Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 4 tuntia

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen vas­tuu­va­paus on vielä myön­tä­mät­tä – Lapin liitto jätti asian kä­sit­te­le­mät­tä, kunnes ka­val­lus­epäi­ly on tut­kit­tu

15:42 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Mies yritti ki­ris­tää ala­ikäis­tä alas­ton­ku­val­la – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

14:27
Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jien, Kä­si­var­ren pa­lis­kun­nan ja SLL Lapin piirin va­li­tuk­sen GTK:n mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta Lätäs 1 -a­lueel­le

11:53 2
Tilaajille
Viikko

Vas­taa­mo-tie­to­mur­ron uhrit voivat hakea va­hin­gon­kor­vauk­sia oman har­kin­nan mukaan – "Uhrin kan­nal­ta haas­ta­vaa ja mo­ni­mut­kais­ta"

20.06.2021 10:20

Ke­mi­läis­tä miestä vankina pi­tä­neen perheen tuomiot lie­ve­ni­vät ho­vi­oi­keu­des­sa – osa syyt­teis­tä hy­lät­tiin

18.06.2021 11:27
Tilaajille

Te­hos­te­tun huu­me­val­von­nan saldo La­pis­sa: Suuri määrä ri­kok­sia ja ta­ka­va­ri­koi­tu­ja huu­maus­ai­nei­ta – Lapin poliisi osal­lis­tui myös FBI:n joh­ta­maan sa­lai­seen ope­raa­tioon

17.06.2021 09:19 1
Tilaajille

Kemin ra­ken­nus­pa­loa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si – Poliisi kaipaa apua val­von­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa nä­ky­vien hen­ki­löi­den tun­nis­ta­mi­seen

16.06.2021 14:00
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – Raivaus on saatu pää­tök­seen

16.06.2021 12:47
Tilaajille
Kuukausi

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 32-vuo­tiaan miehen yli kolmen vuoden van­keu­teen tapon yri­tyk­ses­tä

14.06.2021 13:28 1
Tilaajille

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keus­op­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tu­on­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

13.06.2021 06:30 3
Tilaajille

Poliisi epäilee vih­rei­den por­mes­ta­ri­eh­do­kas­ta Anni Sin­ne­mä­keä vir­ka­ri­kok­ses­ta – Hel­sin­gin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei kom­men­toi Sin­ne­mäen vir­ka­ri­kos­epäi­lyä

12.06.2021 12:34 4

Nu­me­ro­koo­di korvaa ni­mi­laa­tat po­lii­si­haa­la­reis­sa – alan liitto har­kit­si­si nimen pois­ta­mis­ta myös vir­ka­mer­keis­tä

12.06.2021 06:00 5
Tilaajille

Po­lii­si: Ro­va­nie­mel­lä vakavaa rai­de­lii­ken­teen häi­rin­tää

10.06.2021 15:39 5
Tilaajille

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille

MTV ja HS: Suo­ma­lais­mie­hen epäil­lään olleen mukana le­vit­tä­mäs­sä FBI:n ke­hit­tä­miä sa­lat­tu­ja pu­he­li­mia ala­maail­mal­le Es­pan­jas­sa

09.06.2021 18:42
Vanhemmat

Ke­mi­läis­per­he sai pitkiä van­keus­tuo­mioi­ta: piti vankia asun­nos­saan "miestä koh­del­tiin huo­nom­min kuin koiraa"

18.06.2021 11:29
Tilaajille