Rovaniemi
Viimeisin 4 tuntia
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

11:56
Viikko
Rovaniemen paikallisliikenne vähentää vuoroja ja siirtyy kesäaikatauluun

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­ne vä­hen­tää vuoroja ja siirtyy ke­sä­ai­ka­tau­luun

31.03.2020 09:21
Lomautuksista päätetään Rovaniemellä lähipäivinä, Lappi Areenaan tehdään miljoonaremontti

Lo­mau­tuk­sis­ta pää­te­tään Ro­va­nie­mel­lä lä­hi­päi­vi­nä, Lappi Aree­naan tehdään mil­joo­na­re­mont­ti

30.03.2020 21:14
Lumi-Lapin alueella löytyy vielä tekemistä – korona-aikana kelkkailu on kohta ainoita virusvarmoja tapoja ulkoilla

Lu­mi-La­pin alueel­la löytyy vielä te­ke­mis­tä – ko­ro­na-ai­ka­na kelk­kai­lu on kohta ainoita vi­rus­var­mo­ja tapoja ul­koil­la

27.03.2020 19:00
Tilaajille
Uimahalli Vesihiiden remontti jatkuu huhtikuussa – tämän vuoden korjaustöihin varattu liki miljoona euroa

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den re­mont­ti jatkuu huh­ti­kuus­sa – tämän vuoden kor­jaus­töi­hin varattu liki mil­joo­na euroa

27.03.2020 14:08
Finnair lentää jatkossa Helsingistä Rovaniemelle vain kerran päivässä

Finnair lentää jat­kos­sa Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le vain kerran päi­väs­sä

27.03.2020 13:15
Kotihoidossa varaudutaan asiakasmäärän kasvuun – varhaiskasvatuksen työntekijöitä saattaa siirtyä kotihoidon tehtäviin

Ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan asia­kas­mää­rän kasvuun – var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­tä saattaa siirtyä ko­ti­hoi­don teh­tä­viin

27.03.2020 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 18:34
Hengitystieoireiset potilaat aletaan erotella Kemissä, Torniossa, Keminmaassa ja Rovaniemellä

Hen­gi­tys­tie­oi­rei­set po­ti­laat aletaan ero­tel­la Ke­mis­sä, Tor­nios­sa, Ke­min­maas­sa ja Ro­va­nie­mel­lä

23.03.2020 19:54
Henkilöauto törmäsi huoltamon lasioveen Rovaniemellä

Hen­ki­lö­au­to törmäsi huol­ta­mon la­si­oveen Ro­va­nie­mel­lä

22.03.2020 17:12
Moottorikelkkareitillä sattui nokkakolari Rovaniemellä – Toinen kuljettajista loukkaantui

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­lä sattui nok­ka­ko­la­ri Ro­va­nie­mel­lä – Toinen kul­jet­ta­jis­ta louk­kaan­tui

22.03.2020 17:03
Suomi on kiinni, mutta ladut ovat edelleen auki – Hyväntuuliset lappilaiset löysivät koronaepidemiasta myös hyviä puolia

Suomi on kiinni, mutta ladut ovat edel­leen auki – Hy­vän­tuu­li­set lap­pi­lai­set löy­si­vät ko­ro­na­epi­de­mias­ta myös hyviä puolia

21.03.2020 20:50
Golfia, koronaa ja hole in one – Ounasvaaran golfkentällä pidettiin lauantain ainoa kilpailutapahtuma Suomessa

Golfia, koronaa ja hole in one – Ou­nas­vaa­ran golf­ken­täl­lä pi­det­tiin lauan­tain ainoa kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma Suo­mes­sa

21.03.2020 18:51
Rovaniemeläinen Raija Juopperi selvisi takaisin Lappiin: "Ajatukset ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ulkomailla"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri selvisi ta­kai­sin Lap­piin: "A­ja­tuk­set ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ul­ko­mail­la"

21.03.2020 14:44
Rovaniemellä koululaisille noutopakkauksia, Salla maksaa koteihin viiden euron ruokarahaa – Kouluruoan tarpeesta keskustellaan vielä paljon

Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­lai­sil­le nou­to­pak­kauk­sia, Salla maksaa ko­tei­hin viiden euron ruo­ka­ra­haa – Kou­lu­ruoan tar­pees­ta kes­kus­tel­laan vielä paljon

20.03.2020 17:59
Tilaajille
"Verkkokaupan kysyntä on monikymmenkertaistunut" – Osa ruokakaupoista ottaa epidemian vuoksi käyttöön kotiinkuljetuksen Lapissa

"Verk­ko­kau­pan kysyntä on mo­ni­kym­men­ker­tais­tu­nut" – Osa ruo­ka­kau­pois­ta ottaa epi­de­mian vuoksi käyt­töön ko­tiin­kul­je­tuk­sen Lapissa

19.03.2020 21:08
Tällä viikolla on väännetty kättä siitä, pitääkö etäopettajienkin tulla kouluille – Rovaniemi ja Tornio vapauttivat opettajat etätöihin tänään

Tällä vii­kol­la on vään­net­ty kättä siitä, pitääkö etä­opet­ta­jien­kin tulla kou­luil­le – Ro­va­nie­mi ja Tornio va­paut­ti­vat opet­ta­jat etä­töi­hin tänään

19.03.2020 15:21
Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Tässäkö Airbnb-pul­maan rat­kai­su?

19.03.2020 13:29
Rovaniemi julkaisi karanteeniohjeet: karanteenista ei saa poistua kauppaan tai kylään, mutta ulkoilla saa – vanhuksia varoitetaan kauppa-apuhuijauksista

Ro­va­nie­mi jul­kai­si ka­ran­tee­nioh­jeet: ka­ran­tee­nis­ta ei saa poistua kaup­paan tai kylään, mutta ul­koil­la saa – van­huk­sia va­roi­te­taan kaup­pa-apu­hui­jauk­sis­ta

19.03.2020 12:53
Ikäihmisten neuvontapiste Nestori laajentaa puhelinneuvonnan aukioloa Rovaniemellä – paikan päällä ei voi enää asioida

Ikä­ih­mis­ten neu­von­ta­pis­te Nestori laa­jen­taa pu­he­lin­neu­von­nan au­ki­oloa Ro­va­nie­mel­lä – paikan päällä ei voi enää asioida

19.03.2020 08:44