Retkeily
Viimeisin 4 tuntia
Päiväkirja: Nuotiolla istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet
Kolumni Pekka Mauno

Päi­vä­kir­ja: Nuo­tiol­la istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet

07:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lähivirkistysalueille rahaa 16 Lapin kunnalle

Lä­hi­vir­kis­tys­alueil­le rahaa 16 Lapin kun­nal­le

31.03.2021 13:47
Tilaajille
Eräharrastukset lisääntyivät, mutta rikkeet vähenivät – Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan luonnossa liikutaan lainkuuliaisesti

Erä­har­ras­tuk­set li­sään­tyi­vät, mutta rikkeet vä­he­ni­vät – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­por­tin mukaan luon­nos­sa lii­ku­taan lain­kuu­liai­ses­ti

11.03.2021 11:56
Tilaajille
Ylläksellä lomalaisia on tavallisen hiihtolomaviikon verran – Ravintolan antimia ja omia eväitä nauttii kymmenittäin ihmisiä ulkona laavulla, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

Yl­läk­sel­lä lo­ma­lai­sia on ta­val­li­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon verran – Ra­vin­to­lan antimia ja omia eväitä nauttii kym­me­nit­täin ihmisiä ulkona laa­vul­la, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

10.03.2021 07:00 7
Tilaajille
“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liukulumikengillä mennään valmiin jäljen ulkopuolelle, mutta tekeekö niillä mitään?

“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä mennään valmiin jäljen ul­ko­puo­lel­le, mutta tekeekö niillä mitään?

07.03.2021 10:02
Tilaajille
Päiväkirja: Rautulammen uusi kämppä on kuin vino laatikko, ja juuri siksi se ansaitsee mahdollisuuden
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Rau­tu­lam­men uusi kämppä on kuin vino laa­tik­ko, ja juuri siksi se an­sait­see mah­dol­li­suu­den

26.02.2021 09:51 2
Tilaajille
Erityinen luontosuhde hävettää – se pitäisi päivittää nykyaikaan
Kolumni Taru Salo

Eri­tyi­nen luon­to­suh­de hä­vet­tää – se pitäisi päi­vit­tää ny­ky­ai­kaan

03.02.2021 06:12 7
Tilaajille
Hiilijalanjäljen pienentäminen aloitettiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa – Öljystä siirrytään maalämpöön, ensimmäinen hybridiauto jo käytössä

Hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­nen aloi­tet­tiin Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – Öljystä siir­ry­tään maa­läm­pöön, en­sim­mäi­nen hyb­ri­di­au­to jo käy­tös­sä

21.01.2021 10:29 2
Tilaajille
Isokurun reitti kunnostetaan ensi kesänä Pyhätunturilla

Iso­ku­run reitti kun­nos­te­taan ensi kesänä Py­hä­tun­tu­ril­la

20.01.2021 20:57
Tilaajille
Päiväkirja: Sopivia soivosia odotellessa
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Sopivia soi­vo­sia odo­tel­les­sa

11.01.2021 16:50
Tilaajille
Telttaa tarvitaan vielä syksyn vaelluksilla, mutta mitä se saa maksaa? Eränkävijällä yksi suosikki: "Se on nähnyt lähes kaikki Lapin erämaat ja osoittautunut toimivaksi"

Telttaa tar­vi­taan vielä syksyn vael­luk­sil­la, mutta mitä se saa maksaa? Erän­kä­vi­jäl­lä yksi suo­sik­ki: "Se on nähnyt lähes kaikki Lapin erämaat ja osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si"

30.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Retkietiketti on monella hukassa – Noudata näitä viittä ohjetta, niin osaat toimia luonnossa

Ret­ki­eti­ket­ti on monella hukassa – Noudata näitä viittä oh­jet­ta, niin osaat toimia luon­nos­sa

22.08.2020 06:30
Tilaajille
Metsähallitus poistaa luontokohteiden koronarajoituksia –Luontokeskukset ja varaustuvat jälleen käyttöön

Met­sä­hal­li­tus poistaa luon­to­koh­tei­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia –Luon­to­kes­kuk­set ja va­raus­tu­vat jälleen käyt­töön

06.05.2020 12:01
Tilaajille
Metsähallitus sulkee varaus- ja vuokratuvat, varaukset perutaan eikä uusia oteta vastaan

Met­sä­hal­li­tus sulkee varaus- ja vuok­ra­tu­vat, va­rauk­set pe­ru­taan eikä uusia oteta vastaan

18.03.2020 10:10
Retkeilyä sekä syrjäisillä seuduilla että ruuhkaisilla reiteillä kannattaa harkita – pelastustoimen resursseja halutaan säästää

Ret­kei­lyä sekä syr­jäi­sil­lä seu­duil­la että ruuh­kai­sil­la rei­teil­lä kan­nat­taa harkita – pe­las­tus­toi­men re­surs­se­ja ha­lu­taan säästää

17.03.2020 12:39
Koronavirus ei estä retkeilyä Lapissa, jossa ruuhkia ei juurikaan synny – on retkeilijän oma valinta, haluaako hän mennä laavulle, jossa sattuu olemaan paljon porukkaa

Ko­ro­na­vi­rus ei estä ret­kei­lyä La­pis­sa, jossa ruuhkia ei juu­ri­kaan synny – on ret­kei­li­jän oma va­lin­ta, ha­luaa­ko hän mennä laa­vul­le, jossa sattuu olemaan paljon po­ruk­kaa

15.03.2020 16:20
Tilaajille
Vanhukset saivat retkipaikan parinkymmenen metrin päähän palvelutalosta – näissä talkoissa ei käsitelty rahaa vaan hyödynnettiin yritysten tuotteita ja ammattitaitoa

Van­huk­set saivat ret­ki­pai­kan pa­rin­kym­me­nen metrin päähän pal­ve­lu­ta­los­ta – näissä tal­kois­sa ei kä­si­tel­ty rahaa vaan hyö­dyn­net­tiin yri­tys­ten tuot­tei­ta ja am­mat­ti­tai­toa

04.10.2019 18:03
Tilaajille
Maksaisitko kävelystä vaellusreitillä? – Luontomatkailun suosio kasvaa, mutta rahoitus ei pysy perässä

Mak­sai­sit­ko kä­ve­lys­tä vael­lus­rei­til­lä? – Luon­to­mat­kai­lun suosio kasvaa, mutta ra­hoi­tus ei pysy perässä

24.09.2019 11:21
Tilaajille
Päiväkirja: Liekö vieläkin isoa Inaria kiertämässä?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Liekö vie­lä­kin isoa Inaria kier­tä­mäs­sä?

20.09.2019 07:00
Tilaajille