Rikollisuus
Rikolliset ovat hankkineet Ruotsissa koronakriisistä kärsineitä ravintoloita – harmaa talous voi lisääntyä poikkeusoloissa, sanoo asiantuntija

Ri­kol­li­set ovat hank­ki­neet Ruot­sis­sa ko­ro­na­krii­sis­tä kär­si­nei­tä ra­vin­to­loi­ta – harmaa talous voi li­sään­tyä poik­keu­so­lois­sa, sanoo asian­tun­ti­ja

19.05.2020 15:20 0
Nyt puhuu legendaarisen pankkirosvon Volvo-Markkasen poika – "Jos olisi ollut pakko ampua, kyllä mä sen olisin tehnyt"

Nyt puhuu le­gen­daa­ri­sen pank­ki­ros­von Vol­vo-Mark­ka­sen poika – "Jos olisi ollut pakko ampua, kyllä mä sen olisin tehnyt"

08.03.2020 18:45 0
Tilaajille
Poliisi tutkii jälleen uutta vanginvartijaan kohdistunutta pahoinpitelyä, väkivallanteoissa jo yhteensä 12 uhria – "Jengikytkökset ovat vielä epäselviä"

Poliisi tutkii jälleen uutta van­gin­var­ti­jaan koh­dis­tu­nut­ta pa­hoin­pi­te­lyä, vä­ki­val­lan­teois­sa jo yh­teen­sä 12 uhria – "Jen­gi­kyt­kök­set ovat vielä epä­sel­viä"

04.03.2020 12:10 0
Poliisipomojen virkarikossyytteiden käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa – käräjillä käsittely kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

Po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkoi Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa – kä­rä­jil­lä kä­sit­te­ly kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

07.02.2020 06:00 0
Neljä kuskia kärysi huumeista Rovaniemellä – testeissä tulokset amfetamiinille ja kannabikselle, kaikilta kuskeilta puuttui ajo-oikeus

Neljä kuskia kärysi huu­meis­ta Ro­va­nie­mel­lä – tes­teis­sä tu­lok­set am­fe­ta­mii­nil­le ja kan­na­bik­sel­le, kai­kil­ta kus­keil­ta puuttui ajo-oi­keus

03.02.2020 09:25 0
Oikeus alkaa puida United Brotherhoodin lakkauttamista – Lakkautus olisi merkittävä rikosjengien vastainen ennakkopäätös, jonka UB yrittää estää lopettamisilmoituksellaan

Oikeus alkaa puida United Brot­her­hoo­din lak­kaut­ta­mis­ta – Lak­kau­tus olisi mer­kit­tä­vä ri­kos­jen­gien vas­tai­nen en­nak­ko­pää­tös, jonka UB yrittää estää lo­pet­ta­mis­il­moi­tuk­sel­laan

08.01.2020 06:00 0
"Olisi naiivia ajatella, etteivät viranomaiset jatka toiseen kohteeseen" – Liivijengit yhdistivät voimansa estääkseen viranomaisia kaatamasta UB-jengiä

"Olisi naiivia aja­tel­la, ett­ei­vät vi­ran­omai­set jatka toiseen koh­tee­seen" – Lii­vi­jen­git yh­dis­ti­vät voi­man­sa es­tääk­seen vi­ran­omai­sia kaa­ta­mas­ta UB-jen­giä

03.01.2020 19:00 0
Tällainen on Aarnion rikoskumppani ex-jengipomo Keijo Vilhunen — Uutuuskirja: Tilasi huumesyyttäjän mökin polton ja rahoitti poliisitalon pommi-iskua

Täl­lai­nen on Aarnion ri­kos­kump­pa­ni ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­nen — Uu­tuus­kir­ja: Tilasi huu­me­syyt­tä­jän mökin polton ja ra­hoit­ti po­lii­si­ta­lon pom­mi-is­kua

06.10.2019 10:24 0
Viranomaiset tahtovat United Brotherhood -jengin toimintakieltoon nopeutetusti — LM:n tiedot: UB:n johto suunnitellut siirtymistä Helvetin Enkelien yhteyteen

Vi­ran­omai­set tah­to­vat United Brot­her­hood -jengin toi­min­ta­kiel­toon no­peu­te­tus­ti — LM:n tiedot: UB:n johto suun­ni­tel­lut siir­ty­mis­tä Hel­ve­tin En­ke­lien yh­tey­teen

17.09.2019 07:30 0
Kyberrikolliset voivat iskeä missä vain – "Valkohatut" ja simulaatiorekka opettavat torjumaan hyökkäysten haittoja

Ky­ber­ri­kol­li­set voivat iskeä missä vain – "Val­ko­ha­tut" ja si­mu­laa­tio­rek­ka opet­ta­vat tor­ju­maan hyök­käys­ten hait­to­ja

14.09.2019 07:00 0
Venäjällä tuomitut suomalaiset saattavat joutua lusimaan koko tuomion itänaapurissa – edessä voi olla viisi vuotta vankileirillä

Ve­nä­jäl­lä tuo­mi­tut suo­ma­lai­set saat­ta­vat joutua lu­si­maan koko tuomion itä­naa­pu­ris­sa – edessä voi olla viisi vuotta van­ki­lei­ril­lä

13.09.2019 19:01 0