Rovaniemen talous
Viimeisin tunti
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni Pekka Rytkönen

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

07:00 0
Viimeisin 24 tuntia
Ulla-Kirsikka Vainio aloittaa kaupunginjohtajana maanantaina – Töissä ratkottavana kaupungin talouskurimus, vapaa-ajalla metsästyskortin hankinta

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na maa­nan­tai­na – Töissä rat­kot­ta­va­na kau­pun­gin ta­lous­ku­ri­mus, va­paa-ajal­la met­säs­tys­kor­tin han­kin­ta

20.05.2020 10:28 0
Vanhemmat
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suu säkkiä myöten

19.05.2020 05:00 0
Rovaniemen kaupungin synkkä arvio: koronaepidemiasta koituu 21 miljoonan tappiot

Ro­va­nie­men kau­pun­gin synkkä arvio: ko­ro­na­epi­de­mias­ta koituu 21 mil­joo­nan tappiot

28.04.2020 18:59 0
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men talous tuu­li­ajol­la

03.04.2020 05:00 0
Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Velka on aina velkaa

13.12.2019 07:44 0
Lukijalta: Missä Jääskeläisen rahakätkö?
Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Missä Jääs­ke­läi­sen ra­ha­kät­kö?

03.12.2019 18:01 0
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Näk­kä­lä­jär­vi vastaa syy­tök­siin va­leh­te­lus­ta: Faktat kuntoon ta­lous­kes­kus­te­lus­sa

02.12.2019 08:25 0
Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: Oi kallis Ro­va­nie­mi

20.11.2019 10:49 0
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00 0
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47 0
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30 0
Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi, missä vi­sio­si?

15.11.2019 06:00 0
Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

14.11.2019 08:49 0
Mielipide Anja Joensuu

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­ta­va

14.11.2019 05:00 0
Mielipide Matti Torvinen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus oli um­pi­ke­pu­lai­nen voitto

12.11.2019 12:44 0
Lukijalta: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täysipäiväistä palkallista toimintaa tulee arvioida uudelleen.
Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan täy­si­päi­väis­tä pal­kal­lis­ta toi­min­taa tulee ar­vioi­da uu­del­leen.

12.11.2019 10:50 0
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:31 0
Lukijalta: Keskustan valtuustoryhmä kertoo, miksi käänsi takkinsa Rovaniemen veronkorotuksessa
Mielipide Susanna Junttila

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kertoo, miksi käänsi tak­kin­sa Ro­va­nie­men ve­ron­ko­ro­tuk­ses­sa

12.11.2019 09:04 0
Rovaniemen valtuusto parhaillaan koolla: veroprosentti nousemassa

Ro­va­nie­men val­tuus­to par­hail­laan koolla: ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

11.11.2019 10:43 0