Rovaniemen hovioikeus
Viimeisin 24 tuntia
Veljensä sorakuopalle ampunut ho­vioi­keu­des­sa: ”Purskahdin hysteeriseen itkuun”

Vel­jen­sä so­ra­kuo­pal­le ampunut ho­vioi­keu­des­sa: ”Purs­kah­din hys­tee­ri­seen itkuun”

26.02.2020 14:11
Vanhemmat
Mies aiheutti huolimattomuudellaan kahden kuorma-auton ulosajot Utsjoella – hovioikeus alensi maksettavia korvauksia ja määräsi vakuutusyhtiön maksajaksi

Mies ai­heut­ti huo­li­mat­to­muu­del­laan kahden kuor­ma-au­ton ulos­ajot Uts­joel­la – ho­vi­oi­keus alensi mak­set­ta­via kor­vauk­sia ja määräsi va­kuu­tus­yh­tiön mak­sa­jak­si

30.01.2020 12:45
Hovioikeus antoi kolmannen päätöksen Oulun sek­su­aa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – tuomio pysyi ennallaan

Ho­vi­oi­keus antoi kol­man­nen pää­tök­sen Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – tuomio pysyi en­nal­laan

22.01.2020 12:52
Rovaniemen hovioikeus käsittelee Oulussa moskeijassa tapahtuneita seksuaalirikoksia

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kä­sit­te­lee Oulussa mos­kei­jas­sa ta­pah­tu­nei­ta sek­suaa­li­ri­kok­sia

16.01.2020 20:27
Hovioikeudelta toinen tuomio Oulun törkeästä seksuaalirikosvyyhdestä – Yli kolmen vuoden vankeustuomio pysyi, vahingonkorvaukset laskivat

Ho­vi­oi­keu­del­ta toinen tuomio Oulun tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – Yli kolmen vuoden van­keus­tuo­mio pysyi, va­hin­gon­kor­vauk­set las­ki­vat

09.01.2020 13:26
Mies autoili 20 metriä humalassa pihalla Tervolassa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen kahdeksi kuukaudeksi

Mies autoili 20 metriä hu­ma­las­sa pihalla Ter­vo­las­sa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen kah­dek­si kuu­kau­dek­si

31.12.2019 13:33

Mies joutui rais­kauk­sen uhriksi – kahden vuoden van­keus­tuo­mio säilyi Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa

20.12.2019 13:53
Mies laittoi kahvinpuruja safariyrityksen kelkkojen tankkeihin – hovioikeus piti voimassa tuomion vahingonteosta

Mies laittoi kah­vin­pu­ru­ja sa­fa­ri­yri­tyk­sen kelk­ko­jen tank­kei­hin – ho­vi­oi­keus piti voi­mas­sa tuomion va­hin­gon­teos­ta

12.12.2019 12:31
Rovaniemellä rynnäkkökiväärin anastaneelle yliluutnantille yli kaksi vuotta vankeutta –  syyte ex-puolison surmaamisen valmistelusta kaatui hovissa

Ro­va­nie­mel­lä ryn­näk­kö­ki­vää­rin anas­ta­neel­le yli­luut­nan­til­le yli kaksi vuotta van­keut­ta –  syyte ex-puo­li­son sur­maa­mi­sen val­mis­te­lus­ta kaatui hovissa

29.11.2019 20:58
Kaksikko yritti tuoda kymmeniä kiloja nuuskaa Ruotsista, Tulli pysäytti auton rajanylityspaikalla – toiselle ehdollista ja toiselle ehdotonta vankeutta

Kak­sik­ko yritti tuoda kym­me­niä kiloja nuuskaa Ruot­sis­ta, Tulli py­säyt­ti auton ra­jan­yli­tys­pai­kal­la – toi­sel­le eh­dol­lis­ta ja toi­sel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta

28.11.2019 14:41
Metsästäjä ampui kolmesti ohi teeristä, jotka olivat auton lähellä,  hovioikeus tuomitsi lähes 4 000 euron sakkoihin

Met­säs­tä­jä ampui kol­mes­ti ohi tee­ris­tä, jotka olivat auton lä­hel­lä, ho­vi­oi­keus tuo­mit­si lähes 4 000 euron sak­koi­hin

26.11.2019 12:36
Rovaniemen viikinkikirvesmurhasta tuomitun miehen elinkautinen pysyi hovioikeudessa

Ro­va­nie­men vii­kin­ki­kir­ves­mur­has­ta tuo­mi­tun miehen elin­kau­ti­nen pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

25.11.2019 11:33
Oulun laajan sek­su­aa­li­ri­kos­vyyh­den ho­vioi­keus­kä­sit­te­ly alkoi Rovaniemellä – Kahdeksasta hy­väk­si­käy­tös­tä tuomitusta miehestä seitsemän valitti tuomiostaan

Oulun laajan sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­den ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kah­dek­sas­ta hy­väk­si­käy­tös­tä tuo­mi­tus­ta mie­hes­tä seit­se­män valitti tuo­mios­taan

18.11.2019 10:56
Hovioikeus lisäsi Oulussa kaupparyöstöjä tehneen vankeusaikaa – päätöksen taustalla miehen aiemmat tuomiot

Ho­vi­oi­keus lisäsi Oulussa kaup­pa­ryös­tö­jä tehneen van­keus­ai­kaa – pää­tök­sen taus­tal­la miehen aiemmat tuomiot

16.11.2019 14:01
Rovaniemen hovioikeus kovensi rajusti Pudasjärven trak­to­ri­sur­man tuomiota – ehdollinen vaihtui 9,5 vuoden vankeuteen taposta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi rajusti Pu­das­jär­ven trak­to­ri­sur­man tuo­mio­ta – eh­dol­li­nen vaihtui 9,5 vuoden van­keu­teen taposta

29.10.2019 11:43
Hovioikeus määräsi miehen kuudeksi päiväksi vankeuteen 120 euron maksamattomista sakoista

Ho­vi­oi­keus määräsi miehen kuu­dek­si päi­väk­si van­keu­teen 120 euron mak­sa­mat­to­mis­ta sa­kois­ta

28.10.2019 11:34
Viikinkikirvesmurhaajalle tuomio marraskuun lopulla – hovioikeus käsitteli tapausta kaksi päivää tällä viikolla

Vii­kin­ki­kir­ves­mur­haa­jal­le tuomio mar­ras­kuun lopulla – ho­vi­oi­keus kä­sit­te­li ta­paus­ta kaksi päivää tällä vii­kol­la

17.10.2019 14:04
Mies potkaisi puolustuskyvytöntä päähän ja tämä kuoli – Rovaniemen hovioikeus kovensi tekijän tuomiota

Mies pot­kai­si puo­lus­tus­ky­vy­tön­tä päähän ja tämä kuoli – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi tekijän tuo­mio­ta

11.10.2019 16:01
Oulun Tuirassa 14-vuotiaan metsikössä raiskanneen tuomio koveni hovissa – Teko keskeytyi, kun muita lapsia tuli paikalle

Oulun Tui­ras­sa 14-vuo­tiaan met­si­kös­sä rais­kan­neen tuomio koveni hovissa – Teko kes­key­tyi, kun muita lapsia tuli pai­kal­le

04.10.2019 13:20
Mies yritti keskeyttää puolisonsa raskauden väkivalloin Torniossa – tuomittiin harvinaisesta rikoksesta ehdolliseen vankeuteen

Mies yritti kes­keyt­tää puo­li­son­sa ras­kau­den vä­ki­val­loin Tor­nios­sa – tuo­mit­tiin har­vi­nai­ses­ta ri­kok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.09.2019 12:49