Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Santasportin yt-neuvottelut päättyivät: kahden johtajan sopimukset loppuvat, tilalle etsitään uusi –muita irtisanomisia ei välttämättä tule

San­tas­por­tin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: kahden joh­ta­jan so­pi­muk­set lop­pu­vat, tilalle et­si­tään uusi –muita ir­ti­sa­no­mi­sia ei vält­tä­mät­tä tule

16.01.2020 17:14
Santasport aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – tavoitteena selkeyttää tehtäviä, henkilöstövähennykset mahdollisia

San­tas­port aloit­taa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – ta­voit­tee­na sel­keyt­tää teh­tä­viä, hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set mah­dol­li­sia

27.11.2019 13:25
Oppipoikaa ei myyty vieläkään – koulutuskuntayhtymä aloittaa uudet myyntiponnistelut

Op­pi­poi­kaa ei myyty vie­lä­kään – kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa uudet myyn­ti­pon­nis­te­lut

03.10.2019 16:49
Opintopolulle voi astua kepeästi aikuisenakin
Mainos Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Opin­to­po­lul­le voi astua ke­peäs­ti ai­kui­se­na­kin

05.04.2017 10:44