Retkeily
Retkietiketti on monella hukassa – Noudata näitä viittä ohjetta, niin osaat toimia luonnossa

Ret­ki­eti­ket­ti on monella hukassa – Noudata näitä viittä oh­jet­ta, niin osaat toimia luon­nos­sa

22.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Metsähallitus poistaa luontokohteiden koronarajoituksia –Luontokeskukset ja varaustuvat jälleen käyttöön

Met­sä­hal­li­tus poistaa luon­to­koh­tei­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia –Luon­to­kes­kuk­set ja va­raus­tu­vat jälleen käyt­töön

06.05.2020 12:01 0
Tilaajille
Metsähallitus sulkee varaus- ja vuokratuvat, varaukset perutaan eikä uusia oteta vastaan

Met­sä­hal­li­tus sulkee varaus- ja vuok­ra­tu­vat, va­rauk­set pe­ru­taan eikä uusia oteta vastaan

18.03.2020 10:10 0
Retkeilyä sekä syrjäisillä seuduilla että ruuhkaisilla reiteillä kannattaa harkita – pelastustoimen resursseja halutaan säästää

Ret­kei­lyä sekä syr­jäi­sil­lä seu­duil­la että ruuh­kai­sil­la rei­teil­lä kan­nat­taa harkita – pe­las­tus­toi­men re­surs­se­ja ha­lu­taan säästää

17.03.2020 12:39 0
Koronavirus ei estä retkeilyä Lapissa, jossa ruuhkia ei juurikaan synny – on retkeilijän oma valinta, haluaako hän mennä laavulle, jossa sattuu olemaan paljon porukkaa

Ko­ro­na­vi­rus ei estä ret­kei­lyä La­pis­sa, jossa ruuhkia ei juu­ri­kaan synny – on ret­kei­li­jän oma va­lin­ta, ha­luaa­ko hän mennä laa­vul­le, jossa sattuu olemaan paljon po­ruk­kaa

15.03.2020 16:20 0
Tilaajille
Vanhukset saivat retkipaikan parinkymmenen metrin päähän palvelutalosta – näissä talkoissa ei käsitelty rahaa vaan hyödynnettiin yritysten tuotteita ja ammattitaitoa

Van­huk­set saivat ret­ki­pai­kan pa­rin­kym­me­nen metrin päähän pal­ve­lu­ta­los­ta – näissä tal­kois­sa ei kä­si­tel­ty rahaa vaan hyö­dyn­net­tiin yri­tys­ten tuot­tei­ta ja am­mat­ti­tai­toa

04.10.2019 18:03 0
Tilaajille
Maksaisitko kävelystä vaellusreitillä? – Luontomatkailun suosio kasvaa, mutta rahoitus ei pysy perässä

Mak­sai­sit­ko kä­ve­lys­tä vael­lus­rei­til­lä? – Luon­to­mat­kai­lun suosio kasvaa, mutta ra­hoi­tus ei pysy perässä

24.09.2019 07:36 0
Tilaajille
Päiväkirja: Liekö vieläkin isoa Inaria kiertämässä?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Liekö vie­lä­kin isoa Inaria kier­tä­mäs­sä?

20.09.2019 07:00 0
Tilaajille