Rovaniemen kaupunginhallitus
Rovaniemen uudet lautakunnat valittiin: kokoomus johtaa elinvoimaa ja SDP perusturvaa, keskustalle ympäristö- ja sivistyslautakunnat

Ro­va­nie­men uudet lau­ta­kun­nat va­lit­tiin: ko­koo­mus johtaa elin­voi­maa ja SDP pe­rus­tur­vaa, kes­kus­tal­le ym­pä­ris­tö- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nat

21.01.2020 11:13
Toimittajalta: Toimialajohtajan valintaan liittyi erikoinen manööveri – seuraako siitä pitkä oikeuskiista?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­mi­ala­joh­ta­jan va­lin­taan liittyi eri­koi­nen ma­nöö­ve­ri – seu­raa­ko siitä pitkä oi­keus­kiis­ta?

08.01.2020 09:16
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Näk­kä­lä­jär­vi vastaa syy­tök­siin va­leh­te­lus­ta: Faktat kuntoon ta­lous­kes­kus­te­lus­sa

02.12.2019 08:25
Rovaniemi teki kuten rakennusyhtiö toivoi ja keskeytti Kiela 2 -korttelin kilpailutuksen – Ansalan mukaan päätöksen syynä ei ole YIT, vaan kilpailutuksen kriteerit halutaan tarkastaa

Ro­va­nie­mi teki kuten ra­ken­nus­yh­tiö toivoi ja kes­keyt­ti Kiela 2 -kort­te­lin kil­pai­lu­tuk­sen – Ansalan mukaan pää­tök­sen syynä ei ole YIT, vaan kil­pai­lu­tuk­sen kri­tee­rit ha­lu­taan tar­kas­taa

27.11.2019 15:39
Mielipide Olavi Parpala

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ral­li­nen en­nak­ko­ta­paus

21.11.2019 10:53
Liisa Ansala jää äitiyslomalle vuodenvaihteessa – Kaupunginhallituksen puheenjohtajan sijaisuusjärjestelyistä päätetään pian

Liisa Ansala jää äi­tiys­lo­mal­le vuo­den­vaih­tees­sa – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan si­jai­suus­jär­jes­te­lyis­tä pää­te­tään pian

18.11.2019 11:14
Rovaniemen lakkautuslistalla viisi johtajanvirkaa – Kaupunginhallitus päättää maanantaina

Ro­va­nie­men lak­kau­tus­lis­tal­la viisi joh­ta­jan­vir­kaa – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na

15.11.2019 12:37
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53
Lukijalta: Poliittista farssia Rovaniemellä
Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­tis­ta farssia Ro­va­nie­mel­lä

04.11.2019 07:00
Rovaniemen teatterille ehkä uusi toimintamalli – myös yhteistyö Kemin kanssa tutkitaan

Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ehkä uusi toi­min­ta­mal­li – myös yh­teis­työ Kemin kanssa tut­ki­taan

30.10.2019 08:57
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Bud­jet­ti­esi­tyk­ses­sä vakavia on­gel­mia

30.10.2019 08:06

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku etenee haas­tat­te­lui­hin

29.10.2019 20:11
Kaupunginhallitus: Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan rakentamiset alkavat ensi vuonna Rovaniemellä

Kau­pun­gin­hal­li­tus: Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­lin ja Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­set alkavat ensi vuonna Ro­va­nie­mel­lä

25.10.2019 19:48
Säästökuuri: Rovaniemen kaupungin henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu poistetaan vuodeksi ja palautetaan sitten lähes puolitettuna

Sääs­tö­kuu­ri: Ro­va­nie­men kau­pun­gin hen­ki­lös­tön kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­etu pois­te­taan vuo­dek­si ja pa­lau­te­taan sitten lähes puo­li­tet­tu­na

25.10.2019 19:33