Rovaniemen valtuusto
Matti Henttunen palaa juurilleen – siirtyy kokoomuksesta takaisin perussuomalaisiin

Matti Hent­tu­nen palaa juu­ril­leen – siirtyy ko­koo­muk­ses­ta ta­kai­sin pe­rus­suo­ma­lai­siin

29.04.2020 20:50 0
Matti Henttunen lähtee Rovaniemen kokoomuksesta – Luoma: syynä kirjoitukset koronasta ja Airbnb:stä

Matti Hent­tu­nen lähtee Ro­va­nie­men ko­koo­muk­ses­ta – Luoma: syynä kir­joi­tuk­set ko­ro­nas­ta ja Airbnb:s­tä

29.04.2020 15:06 0
Vihreiden Jorma Kuistio yleisönosastolla: "Teknisen vaaliliiton nimeäminen salaiseksi on pelkkää mielikuvilla pelaamista"
Mielipide Jorma Kuistio

Vih­rei­den Jorma Kuistio ylei­sö­no­sas­tol­la: "Tek­ni­sen vaa­li­lii­ton ni­meä­mi­nen sa­lai­sek­si on pelkkää mie­li­ku­vil­la pe­laa­mis­ta"

29.01.2020 08:29 0
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toi­da vai jäädä pai­kal­leen?

11.12.2019 07:00 0
Lukijalta: Poliittisia täkyjä ja taivaallisia näkyjä
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­sia täkyjä ja tai­vaal­li­sia näkyjä

27.11.2019 07:37 0
Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: Oi kallis Ro­va­nie­mi

20.11.2019 10:49 0
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00 0
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47 0
Rovaniemen valtuusto siirsi uimahallipäätöksen seuraavalle valtuustokaudelle – "Niukkuuden jakaminen jatkuu Vesihiidessä", sanoo uimaseuran puheenjohtaja

Ro­va­nie­men val­tuus­to siirsi ui­ma­hal­li­pää­tök­sen seu­raa­val­le val­tuus­to­kau­del­le – "Niuk­kuu­den ja­ka­mi­nen jatkuu Ve­si­hii­des­sä", sanoo ui­ma­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

15.11.2019 07:31 0
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30 0
Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi, missä vi­sio­si?

15.11.2019 06:00 0
Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

14.11.2019 08:49 0
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:31 0
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Kohti py­säh­ty­nei­syyt­tä?

11.11.2019 08:21 0
Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ter­ve­tu­loa to­del­li­suu­teen, Vesa Puu­ro­nen

11.11.2019 07:58 0
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53 0
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: To­del­li­nen kun­ta­ve­ro las­ke­nut 2014 alkaen

08.11.2019 05:00 0
Mielipide Harri Rapo

Pi­de­tään kiinni omasta kiin­teis­tön­hoi­dos­ta

09.10.2019 18:00 0
Sara Tuisku vastaa yleisönosastossa: En ole koskaan vaatinut päästä ryhmään takaisin
Mielipide Sara Tuisku

Sara Tuisku vastaa ylei­sö­no­sas­tos­sa: En ole koskaan vaa­ti­nut päästä ryhmään ta­kai­sin

04.10.2019 15:09 0
Mielipide Leena Jääskeläinen

Onko kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa kiu­saa­mis­ta?

27.09.2019 10:15 0