suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 4 tuntia
Autoilija anasti dieseliä ja ajoi ilman ajo-oikeutta Rovaniemellä

Au­toi­li­ja anasti die­se­liä ja ajoi ilman ajo-oi­keut­ta Ro­va­nie­mel­lä

17:34
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Uutisanalyysi: "Yhden opettajan narinat" ja muita tarinoita – kun oikeussalissa syytellään toinen toista, todelliset kärsijät tahtovat unohtua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: "Yhden opet­ta­jan na­ri­nat" ja muita ta­ri­noi­ta – kun oi­keus­sa­lis­sa syy­tel­lään toinen toista, to­del­li­set kär­si­jät tah­to­vat unohtua

06:00 4
Tilaajille
Viikko
Vesijetin ja moottoriveneen kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksesta Rovaniemellä

Ve­si­je­tin ja moot­to­ri­ve­neen kul­jet­ta­jia epäil­lään ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.06.2022 16:49 2
Tilaajille
Perjantaina Nelostieltä suistunut auto törmäsi puuhun – poliisia työllistivät juhannusaattona liikennetehtävien lisäksi pahoinpitelyt

Per­jan­tai­na Ne­los­tiel­tä suis­tu­nut auto törmäsi puuhun – po­lii­sia työl­lis­ti­vät ju­han­nus­aat­to­na lii­ken­ne­teh­tä­vien lisäksi pa­hoin­pi­te­lyt

25.06.2022 15:30 2
Tilaajille
Norjan poliisi tutkii Oslon ampumista terroritekona – kaksi kuoli ja 19 haavoittui juhannusyön iskussa

Norjan poliisi tutkii Oslon am­pu­mis­ta ter­ro­ri­te­ko­na – kaksi kuoli ja 19 haa­voit­tui ju­han­nus­yön iskussa

25.06.2022 10:44 2
Rovaniemen perhesurmaajan ei katsottu kuuluvan vankilaan – syyntakeettomuuteen voi olla monta syytä

Ro­va­nie­men per­he­sur­maa­jan ei kat­sot­tu kuu­lu­van van­ki­laan – ­syyn­ta­keet­to­muu­teen voi olla monta syytä

23.06.2022 19:30
Tilaajille
Ravintolayrittäjä tuomittiin lähes neljän vuoden vankeuteen lukuisista rikoksista – palkkasi turvapaikanhakijoita "halvaksi työvoimaksi"

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin lähes neljän vuoden van­keu­teen lu­kui­sis­ta ri­kok­sis­ta – palk­ka­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta "hal­vak­si työ­voi­mak­si"

23.06.2022 17:00
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä on verk­ko­kiu­saa­mi­nen?

21.06.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille sakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta kevään työtaistelujen aikana – myös KT ja kolme muuta kaupunkia tuomittiin

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le sakkoa työ­rau­ha­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta kevään työ­tais­te­lu­jen aikana – myös KT ja kolme muuta kau­pun­kia tuo­mit­tiin

20.06.2022 20:21 2
Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kuljettajaa ajokieltoon liikenteen tehovalvonnassa Kemi-Tornion alueella

Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa Ke­mi-Tor­nion alueel­la

19.06.2022 23:18 5
Rattijuoppo törttöili Kemissä – ajoi työkoneella moottoritielle ja junaradalle

Rat­ti­juop­po tört­töi­li Kemissä – ajoi työ­ko­neel­la moot­to­ri­tiel­le ja ju­na­ra­dal­le

19.06.2022 18:17
Rovaniemen Nivavaarassa tehty vahingontekoja useana päivänä – kaivinkoneita töhrittiin spraymaalilla ja  ikkunoita rikottiin

Ro­va­nie­men Ni­va­vaa­ras­sa tehty va­hin­gon­te­ko­ja useana päivänä – kai­vin­ko­nei­ta töh­rit­tiin spray­maa­lil­la ja ik­ku­noi­ta ri­kot­tiin

18.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­jäl­lä va­ras­ta­mi­nen on perintö

18.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Oikeudessa kuuma kysymys Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 17:54 17
Tilaajille
Sodankylä sai huomautuksen hallintolain rikkomisesta – kirjallisia päätöksiä koronakaranteeniin asettamisesta ei annettu tarpeeksi nopeasti

So­dan­ky­lä sai huo­mau­tuk­sen hal­lin­to­lain rik­ko­mi­ses­ta – kir­jal­li­sia pää­tök­siä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­ses­ta ei annettu tar­peek­si no­peas­ti

17.06.2022 13:06
Tilaajille
Metsästäjä ampui vahingossa koiraa Sodankylässä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin koiran omistajalle

Met­säs­tä­jä ampui va­hin­gos­sa koiraa So­dan­ky­läs­sä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin koiran omis­ta­jal­le

17.06.2022 12:13
Tilaajille
JSN: Lapin Kansa korjasi riskisijoituksiin liittyvän olennaisen asiavirheen riittävän hyvin

JSN: Lapin Kansa korjasi ris­ki­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän olen­nai­sen asia­vir­heen riit­tä­vän hyvin

17.06.2022 11:00 1
Kittilässä Sirkan koulun remontista tuli rakennusriita, jota ratkottiin käräjäillä – molemmat osapuolet tuomittiin maksajiksi

Kit­ti­läs­sä Sirkan koulun re­mon­tis­ta tuli ra­ken­nus­rii­ta, jota rat­kot­tiin kä­rä­jäil­lä – mo­lem­mat osa­puo­let tuo­mit­tiin mak­sa­jik­si

17.06.2022 09:52 1
Tilaajille
Rovaniemen virkarikoskäräjät jatkuvat syytettyjen kuulemisilla – perjantaina ääneen pääsee myös entinen kaupunginjohtaja Lotvonen

Ro­va­nie­men vir­ka­ri­kos­kä­rä­jät jat­ku­vat syy­tet­ty­jen kuu­le­mi­sil­la – per­jan­tai­na ääneen pääsee myös entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Lot­vo­nen

17.06.2022 07:00 3
Tilaajille
Poliisin selvityksen mukaan silminnäkijät ovat kuvanneet Revontulilaavun tulipaloa – pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin

Po­lii­sin sel­vi­tyk­sen mukaan sil­min­nä­ki­jät ovat ku­van­neet Re­von­tu­li­laa­vun tu­li­pa­loa – pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä po­lii­siin

16.06.2022 20:43