Rovaniemen teatteri
Teatteri tunnelmoi Lapin kirjailijoilla – Syksyn ensi-illoissa Rytisalon Lempi ja Paasilinnan Ulvova mylläri

Teat­te­ri tun­nel­moi Lapin kir­jai­li­joil­la – Syksyn en­si-il­lois­sa Ry­ti­sa­lon Lempi ja Paa­si­lin­nan Ulvova mylläri

14.05.2020 09:29 0
Rovaniemen teatterin vuosikymmenet 70-luvulta tähän päivään kirjaksi – Sanansa sanovat muun muassa Jari Tervo, Ahti Ahonen ja Esko Janhunen

Ro­va­nie­men teat­te­rin vuo­si­kym­me­net 70-lu­vul­ta tähän päivään kir­jak­si – Sanansa sanovat muun muassa Jari Tervo, Ahti Ahonen ja Esko Jan­hu­nen

12.05.2020 10:26 0
Rovaniemen teatterin historia pääsee kansien väliin – kirjan sivuilla muistellaan lukuisia hahmoja ja väkeviä roolitöitä

Ro­va­nie­men teat­te­rin his­to­ria pääsee kansien väliin – kirjan si­vuil­la muis­tel­laan lu­kui­sia hahmoja ja väkeviä roo­li­töi­tä

10.05.2020 18:36 0
Lempi leiskuu ja rakastunut mies ulvoo syyskaudella Rovaniemen Teatterissa – kausi alkaa lähes normaalitahdissa, jos korona suo

Lempi leiskuu ja ra­kas­tu­nut mies ulvoo syys­kau­del­la Ro­va­nie­men Teat­te­ris­sa – kausi alkaa lähes nor­maa­li­tah­dis­sa, jos korona suo

19.04.2020 17:16 0
Kahdeksasluokkalaisia kulttuurikohteisiin ympäri Suomea tuova Taidetestaajat saa jatkoa – tänä vuonna Lapista mukana Kemin taidemuseo, Särestöniemi-museo ja Rovaniemen teatteri

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­siin ympäri Suomea tuova Tai­de­tes­taa­jat saa jatkoa – tänä vuonna Lapista mukana Kemin tai­de­mu­seo, Sä­res­tö­nie­mi-mu­seo ja Ro­va­nie­men teat­te­ri

07.04.2020 16:56 0
Töitä olisi, mutta Rovaniemen kaupungin päätöksellä työ on estynyt

Töitä olisi, mutta Ro­va­nie­men kau­pun­gin pää­tök­sel­lä työ on estynyt

07.04.2020 16:33 0
Rovaniemen Teatterin lippuja voi vaihtaa vielä pari viikkoa

Ro­va­nie­men Teat­te­rin lippuja voi vaihtaa vielä pari viikkoa

07.04.2020 15:46 0
Draamakomedia Kuin ensimmäistä päivää on saanut katsojat lähestymään näyttelijöitä - ”Poikkeuksellisen paljon palautetta”
Mainos Rovaniemen teatteri

Draa­ma­ko­me­dia Kuin en­sim­mäis­tä päivää on saanut kat­so­jat lä­hes­ty­mään näyt­te­li­jöi­tä - ”Poik­keuk­sel­li­sen paljon pa­lau­tet­ta”

19.02.2020 08:00 0
Teatteriarvio: Neljäntienristeyksestä näkee kauas

Teat­te­riar­vio: Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä näkee kauas

13.02.2020 16:18 0
Arvio: Suvun salaisuuksien taakka – Neljäntienristeys luottaa näyttävään ja nopeatempoiseen kerrontaan.

Arvio: Suvun sa­lai­suuk­sien taakka – Nel­jän­tien­ris­teys luottaa näyt­tä­vään ja no­pea­tem­poi­seen ker­ron­taan.

09.02.2020 16:27 0
Ei niin tummaa tarinaa, ettei ilon hetkiä – Rovaniemen teatteri on nostanut lavalle Tommi Kinnusen synkästä menestysromaanista kaiken onnen, huumorin ja erotiikan

Ei niin tummaa ta­ri­naa, ettei ilon hetkiä – Ro­va­nie­men teat­te­ri on nos­ta­nut lavalle Tommi Kin­nu­sen syn­käs­tä me­nes­tys­ro­maa­nis­ta kaiken onnen, huu­mo­rin ja ero­tii­kan

06.02.2020 18:00 0
Rovaniemen teatterin uutuusnäytelmä Neljäntienristeys on sukupolvien draamaa pohjoisesta

Ro­va­nie­men teat­te­rin uu­tuus­näy­tel­mä Nel­jän­tien­ris­teys on su­ku­pol­vien draamaa poh­joi­ses­ta

06.02.2020 10:10 0
Rovaniemen Teatteri perui lauantain Cabaret-näytöksen sairaustapauksen vuoksi

Ro­va­nie­men Teat­te­ri perui lauan­tain Ca­ba­ret-näy­tök­sen sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

16.01.2020 10:26 0
Cabaret-musikaali veti yleisöä Rovaniemen teatteriin –Rovaniemen teatteri ylsi vuoden 2019 katsojatavoitteeseensa

Ca­ba­ret-mu­si­kaa­li veti yleisöä Ro­va­nie­men teat­te­riin –Ro­va­nie­men teat­te­ri ylsi vuoden 2019 kat­so­ja­ta­voit­tee­seen­sa

02.01.2020 17:31 0
Cabaret-musikaali oli vuoden katsotuin – Rovaniemen teatterissa kävi vuoden aikana reilut 34 000 katsojaa

Ca­ba­ret-mu­si­kaa­li oli vuoden kat­so­tuin – Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa kävi vuoden aikana reilut 34 000 kat­so­jaa

20.12.2019 19:35 0
Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hellyydestä – Rovaniemen teatteri haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua vanhushoivasta ja työssäjaksamisesta

Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hel­lyy­des­tä – Ro­va­nie­men teat­te­ri haluaa he­rät­tää yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua van­hus­hoi­vas­ta ja työs­sä­jak­sa­mi­ses­ta

27.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Teatteriarvio: Onko naaman vika, jos peili on vino – draamakomedia puhuu tämän päivän äänellä

Teat­te­riar­vio: Onko naaman vika, jos peili on vino – draa­ma­ko­me­dia puhuu tämän päivän äänellä

18.11.2019 09:50 0
Teatteriarvostelu: Ei tätä selvin päin kestä!

Teat­te­riar­vos­te­lu: Ei tätä selvin päin kestä!

14.11.2019 20:24 0
Teatterinjohtajaa ohjataan aivan tuota pikaa

Teat­te­rin­joh­ta­jaa oh­ja­taan aivan tuota pikaa

11.11.2019 07:06 0
Näin teatteria leikataan Rovaniemellä - Koituuko Lappia-talon peruskorjaus teatterin kohtaloksi? Puuttuuko päättäjiltä tahtoa vai ymmärrystä?

Näin teat­te­ria lei­ka­taan Ro­va­nie­mel­lä - Koi­tuu­ko Lap­pia-ta­lon pe­rus­kor­jaus teat­te­rin koh­ta­lok­si? Puut­tuu­ko päät­tä­jil­tä tahtoa vai ym­mär­rys­tä?

09.11.2019 11:07 0