Rovaniemen seurakunta

Dia­ko­nian ryhmät ja ti­lai­suu­det tauolla Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa

24.03.2020 14:52
Rovaniemen kirkkoherranvaalin siirtoa harkitaan

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin siirtoa har­ki­taan

13.03.2020 13:58
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

26.02.2020 06:03
Lukijalta: Kirkkovaltuusto ei ole juonittelusta vapaa vyöhyke
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

24.02.2020 09:52
Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

18.02.2020 16:31

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

18.02.2020 14:10
Seitsemän hakijaa kirkkoherraksi – Tuomikapituli päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

Seit­se­män hakijaa kirk­ko­her­rak­si – Tuo­mi­ka­pi­tu­li päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

17.02.2020 16:04
Rovaniemen kirkkoherran virkaan seitsemän hakijaa, Keminmaan kirkkoherraksi yksi

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran virkaan seit­se­män ha­ki­jaa, Ke­min­maan kirk­ko­her­rak­si yksi

17.02.2020 15:59
Kirkon perheneuvonnassa asiakasennätys – Rovaniemellä yleisin pulma pariskunnan vuorovaikutusongelmat

Kirkon per­he­neu­von­nas­sa asia­kas­en­nä­tys – Ro­va­nie­mel­lä yleisin pulma pa­ris­kun­nan vuo­ro­vai­ku­tus­on­gel­mat

07.02.2020 10:19
Rovaniemen krematoriohanke viivästyy edelleen – tuhkauslaitteiston hankinnasta valitettiin taas

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio­han­ke vii­väs­tyy edel­leen – tuh­kaus­lait­teis­ton han­kin­nas­ta va­li­tet­tiin taas

06.02.2020 18:49
Lämpimänä höyryävä soppatykki kerää huonollakin ilmalla satoja rovaniemeläisiä syömään yhdessä

Läm­pi­mä­nä höy­ryä­vä sop­pa­tyk­ki kerää huo­nol­la­kin ilmalla satoja ro­va­nie­me­läi­siä syömään yhdessä

31.01.2020 12:22
Toimittajalta: Tuomiokapituli piti kiinni vallastaan, kun se päätti suorasta kirkkoherran vaalista
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mioka­pi­tu­li piti kiinni val­las­taan, kun se päätti suo­ras­ta kirk­ko­her­ran vaa­lis­ta

22.01.2020 10:01
Rovaniemen kirkkoherran vaali pyritään järjestämään toukokuussa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran vaali py­ri­tään jär­jes­tä­mään tou­ko­kuus­sa

21.01.2020 14:52
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtaja pettyi tuomiokapitulin päätökseen: "Ikävä, että meidät ohitettiin tällä tavalla"

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

17.01.2020 10:45
Oulun tuomiokapituli haluaa, että seurakunta valitsee Rovaniemen seuraavan kirkkoherran – päätös on vastoin kirkkovaltuuston tahtoa

Oulun tuo­mioka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 19:50
Toivo lauluja luonnosta ja Lapista – yhteislauluilta radioidaan suorana lähetyksenä Rovaniemen kirkosta

Toivo lauluja luon­nos­ta ja Lapista – yh­teis­lau­luil­ta ra­dioi­daan suorana lä­he­tyk­se­nä Ro­va­nie­men kir­kos­ta

09.01.2020 10:28
Lauantaivieras: Joulukuun tunnelmia takasuoralta – työ kohta päätepisteessä ja edessä uusi elämänvaihe
Kolumni Kari Yliräisänen

Lauan­tai­vie­ras: Jou­lu­kuun tun­nel­mia ta­ka­suo­ral­ta – työ kohta pää­te­pis­tees­sä ja edessä uusi elä­män­vai­he

20.12.2019 14:50
Kirkkomusiikin suurteos rantautuu Rovaniemelle: Jouluoratorio soi perjantaina

Kirk­ko­mu­sii­kin suur­teos ran­tau­tuu Ro­va­nie­mel­le: Jou­lu­ora­to­rio soi per­jan­tai­na

18.12.2019 14:16
Rovaniemen kirkko auki yleisölle aina loppiaiseen asti

Ro­va­nie­men kirkko auki ylei­söl­le aina lop­piai­seen asti

17.12.2019 14:10
Kirkkovaltuusto haluaa valita Rovaniemen kirkkoherran – suorassa vaalissa paikalliset hakijat voisivat jäädä syrjään

Kirk­ko­val­tuus­to haluaa valita Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran – suo­ras­sa vaa­lis­sa pai­kal­li­set hakijat voi­si­vat jäädä syrjään

12.12.2019 16:28