Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
Ounashalli ei enää riitä – Liikuntatiloista on Rovaniemellä huutava pula, tarvitsijoina seurat palloilijoista ja voimistelijoista kamppailulajeihin

Ou­nas­hal­li ei enää riitä – Lii­kun­ta­ti­lois­ta on Ro­va­nie­mel­lä huutava pula, tar­vit­si­joi­na seurat pal­loi­li­jois­ta ja voi­mis­te­li­jois­ta kamp­pai­lu­la­jei­hin

20:39
Lukijalta: Osoitetietojen laatuun voi kuka tahansa vaikuttaa

Lu­ki­jal­ta: Osoi­te­tie­to­jen laatuun voi kuka tahansa vai­kut­taa

15:51
UR:n jutun ja somen voimaa: Iinan, Anssin ja Henrin äiti sai takaisin rakkaan rannekorunsa

UR:n jutun ja somen voimaa: Iinan, Anssin ja Henrin äiti sai ta­kai­sin rakkaan ran­ne­ko­run­sa

15:00
Viimeisin 24 tuntia
Mustia hanskoja, kännykän latureita ja avaamattomia joululahjoja – Löytötavaratoimistossakin huomaa, että Rovaniemi on matkailukaupunki

Mustia hans­ko­ja, kän­ny­kän la­tu­rei­ta ja avaa­mat­to­mia jou­lu­lah­jo­ja – Löy­tö­ta­va­ra­toi­mis­tos­sa­kin huomaa, että Ro­va­nie­mi on mat­kai­lu­kau­pun­ki

11:14
Viikko
Valtuusto siunaili ja vei Liisa Ansalalta kokouspalkkiot, joista valtuutetut itse päättivät viime toukokuussa

Val­tuus­to siu­nai­li ja vei Liisa An­sa­lal­ta ko­kous­palk­kiot, joista val­tuu­te­tut itse päät­ti­vät viime tou­ko­kuus­sa

23.01.2020 20:23
OH:n hiihtokouluun tuli yllätysryntäys, ja markkinointia piti jo hillitä – "puskaradio toimi tehokkaasti"

OH:n hiih­to­kou­luun tuli yl­lä­tys­ryn­täys, ja mark­ki­noin­tia piti jo hillitä – "pus­ka­ra­dio toimi te­hok­kaas­ti"

23.01.2020 19:30
Vaarallista kelkkailua Alakorkalossa sähköverkkotyömaalla: "Se on pää poikki jos niihin pimeällä ajaa"

Vaa­ral­lis­ta kelk­kai­lua Ala­kor­ka­los­sa säh­kö­verk­ko­työ­maal­la: "Se on pää poikki jos niihin pi­meäl­lä ajaa"

22.01.2020 10:33
Rovaniemen uudet lautakunnat valittiin: kokoomus johtaa elinvoimaa ja SDP perusturvaa, keskustalle ympäristö- ja sivistyslautakunnat

Ro­va­nie­men uudet lau­ta­kun­nat va­lit­tiin: ko­koo­mus johtaa elin­voi­maa ja SDP pe­rus­tur­vaa, kes­kus­tal­le ym­pä­ris­tö- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nat

21.01.2020 11:13
Nopeusrajoituksia lasketaan Rovaniemen ydinkeskustan alueella 30 kilometriin tunnissa: "Toivottavasti myös suojatiekäyttäytyminen paranisi"

No­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tan alueel­la 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti myös suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen pa­ra­ni­si"

21.01.2020 10:12
Pääkirjoitus: Vesi yhdistää ideoita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vesi yh­dis­tää ideoita

21.01.2020 06:00
Vaikka kisajärjestäjiltä hukkui sarjan avauskisassa tamppari, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Amerikassa

Vaikka ki­sa­jär­jes­tä­jil­tä hukkui sarjan avaus­ki­sas­sa tamp­pa­ri, Aki Pihlaja ajaa hyvää kautta Ame­ri­kas­sa

20.01.2020 19:02
Syy Simerockin siirtymiseen selvisi: Antti Tuisku nousee lavalle Rovaniemellä viikko ennen stadionkeikkojaan – festivaali julkaisi myös J.Karjalaisen ja muita nimiä

Syy Si­me­roc­kin siir­ty­mi­seen sel­vi­si: Antti Tuisku nousee lavalle Ro­va­nie­mel­lä viikko ennen sta­dion­keik­ko­jaan – fes­ti­vaa­li jul­kai­si myös J.Kar­ja­lai­sen ja muita nimiä

20.01.2020 10:42
Katajarannalle suunnitellaan julkista saunaa, ravintolaa ja majoitustiloja – kaavoitus on lähes valmis, yrittäjä ei vielä halua puhua kustannuksista

Ka­ta­ja­ran­nal­le suun­ni­tel­laan jul­kis­ta saunaa, ra­vin­to­laa ja ma­joi­tus­ti­lo­ja – kaa­voi­tus on lähes valmis, yrit­tä­jä ei vielä halua puhua kus­tan­nuk­sis­ta

20.01.2020 06:30
Kuukausi ja vanhemmat
Ounasvaaran Latu suunnitellut talviuintikeskusta jo 20 vuotta – Rovaniemi tyrmännyt kaksi paikkaa, nyt työn alla kolmas suunnitelma Venetielle

Ou­nas­vaa­ran Latu suun­ni­tel­lut tal­vi­uin­ti­kes­kus­ta jo 20 vuotta – Ro­va­nie­mi tyr­män­nyt kaksi paik­kaa, nyt työn alla kolmas suun­ni­tel­ma Ve­ne­tiel­le

17.01.2020 18:43
Tilaajille
Lauantaivieras: Rakkaus Rovaniemeen on tehnyt paikallisesta yrittäjyydestä myyntivaltin
Kolumni Mirkka Koskelainen

Lauan­tai­vie­ras: Rakkaus Ro­va­nie­meen on tehnyt pai­kal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä myyn­ti­val­tin

17.01.2020 14:00
Terveiset 1700-luvulta: Susanna Junkkaran vaateluettelo löytyi sittenkin – Rovaniemen kansallispuvun tarina sai uuden käänteen

Ter­vei­set 1700-lu­vul­ta: Susanna Junk­ka­ran vaa­te­luet­te­lo löytyi sit­ten­kin – Ro­va­nie­men kan­sal­lis­pu­vun tarina sai uuden kään­teen

17.01.2020 09:10
Rovaniemi kakkoseksi matkailualuevertailussa  – "Tunnustuksesta suurin kiitos kuuluu matkailuyrityksille"

Ro­va­nie­mi kak­ko­sek­si mat­kai­lu­alue­ver­tai­lus­sa  – "Tun­nus­tuk­ses­ta suurin kiitos kuuluu mat­kai­luy­ri­tyk­sil­le"

16.01.2020 15:02
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kokoontuvat Rovaniemellä viikonloppuna – talvipäivillä keskitytään siihen, kuinka tärkeää on inhimillisen dialogin merkitys

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jat ko­koon­tu­vat Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – tal­vi­päi­vil­lä kes­ki­ty­tään siihen, kuinka tärkeää on in­hi­mil­li­sen dia­lo­gin mer­ki­tys

16.01.2020 14:33

Nyt on aika pyrkiä mu­siik­ki­luo­kal­le – Haku tar­koi­tet­tu Ro­va­nie­men kou­lu­jen kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

16.01.2020 09:52

Poliisi etsi 16-vuo­tias­ta ro­va­nie­me­läis­tä – henkilö löytyi

15.01.2020 10:51