti, energiankulutus luonnollisesti laskee"

Säh­kö­pyö­rä voi ra­pis­taa ur­hei­le­van kuntoa – "Jos aja­tel­laan, että ennen on mennyt kaup­paan ta­val­li­sel­la pyö­räl­lä ja nyt menee saman matkan säh­köa­vus­tei­ses­ti, ener­gian­ku­lu­tus luon­nol­li­ses­ti laskee"

19:30 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Vesisäiliössä havaittu koliformisia bakteereja Rovaniemellä – juomavesi keitettävä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueilla

Ve­si­säi­liös­sä ha­vait­tu ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja Ro­va­nie­mel­lä – juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueil­la

14:22 2
Rovaniemen ketjun toinen koronavirustartunta on varuskunnassa – "Varusmiehet eivät ole altistuneet"

Ro­va­nie­men ketjun toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on va­rus­kun­nas­sa – "Va­rus­mie­het eivät ole al­tis­tu­neet"

14:12 0
Rovaniemen Poropolun päiväkodissa on todettu koronavirustartunta – Altistuneita tämän hetken tiedon mukaan 33

Ro­va­nie­men Po­ro­po­lun päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­ta tämän hetken tiedon mukaan 33

10:39 5
Punttisali renkailla – Kuntosaliyrittäjä Mika Hiltunen on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön siirrettävän treenikontin

Punt­ti­sa­li ren­kail­la – Kun­to­sa­li­yrit­tä­jä Mika Hil­tu­nen on en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa ottanut käyt­töön siir­ret­tä­vän tree­ni­kon­tin

10:30 0
Tilaajille
Ounaskosken uimarannalla saa jälleen uida vapaasti – Rantaa muotoiltiin uusiksi ja kahluualue poistettiin kokonaan

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­la saa jälleen uida va­paas­ti – Rantaa muo­toil­tiin uusiksi ja kah­luu­alue pois­tet­tiin ko­ko­naan

10:22 0
Tilaajille
Viikko
Rovaniemellä halutaan nyt pitkäaikaisia vuokralaisia – Kaupungin vuokrataso noussut viidessä vuodessa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, korona ei tiputtanut pyyntihintoja

Ro­va­nie­mel­lä ha­lu­taan nyt pit­kä­ai­kai­sia vuok­ra­lai­sia – Kau­pun­gin vuok­ra­ta­so noussut vii­des­sä vuo­des­sa enemmän kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, korona ei ti­put­ta­nut pyyn­ti­hin­to­ja

08.07.2020 14:31 0
Tilaajille
Uusi jätelaki panee pienetkin taloyhtiöt lajittelemaan jätteensä – Rovaniemellä muovinkeräys otettiin ilolla vastaan: "Kyllä ihmiset kierrättävät kun jätepisteitä on enemmän"

Uusi jä­te­la­ki panee pie­net­kin ta­lo­yh­tiöt la­jit­te­le­maan jät­teen­sä – Ro­va­nie­mel­lä muo­vin­ke­räys otet­tiin ilolla vas­taan: "Kyllä ihmiset kier­rät­tä­vät kun jä­te­pis­tei­tä on enem­män"

08.07.2020 07:00 2
Tilaajille
Turve väistyy puun tieltä lämmöntuotannossa– Kemissä ja Rovaniemellä yhtiöt investoivat miljoonia tuotantoonsa

Turve väistyy puun tieltä läm­mön­tuo­tan­nos­sa– Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä yhtiöt in­ves­toi­vat mil­joo­nia tuo­tan­toon­sa

08.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemellä yksi koronavirustartunta – "Haastavaa on se, ettei tartunnan alkuperästä ole vielä varmaa tietoa"

Ro­va­nie­mel­lä yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – "Haas­ta­vaa on se, ettei tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä ole vielä varmaa tietoa"

07.07.2020 17:05 1
Tilaajille
Poronsarvi, ruutu vai hämähäkinverkko? – Miten rakennetusta Rovaniemestä saisi jälleen kiehtovan?
Kolumni Risto Ukkonen

Po­ron­sar­vi, ruutu vai hä­mä­hä­kin­verk­ko? – Miten ra­ken­ne­tus­ta Ro­va­nie­mes­tä saisi jälleen kieh­to­van?

07.07.2020 15:00 0
Rovaniemellä ei nähdä suosittua lentonäytöstä tänä syksynä – Lapin lennosto perui tuhansia vetävän sotilasilmailutapahtuman

Ro­va­nie­mel­lä ei nähdä suo­sit­tua len­to­näy­tös­tä tänä syksynä – Lapin len­nos­to perui tu­han­sia vetävän so­ti­las­il­mai­lu­ta­pah­tu­man

07.07.2020 12:32 0
Tilaajille
Rovaniemen teollisuusalueella kylkikolari, toinen henkilöauto pyörähti katolleen – Kolme kävi tarkastuttamassa vointinsa

Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la kyl­ki­ko­la­ri, toinen hen­ki­lö­au­to pyö­räh­ti ka­tol­leen – Kolme kävi tar­kas­tut­ta­mas­sa voin­tin­sa

06.07.2020 13:52 0
Tilaajille
Mäntyvaarassa kaksien ravien viikko - tänään radalla valtakunnan ykkösravit

Män­ty­vaa­ras­sa kaksien ravien viikko - tänään radalla val­ta­kun­nan yk­kös­ra­vit

06.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi ambulanssin kanssa Rovaniemellä ja poistui paikalta – poliisi pyytää havaintoja tapauksesta

Hen­ki­lö­au­to kolaroi am­bu­lans­sin kanssa Ro­va­nie­mel­lä ja poistui pai­kal­ta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pauk­ses­ta

05.07.2020 16:40 1
Mies kaatui skootterilla liikenneympyrässä Rovaniemellä – puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Mies kaatui skoot­te­ril­la lii­ken­ne­ym­py­räs­sä Ro­va­nie­mel­lä – puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat

04.07.2020 17:20 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

01.07.2020 23:51 0
Terveydenhuolto maksaa Rovaniemellä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin verrokkikunnissa

Ter­vey­den­huol­to maksaa Ro­va­nie­mel­lä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin ver­rok­ki­kun­nis­sa

01.07.2020 18:30 2
Tilaajille
Kaikki kakkosluokkalaiset eivät pääse iltapäivähoitoon Rovaniemellä – Kesken lukukauden voi saada kerhopaikan

Kaikki kak­kos­luok­ka­lai­set eivät pääse il­ta­päi­vä­hoi­toon Ro­va­nie­mel­lä – Kesken lu­ku­kau­den voi saada ker­ho­pai­kan

01.07.2020 16:40 0
Tilaajille
Paavo Alanteen valokuvat vievät lämpimiin lapsuuden kesiin – kuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä

Paavo Alan­teen va­lo­ku­vat vievät läm­pi­miin lap­suu­den kesiin – kuvat nyt en­sim­mäis­tä kertaa yleisön näh­tä­vil­lä

01.07.2020 10:00 0