Rikokset
Viimeisin 4 tuntia
Poliisi epäilee, että nuori naispotilas murhattiin nukutuslääkkeellä sairaalassa Salossa – henkilökuntaa kuulusteltu

Poliisi epäi­lee, että nuori nais­po­ti­las mur­hat­tiin nu­ku­tus­lääk­keel­lä sai­raa­las­sa Salossa – hen­ki­lö­kun­taa kuu­lus­tel­tu

18:20 0
Kuukausi ja vanhemmat
Lapin poliisin neuvottelukunnan katsaus: Poikkeusolojen aikana kotihälytykset, lähisuhdeväkivalta ja huumausainerikokset kasvussa – Rovaniemellä huumausainerikoksista jäänyt kiinni yli 250 nuorta

Lapin po­lii­sin neu­vot­te­lu­kun­nan kat­saus: Poik­keus­olo­jen aikana ko­ti­hä­ly­tyk­set, lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta ja huu­maus­ai­ne­ri­kok­set kas­vus­sa – Ro­va­nie­mel­lä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta jäänyt kiinni yli 250 nuorta

29.06.2020 20:02 0
Tilaajille
Pariskunnalta varastettiin auto Ylitorniolla – tekijät yrittivät lyödä ja heittelivät kivillä

Pa­ris­kun­nal­ta va­ras­tet­tiin auto Yli­tor­niol­la – tekijät yrit­ti­vät lyödä ja heit­te­li­vät kivillä

23.06.2020 06:31 0
”Tekotapa viittaa hyvin vahvasti auervaarailuun” – Miehen epäillään huijanneen yli 1,3 miljoonaa euroa ihastuneilta naisilta, joukossa liki 40 uhria

”Te­ko­ta­pa viittaa hyvin vah­vas­ti auer­vaa­rai­luun” – Miehen epäil­lään hui­jan­neen yli 1,3 mil­joo­naa euroa ihas­tu­neil­ta nai­sil­ta, jou­kos­sa liki 40 uhria

22.06.2020 13:19 0
Mies yritti tilata kiellettyä ainetta kotiinsa netistä – lähetys jäi tulliin, mies sai sakot salakuljetuksesta

Mies yritti tilata kiel­let­tyä ainetta ko­tiin­sa netistä – lähetys jäi tul­liin, mies sai sakot sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

22.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Hovioikeus lyhensi naisen vankeustuomiota törkeästä ryöstöstä ja vapaudenriistosta – kahden muun tekijän tuomiot pysyivät lähes ennallaan

Ho­vi­oi­keus lyhensi naisen van­keus­tuo­mio­ta tör­keäs­tä ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta – kahden muun tekijän tuomiot py­syi­vät lähes en­nal­laan

18.06.2020 16:17 0
Tilaajille
Sodankyläläismies lähetti tappouhkausviestin Petteri Orpon puolisolle – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

So­dan­ky­lä­läis­mies lähetti tap­po­uh­kaus­vies­tin Petteri Orpon puo­li­sol­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

17.06.2020 11:09 0
Tilaajille
Mies murtautui mökkiin Rovaniemellä sekä pahoinpiteli asukkaan ja poliisit – syyte murrosta hylättiin, koska se pelasti miehen hengen

Mies mur­tau­tui mökkiin Ro­va­nie­mel­lä sekä pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan ja po­lii­sit – syyte mur­ros­ta hy­lät­tiin, koska se pelasti miehen hengen

12.06.2020 15:04 0
Kemin poliisi tutkii laajaa nettikauppahuijausta – tekijät myivät tuotteita valeidentiteeteillä, vahingot tuhansia euroja

Kemin poliisi tutkii laajaa net­ti­kaup­pa­hui­jaus­ta – tekijät myivät tuot­tei­ta va­lei­den­ti­tee­teil­lä, va­hin­got tu­han­sia euroja

12.06.2020 08:32 0
Tilaajille
Poliisi: Alakylän koulu sytytettiin tahallisesti – sytyttäjä on selvästi alle 15-vuotias

Po­lii­si: Ala­ky­län koulu sy­ty­tet­tiin ta­hal­li­ses­ti – sy­tyt­tä­jä on sel­väs­ti alle 15-vuo­tias

11.06.2020 16:45 0
Epäilty ympäristön turmeleminen Kittilässä siirtyi syyteharkintaan – taloudellinen hyöty yhteensä jopa 100 000 euroa

Epäilty ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen Kit­ti­läs­sä siirtyi syy­te­har­kin­taan – ta­lou­del­li­nen hyöty yh­teen­sä jopa 100 000 euroa

11.06.2020 13:55 0
Tilaajille
Mies ajoi 2,44 promillen humalassa Kemijärvellä – käräjäoikeus määräsi 85 päivän yhdyskuntapalveluun

Mies ajoi 2,44 pro­mil­len hu­ma­las­sa Ke­mi­jär­vel­lä – kä­rä­jä­oi­keus määräsi 85 päivän yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

11.06.2020 13:40 0
Tilaajille
Erkki Liikanen muistaa illallisen Tukholmassa Olof Palmen kanssa – Yasser Arafat saapui puolenyön jälkeen

Erkki Lii­ka­nen muistaa il­lal­li­sen Tuk­hol­mas­sa Olof Palmen kanssa – Yasser Arafat saapui puo­len­yön jälkeen

10.06.2020 15:19 0
Rikosoikeuden professorista oli järkevä ratkaisu laittaa piste Palme-tutkinnalle – "Joskus pitää vain hyväksyä, että jostakin asiasta ei saada lopullista selvyyttä"

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ris­ta oli järkevä rat­kai­su laittaa piste Pal­me-tut­kin­nal­le – "Joskus pitää vain hy­väk­syä, että jos­ta­kin asiasta ei saada lo­pul­lis­ta sel­vyyt­tä"

10.06.2020 15:17 0
Palme-tutkinta lopetetaan – syyttäjä uskoo Skandia-miehen tappaneen pääministerin

Pal­me-tut­kin­ta lo­pe­te­taan – syyt­tä­jä uskoo Skan­dia-mie­hen tap­pa­neen pää­mi­nis­te­rin

10.06.2020 11:43 0

Mies ajoi moot­to­ri­kel­kal­la hu­ma­las­sa So­dan­ky­läs­sä – oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja 800 euron sakot

10.06.2020 09:49 0
Tilaajille
Ruotsin pääministeri Olof Palme murhattiin kadulle Tukholman keskustassa 34 vuotta sitten – selviääkö tekijä vihdoin huomenna?

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Olof Palme mur­hat­tiin kadulle Tuk­hol­man kes­kus­tas­sa 34 vuotta sitten – sel­viää­kö tekijä vihdoin huo­men­na?

09.06.2020 14:47 0
Rovaniemen hovioikeus nelinkertaisti nuoren miehen sakot laittomasta uhkauksesta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus ne­lin­ker­tais­ti nuoren miehen sakot lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

09.06.2020 13:47 0
Tilaajille
Seitsemälle syytteet törkeistä huumausainerikoksista – huumeita salakuljetettiin Lapin kautta Ouluun ja myytiin netissä

Seit­se­mäl­le syyt­teet tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – huu­mei­ta sa­la­kul­je­tet­tiin Lapin kautta Ouluun ja myytiin netissä

08.06.2020 14:23 0
Tilaajille
Seitsemälle syytteet törkeistä huumausainerikoksista tai avunannoista Pohjois-Suomessa – huumeita tuotiin myös Lapin länsirajan kautta

Seit­se­mäl­le syyt­teet tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta tai avun­an­nois­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – huu­mei­ta tuotiin myös Lapin län­si­ra­jan kautta

08.06.2020 13:15 0
Tilaajille