Rovaniemen valtuusto
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

08:49
Viikko
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:31
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Kohti py­säh­ty­nei­syyt­tä?

11.11.2019 08:21
Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ter­ve­tu­loa to­del­li­suu­teen, Vesa Puu­ro­nen

11.11.2019 07:58
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: To­del­li­nen kun­ta­ve­ro las­ke­nut 2014 alkaen

08.11.2019 05:00
Vanhemmat
Mielipide Harri Rapo

Pi­de­tään kiinni omasta kiin­teis­tön­hoi­dos­ta

09.10.2019 18:00
Sara Tuisku vastaa yleisönosastossa: En ole koskaan vaatinut päästä ryhmään takaisin
Mielipide Sara Tuisku

Sara Tuisku vastaa ylei­sö­no­sas­tos­sa: En ole koskaan vaa­ti­nut päästä ryhmään ta­kai­sin

04.10.2019 15:09
Mielipide Leena Jääskeläinen

Onko kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa kiu­saa­mis­ta?

27.09.2019 10:15