Rovaniemellä tapahtuu
Viimeisin 4 tuntia
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

11:50
Kuukausi ja vanhemmat
Amundsen aloittaa pohjoismaisen elokuvan kevätsarjan Rovaniemellä

Amund­sen aloit­taa poh­jois­mai­sen elo­ku­van ke­vät­sar­jan Ro­va­nie­mel­lä

19.02.2020 13:55
Elokuvia ja puheenvuoroja Neuvostoliiton poliittisista vainoista: vankileirijärjestelmä vei hengen noin 1,5 miljoonalta ihmiseltä

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33
Elokuva-arvio: Siskosten kilpajuoksu koulunpenkille

Elo­ku­va-ar­vio: Sis­kos­ten kil­pa­juok­su kou­lun­pen­kil­le

18.02.2020 14:07
Mene vaikka tänne: Jäisiä suhteita, gongirentoutusta ja paikallisbluesia

Mene vaikka tänne: Jäisiä suh­tei­ta, gon­gi­ren­tou­tus­ta ja pai­kal­lis­blue­sia

14.02.2020 10:37
Ounasvaaralla golfataan nyt valkioilla

Ou­nas­vaa­ral­la gol­fa­taan nyt val­kioil­la

14.02.2020 09:17
Teatteriarvio: Neljäntienristeyksestä näkee kauas

Teat­te­riar­vio: Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä näkee kauas

13.02.2020 16:18
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13
Mondesta kulttuurin ja harrastamisen talo – avajaiset ystävänpäivänä

Mon­des­ta kult­tuu­rin ja har­ras­ta­mi­sen talo – ava­jai­set ys­tä­vän­päi­vä­nä

12.02.2020 10:36
Paperiteatteria, nykysirkusta ja musiikkia:  Uusi esitystila Sipola11 avaa ovensa Rovaniemen teollisuusalueella

Pa­pe­ri­teat­te­ria, ny­ky­sir­kus­ta ja mu­siik­kia: Uusi esi­tys­ti­la Sipola11 avaa ovensa Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la

07.02.2020 14:29
Vertaisryhmä tarjoaa uusia näkökulmia perhearjen haasteisiin

Ver­tais­ryh­mä tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia per­he­ar­jen haas­tei­siin

07.02.2020 14:17
Rosa Liksom päättää Lapponica-salin kevään luentosarjan: kertoo Siperian-matkoistaan

Rosa Liksom päättää Lap­po­ni­ca-sa­lin kevään luen­to­sar­jan: kertoo Si­pe­rian-mat­kois­taan

07.02.2020 13:28
Rovaniemen yhteislauluille löytyi uusi kotipesä Saarenkylästä

Ro­va­nie­men yh­teis­lau­luil­le löytyi uusi ko­ti­pe­sä Saa­ren­ky­läs­tä

07.02.2020 08:26
Rovaniemen teatterin uutuusnäytelmä Neljäntienristeys on sukupolvien draamaa pohjoisesta

Ro­va­nie­men teat­te­rin uu­tuus­näy­tel­mä Nel­jän­tien­ris­teys on su­ku­pol­vien draamaa poh­joi­ses­ta

06.02.2020 10:10