Rovaniemen kaupungin säästökuuri
Housuihin pissaamista vai vastuullista päätöksentekoa? – Lue, miten Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat talousarviota 2020

Hou­sui­hin pis­saa­mis­ta vai vas­tuul­lis­ta pää­tök­sen­te­koa? – Lue, miten Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat kom­men­toi­vat ta­lous­ar­vio­ta 2020

12.11.2019 15:12
Rovaniemellä vuonna 2020: Kuntavero nousee, henkilökunnan tyky-etuja leikataan, teatterin avustus säilyy, kouluille lisää rahaa

Ro­va­nie­mel­lä vuonna 2020: Kun­ta­ve­ro nousee, hen­ki­lö­kun­nan ty­ky-etu­ja lei­ka­taan, teat­te­rin avustus säilyy, kou­luil­le lisää rahaa

12.11.2019 15:08
Säästökuuri: Rovaniemen kaupungin henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu poistetaan vuodeksi ja palautetaan sitten lähes puolitettuna

Sääs­tö­kuu­ri: Ro­va­nie­men kau­pun­gin hen­ki­lös­tön kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­etu pois­te­taan vuo­dek­si ja pa­lau­te­taan sitten lähes puo­li­tet­tu­na

25.10.2019 19:33
Rovaniemen kaupunginhallitus hylkäsi tuloveroprosentin kiristämisen – esittää leikkauksia perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan rahoihin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin ki­ris­tä­mi­sen – esittää leik­kauk­sia pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan ra­hoi­hin

25.10.2019 19:24

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to pa­laut­ti or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le uu­des­taan val­mis­tel­ta­vak­si

21.10.2019 20:20
Hammashoitoa keskitetään Pienteollisuustalolle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat suljetaan

Ham­mas­hoi­toa kes­ki­te­tään Pien­teol­li­suus­ta­lol­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat sul­je­taan

09.10.2019 21:01