Rovaniemen tulvat
Viikko
Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

Tulva nousi Ka­ta­ja­tiel­lä äkkiä ja saarsi talot Ro­va­nie­mel­lä – asuk­kaat epäi­le­vät lä­hei­sen sil­ta­työ­maan pa­don­neen vettä, nyt autot park­kee­ra­taan vilk­kaan Ne­los­tien varteen ja osa soutaa kotiin

31.05.2020 20:07 0
Tilaajille
Tulva on katkonut katuyhteyksiä ja kastellut taloja Rovaniemellä – tältä kaupungin tulva näyttää ilmasta kuvattuna

Tulva on kat­ko­nut ka­tu­yh­teyk­siä ja kas­tel­lut taloja Ro­va­nie­mel­lä – tältä kau­pun­gin tulva näyttää ilmasta ku­vat­tu­na

31.05.2020 18:40 2

Pätkä Ou­nas­joen itä­puo­len­tie­tä sul­je­taan lii­ken­teel­tä tun­neik­si – tielle asen­ne­taan tul­va­rum­pu­ja, kier­to­tie Ta­pion­ky­län kautta

31.05.2020 14:17 2
Tulviva Ounasjoki huuhtoo jo Rovaniemellä mökkeilevien Outin ja Markun pihaa Vitikanpäässä: "Suunnitelmat on valmiina, jos näyttää, että vesi pääsisi taloon asti"

Tulviva Ou­nas­jo­ki huuhtoo jo Ro­va­nie­mel­lä mök­kei­le­vien Outin ja Markun pihaa Vi­ti­kan­pääs­sä: "Suun­ni­tel­mat on val­mii­na, jos näyt­tää, että vesi pääsisi taloon asti"

29.05.2020 15:29 0
Lapin tulvahuiput lähestyvät, vedennousu hidastui Rovaniemellä, mutta vahinkoraja on silti menossa rikki – ensi viikolle ennustetuilla sateilla iso vaikutus huippujen suuruuteen

Lapin tul­va­hui­put lä­hes­ty­vät, ve­den­nou­su hi­das­tui Ro­va­nie­mel­lä, mutta va­hin­ko­ra­ja on silti menossa rikki – ensi vii­kol­le en­nus­te­tuil­la sa­teil­la iso vai­ku­tus huip­pu­jen suu­ruu­teen

29.05.2020 10:17 1
Kuukausi
Rovaniemen kaupunki valmiina korottamaan Pulkamontien terveysasemalle johtavaa tietä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki val­mii­na ko­rot­ta­maan Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­mal­le joh­ta­vaa tietä

27.05.2020 19:55 0
Vesi vyöryy Vaattunkikönkäällä

Vesi vyöryy Vaat­tun­ki­kön­kääl­lä

26.05.2020 15:05 0
Rovaniemi avasi tulvapuhelimen – puhelimessa saa neuvoja kiinteistöjen suojaamiseen ja tulvavaaran arviointiin

Ro­va­nie­mi avasi tul­va­pu­he­li­men – pu­he­li­mes­sa saa neuvoja kiin­teis­tö­jen suo­jaa­mi­seen ja tul­va­vaa­ran ar­vioin­tiin

15.05.2020 11:13 0
Satoja laatikoita ja pitkää pinnaa – Lapin maakuntamuseon kokoelmia pakataan turvaan lähestyvältä suurtulvalta

Satoja laa­ti­koi­ta ja pitkää pinnaa – Lapin maa­kun­ta­mu­seon ko­koel­mia pa­ka­taan turvaan lä­hes­ty­väl­tä suur­tul­val­ta

13.05.2020 12:20 0
Vanhemmat