Rovaniemen kaupunginjohtaja
Viimeisin 4 tuntia
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

11:14
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin yli­opis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

13.11.2019 18:58
Tilaajille
Kuukausi
Vain muutama enää jäljellä: Nämä neljä kutsuttiin soveltuvuusarviointiin Rovaniemen kaupunginjohtajahaussa, kaupungin omat nimet tippuivat

Vain muutama enää jäl­jel­lä: Nämä neljä kut­sut­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­sa, kau­pun­gin omat nimet tip­pui­vat

08.11.2019 15:51
Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyötyy maa­kun­nas­ta

04.11.2019 05:31

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku etenee haas­tat­te­lui­hin

29.10.2019 20:11
Esko Lotvonen vastaa Lapin Kansalle: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyöreänä lukenut  erikoislaatuisia pääkirjoituksia Rovaniemen talouden hallinnasta
Mielipide Esko Lotvonen

Esko Lot­vo­nen vastaa Lapin Kan­sal­le: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyö­reä­nä lukenut eri­kois­laa­tui­sia pää­kir­joi­tuk­sia Ro­va­nie­men ta­lou­den hal­lin­nas­ta

24.10.2019 13:30
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

23.10.2019 16:11
Toimittajalta: Kaupunginjohtajan testamentti – jotain on tehty oikeinkin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­jan tes­ta­ment­ti – jotain on tehty oi­kein­kin

23.10.2019 09:46
Rovaniemen kaupunginjohtajahaastatteluun kutsutaan 11 hakijaa, koviakin nimiä jäi pois listalta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­haas­tat­te­luun kut­su­taan 11 ha­ki­jaa, ko­via­kin nimiä jäi pois lis­tal­ta

21.10.2019 12:32
Vanhemmat
Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Kan­sain­vä­li­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja haussa

15.10.2019 07:43
Rovaniemen kaupungijohtajan viran hakijajoukko jätti toivomisen varaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gi­joh­ta­jan viran ha­ki­ja­jouk­ko jätti toi­vo­mi­sen varaa

12.10.2019 06:00
Valinnanvaraa on, mutta onko riittävästi? Kaupungin johtoon pyrkivien joukko ei täysin tyydytä Rovaniemen päättäjiä – hakijoista voi silti löytyä helmiä

Va­lin­nan­va­raa on, mutta onko riit­tä­väs­ti? Kau­pun­gin johtoon pyr­ki­vien joukko ei täysin tyydytä Ro­va­nie­men päät­tä­jiä – ha­ki­jois­ta voi silti löytyä helmiä

11.10.2019 18:23
Tilaajille
Rovaniemi etsii uutta kaupunginjohtajaa ilmoituksella, jossa esiintyvät tavalliset asukkaat ja joulupukki – "Halusimme muutakin kuin tuntureita, siltoja ja poroja"

Ro­va­nie­mi etsii uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa il­moi­tuk­sel­la, jossa esiin­ty­vät ta­val­li­set asuk­kaat ja jou­lu­puk­ki – "Ha­lu­sim­me muu­ta­kin kuin tun­tu­rei­ta, siltoja ja poroja"

17.09.2019 12:39
Moni tuttu nimi harkitsee ilmoittautumista kisaan – Lotvosen seuraajaksi kiinnostusta eduskunnassa, Rovaniemen kaupungin sisällä ja muissa kunnissa

Moni tuttu nimi har­kit­see il­moit­tau­tu­mis­ta kisaan – Lot­vo­sen seu­raa­jak­si kiin­nos­tus­ta edus­kun­nas­sa, Ro­va­nie­men kau­pun­gin sisällä ja muissa kun­nis­sa

17.09.2019 07:20