Revontulet

Salla haluaa kasvua kesään ja tal­vel­le lisää re­von­tu­li­mat­kai­lua

10.02.2020 20:46
SAKK:n opiskelija kuvasi revontulia Inarissa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myöhemmin soi puhelin ja aineisto päätyi Yhdysvaltojen listaykkösen musiikkivideolle

SAKK:n opis­ke­li­ja kuvasi re­von­tu­lia Ina­ris­sa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myö­hem­min soi puhelin ja ai­neis­to päätyi Yh­dys­val­to­jen lis­ta­yk­kö­sen mu­siik­ki­vi­deol­le

25.01.2020 19:24
Revontuli-dokumentti kiertää Lapin valkokankailla –Dokumentti selittää esimerkiksi, miksi auringon hiukkaspommitus voi olla vaaraksi ihmiskunnalle

Re­von­tu­li-do­ku­ment­ti kiertää Lapin val­ko­kan­kail­la –Do­ku­ment­ti se­lit­tää esi­mer­kik­si, miksi au­rin­gon hiuk­kas­pom­mi­tus voi olla vaa­rak­si ih­mis­kun­nal­le

01.01.2020 07:30
"Illan aikana on ajettu 200 kilometriä, jotta taivaalta löytyisi sopiva aukko" – Huono revontulitalvi on aiheuttanut painetta revontuliretkien järjestäjille

"Illan aikana on ajettu 200 ki­lo­met­riä, jotta tai­vaal­ta löy­tyi­si sopiva aukko" – Huono re­von­tu­li­tal­vi on ai­heut­ta­nut pai­net­ta re­von­tu­li­ret­kien jär­jes­tä­jil­le

30.12.2019 07:30
Tilaajille
Livojärven korpeen Posiolle aiotaan rakentaa vuodessa 40 iglumökkiä ja hotelli-ravintola

Li­vo­jär­ven korpeen Po­siol­le aiotaan ra­ken­taa vuo­des­sa 40 ig­lu­mök­kiä ja ho­tel­li-ra­vin­to­la

17.12.2019 18:10
Aurinko elää hiljaisempaa jaksoaan – "Revontulimatkailubisneksen kannalta tämä talvi ei välttämättä ole se vetävin juttu – paitsi ehkä napapiirin pohjoispuolella"

Aurinko elää hil­jai­sem­paa jak­soaan – "Re­von­tu­li­mat­kai­lu­bis­nek­sen kan­nal­ta tämä talvi ei vält­tä­mät­tä ole se vetävin juttu – paitsi ehkä na­pa­pii­rin poh­jois­puo­lel­la"

09.12.2019 08:38
Tilaajille
Raju aurinkomyrsky voisi pimentää kännykät ja pysäyttää lentoliikenteen – Revontulitutkimus auttaa torjumaan turvallisuusuhkia

Raju au­rin­ko­myrs­ky voisi pi­men­tää kän­ny­kät ja py­säyt­tää len­to­lii­ken­teen – Re­von­tu­li­tut­ki­mus auttaa tor­ju­maan tur­val­li­suus­uh­kia

08.12.2019 10:08
Tilaajille
Dokumenttielokuva tarjoaa uutta tietoa revontulista – ensi-ilta Rovaniemellä maanantaina

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va tarjoaa uutta tietoa re­von­tu­lis­ta – en­si-il­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

27.11.2019 09:04
CNN listasi Euroopan kauneimmat paikat – listan kärjessä Inarijärvi: "Ympärivuotinen paratiisi"

CNN listasi Eu­roo­pan kau­neim­mat paikat – listan kär­jes­sä Ina­ri­jär­vi: "Ym­pä­ri­vuo­ti­nen pa­ra­tii­si"

06.10.2019 10:51
Revontulet leiskuvat ensi yönä – pohjoisimmassa Lapissa parhaat olosuhteet katseluun

Re­von­tu­let leis­ku­vat ensi yönä – poh­joi­sim­mas­sa Lapissa parhaat olo­suh­teet kat­se­luun

27.09.2019 18:58