Rovaniemen talous
Viikko
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30
Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi, missä vi­sio­si?

15.11.2019 06:00
Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

14.11.2019 08:49
Mielipide Anja Joensuu

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­ta­va

14.11.2019 05:00
Mielipide Matti Torvinen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus oli um­pi­ke­pu­lai­nen voitto

12.11.2019 12:44
Lukijalta: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täysipäiväistä palkallista toimintaa tulee arvioida uudelleen.
Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan täy­si­päi­väis­tä pal­kal­lis­ta toi­min­taa tulee ar­vioi­da uu­del­leen.

12.11.2019 10:50
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:31
Lukijalta: Keskustan valtuustoryhmä kertoo, miksi käänsi takkinsa Rovaniemen veronkorotuksessa
Mielipide Susanna Junttila

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kertoo, miksi käänsi tak­kin­sa Ro­va­nie­men ve­ron­ko­ro­tuk­ses­sa

12.11.2019 09:04
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemen valtuusto parhaillaan koolla: veroprosentti nousemassa

Ro­va­nie­men val­tuus­to par­hail­laan koolla: ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

11.11.2019 10:43
Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus tor­jut­ta­va

11.11.2019 10:30
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Kohti py­säh­ty­nei­syyt­tä?

11.11.2019 08:21
Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ter­ve­tu­loa to­del­li­suu­teen, Vesa Puu­ro­nen

11.11.2019 07:58
Mielipide Timo Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lut tär­keäm­piä kuin kun­ta­ve­ron suuruus

11.11.2019 07:12
Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Lu­ki­jal­ta: Ympäri käydään ja yhteen tullaan

09.11.2019 05:00
Mielipide Reino Eero

Lu­ki­jal­ta: Ve­ro­pro­sent­ti koh­dal­leen, Ro­va­nie­mi

09.11.2019 05:00
Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Mil­joo­na­va­hin­ko Män­ty­vaa­ras­sa - va­hin­gos­sa­ko?

09.11.2019 05:00
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: An­ne­taan­ko ah­neu­del­le valta?

08.11.2019 05:00
Lukijalta: Syntymäpäivälahja 70-vuotiaalle teatterille
Mielipide Sari Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja 70-vuo­tiaal­le teat­te­ril­le

08.11.2019 05:00