Rovaniemen taidemuseo
Kuukausi
Katso vaikka nämä: poikkeustila peruu tapahtumat, mutta nyt livekeikat striimataan verkkoon

Katso vaikka nämä: poik­keus­ti­la peruu ta­pah­tu­mat, mutta nyt li­ve­kei­kat strii­ma­taan verk­koon

24.03.2020 15:17
Elämän iloisia asioita on rakkaus taiteeseen – Hilkka Liikkanen jättää hyvästi Rovaniemen taidemuseolle

Elämän iloisia asioita on rakkaus tai­tee­seen – Hilkka Liik­ka­nen jättää hyvästi Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le

24.03.2020 13:55
Tilaajille
Viikon Wihuri Vitriinissä

Viikon Wihuri Vit­rii­nis­sä

19.03.2020 19:56
Arvostelu: Katkeilevasta elämäntavasta kätkeytyvään

Ar­vos­te­lu: Kat­kei­le­vas­ta elä­män­ta­vas­ta kät­key­ty­vään

10.03.2020 08:16
Vanhemmat
Ihmettelykierros johdattaa taiteen äärelle leikkisästi

Ih­met­te­ly­kier­ros joh­dat­taa taiteen äärelle leik­ki­säs­ti

02.03.2020 16:17
Arvostelu: Lentävät lehmät ja pyhimykset

Ar­vos­te­lu: Len­tä­vät lehmät ja py­hi­myk­set

28.02.2020 13:13
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13
Nanna Suden ja Canal Cheong Jagerroosin näyttely Korundissa: Tuhansien kilometrien opintomatka

Nanna Suden ja Canal Cheong Ja­ger­roo­sin näyt­te­ly Ko­run­dis­sa: Tu­han­sien ki­lo­met­rien opin­to­mat­ka

27.01.2020 18:24
Tilaajille
Jaana Erkkilän näyttely Rovaniemen taidemuseossa: Outoa, ihanaa –  jopa päätöntä elämää

Jaana Erk­ki­län näyt­te­ly Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa: Outoa, ihanaa –  jopa pää­tön­tä elämää

26.01.2020 10:47
Näyttely: Muodonmuutos järistyksen jälkeen
Mielipide Richard Kautto

Näyt­te­ly: Muo­don­muu­tos jä­ris­tyk­sen jälkeen

13.12.2019 21:48
Performansseja ja opastuksia Korundin taidenäyttelyissä

Per­for­mans­se­ja ja opas­tuk­sia Ko­run­din tai­de­näyt­te­lyis­sä

30.10.2019 11:09
Näyttely: Kauneutta turhuuden hinnalla

Näyt­te­ly: Kau­neut­ta tur­huu­den hin­nal­la

14.10.2019 08:10
Spirit of North-näyttelyn spektaakkelimaiset avajaiset näet tästä suoratoistona kello 18.00 lähtien

Spirit of North-näyt­te­lyn spek­taak­ke­li­mai­set ava­jai­set näet tästä suo­ra­tois­to­na kello 18.00 lähtien

20.09.2019 09:44